Kalateitä, perhospuistoja ja niittyjen kunnostusta: Fortumin työ luonnon monimuotoisuuden eteen Suomessa ja Ruotsissa

24 marraskuu 2022, 13:03

Joki ja metsää

Ilmastonmuutoksen hillinnän rinnalle on viime vuosina noussut yhä useammin biodiversiteetin, eli luonnon monimuotoisuuden, suojelu ja elvyttäminen. Syy tälle on selvä, sillä ilmastonmuutoksen ja ihmisen toiminnan vuoksi yhä useampi eliölaji ja elinympäristö ovat uhattuina. Loppuvuoden aikana aihe nousee esiin entistä vahvemmin, kun YK:n biodiversiteettisopimuksen osapuolet kokoontuvat Montrealiin neuvottelemaan, kuinka luonnon monimuotoisuutta voitaisiin varjella ja elvyttää.

EU:n ja Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden mukaisesti, tavoitteenamme on olla hiilineutraali viimeistään vuonna 2050 ja Euroopan tuotannossa jo vuonna 2035.Ilmastonmuutoksen ja luontokadon läheisen yhteyden vuoksi hiilineutraaliuden edistäminen tukee myös luonnon monimuotoisuuden vahvistamista. Päästötönkin energiantuotanto vaikuttaa kuitenkin monimuotoisuuteen tavalla, jota vain ilmastovaikutuksiin keskittyminen ei ota huomioon.

Monimuotoisuuden edistäminen vaatiikin suunnitelmallista ja monivuotista työtä. Vuosittain päivitettävässä Luonnon monimuotoisuuden toimintaohjelmassamme on listattu tekemiämme ja suunnitteilla olevia toimenpiteitä. Valtaosa toimenpiteistä keskittyy vesivoiman tuotantoomme Suomessa ja Ruotsissa.

Vuodelle 2021 asetimme koko konsernia koskevan biodiversiteettitavoitteen: vähintään 12 luonnon monimuotoisuutta edistävää merkittävää vapaaehtoista toimenpidettä. Toteutimme 13 hanketta, joista moni jatkuu edelleen. Vuonna 2022 olemme myös kehittäneet tieteeseen perustuvaa strategiaa konsernin toimintojen ja uusien hankkeiden luonnon monimuotoisuuden kannalta olennaisten vaikutusten mittaamiseksi ja parantamiseksi. Tutustu alta paikallisiin esimerkkeihin luonnon monimuotoisuus työstämme:

Luonnonmonimutoisuus toimenpiteet

Perhospuisto Kumla, Ruotsi

Olemme mukana Ruotsissa Kumlan kunnan koordinoimassa hankkeessa, jossa rakennetaan perhospuistoa jätteenkäsittelylaitoksemme läheisyyteen. Perhospuistohankkeen tavoitteena on lisätä alueen luonnon monimuotoisuutta ja ennallistaa entisiä niityjä kasveille ja hyönteisille, erityisesti perhosille sopiviksi. Lisäksi hankkeeseen kuuluu myös perhospolku, jota voi hyödyntää opetustarkoituksiin. Vuonna 2020 aluella luotiin hiekkaisia ​​elinympäristöjä yksinäisille mehiläisille ja kunnostettiin niittyjä. Vuonna 2021 lisättiin niittyalueita ja niiden jatkuvaa hoitoa tukevia toimenpiteitä..

Vuonna 2022 niittykukkia istutettiin kolmen hehtaarin alueelle kaatopaikalla ja Materiaalinkierrätyskeskuksen alueella. Kaatopaikan päälle sijoitimme myös hiekka penkkoja sekä vanhoja tammen ja koivun runkoja. Alueelle perustettiin myös pieni lampi linnuille ja hyönteisille.

Kasvien ja hyönteisten inventointi Avestan voimalaitoksella

Projekti käynnistyi vuonna 2021, jolloin voimalaitoksen läheisyydessä toteutettiin hallittu niityn poltto. Poltolla parannettiin kasviston tilaa sekä ravinnon saatavuutta niityn hyönteisille. Ne mahdollistivat lisäksi tarkemmat eliö- ja kasvilajien tutkimukset alueella. Tutkimusalueilla havaittiin useita uhanalaisia kasvilajeja, kuten hammasakankaalia ja nurmiajuruohoa sekä ketoneilikan kaltaisia kuivan maaperän kasveja. Lisäksi voimalaitoksen läheisyydestä löydettiin muun muassa useita eri perhoslajeja, kuten maitepunatäpliä ja pikkusinisiipiä.

Tutkimusten pohjalta olemme jatkaneet keskustelua Avestan kunnan kanssa toimista, joilla monipuolista luontoa saadaan suojeltua voimalaitoksen läheisyydessä sekä luoneet yhteisen ylläpitosuunnitelman. Suunnitelmaan sisältyy toimenpiteitä, kuten lisääntys- ja elinympäristöjen rakentaminen esimerkiksi paljastamalla hiekka-alueita sekä tärkeiden kasvilajien istuttaminen.

Uusi ja innovatiivinen kalatie Väsan, Blybergin ja Spjutmon voimalaitoksille

Fortum rakentaa kolmelle Älvdalenin ja Moran kunnissa sijaitsevalle voimalaitokselle jokaisen laitoksen olosuhteisiin soveltuvan kalatien. Ylösvaelluksen mahdollistava kalatie perustuu voimakkaaseen pumppuun, joka luo houkutusvirtaaman kohti voimalaitoksen ylittävää kalatietä. Alasvaeltaville kaloille rakennetaan puolestaan voimalaitoksen ohituksen mahdollistava ristikko, jota kohti kalat ohjataan puomilla.

Ylösvaelluksen mahdollistava kalatie valmistuu Blybergin ja Väsan voimalaitoksilla vuonna 2025, kun taas kalatie alasvaellusta varten otetaan käyttöön samoilla laitoksilla vuonna 2023. Kalateiden rakentaminen on Ruotsin historian suurin kalateihin tehty investointi.

Kalasydän-kalatie Leppikosken voimalaitoksella

Hydraulinen Kalasydän-kalatie on suomalainen innovaatio, joka mahdollistaa kalojen kulun vaellusesteiden yli. Kalatie asennetaan voimalaitoksen alapuoliseen alakanavaan, jossa laitteen luoma houkutusvirtaus ohjaa kalat sen suuaukolle.

Kalasydäntä koekäytettiin Leppikosken voimalaitoksella ensi kertaa kesällä 2021. Vuonna 2022 kalatie on ollut käytössä voimalaitoksella koko vaelluskauden ajan aina kesäkuusta lokakuun puoliväliin asti. Elokuun loppuun mennessä voimalaitoksen oli Kalasydän-kalatien avulla ylittänyt yli 12 500 kalaa. Kalasydämen tarkoituksena on tukea erityisesti uhanalaisen järvitaimenen elinkiertoa Hyrynsalmen reitillä, joka on osa Oulujoen vesistöä.

Elinympäristökunnostukset Tainionkosken voimalaitoksen yläpuolella

Fortum toteuttaa yhteistyössä Imatran kaupungin ja Kaakkois-Suomen sekä Varsinais-Suomen ELY-keskusten kanssa elinympäristökunnostuksia Vuoksen vesistössä sijaitsevan Tainionkosken voimalaitoksen yläpuolisella alueella. Kunnostustyön tavoitteena on parantaa taimenen lisääntymismahdollisuuksia esimerkiksi kunnostamalla taimenen poikastuotantoon soveltuvia alueita ja ohjailemalla veden virtausta uudelleen.

Vanha Inkoon voimalaitos, vanhan kaatopaikka-alueen / varastokentän maisemointi

Voimalaitoksen rakentamisen aikana 1970-luvulla alue oli rakennustyömaan kaatopaikka. Rakentamisen jälkeen alue tasoitettiin ja pinnoitettiin uudelleen ja se toimi varastokenttänä voimalaitoksen käytön aikana. Voimalaitoksen purkamisen yhteydessä todettiin, että kaatopaikka-alueen jatkokäyttö on ongelmallista maaperässä olevan jätteen vuoksi. Inkoon kunnan luvalla alue jätettiin koskemattomaksi. Vuonna 2021 hiekkakenttä muutettiin hyönteisille, erityisesti perhosille, sopivaksi niityksi. Vuoden 2022 aikana aiomme ylläpitää ja seurata niityn kasvua. Niityn hoito-ohjeet on laatinut ProAgria.

Climate and resources

Luonnon monimuotoisuus