Pörssitiedote

Fortumin tammi-syyskuun 2022 osavuosikatsaus: Käänteentekevä neljännes – Fortum myy Uniperin ja keskittyy toimitusvarmuuden turvaamiseen puhtaalla energiatuotannolla Pohjoismaissa

10 marraskuu 2022, 09:00

Fortum sign 6

FORTUM OYJ TAMMI-SYYSKUUN 2022 OSAVUOSIKATSAUS 10.11.2022 KLO 9.00

Tämä tiedote on tiivistelmä Fortumin tammi-syyskuun 2022 osavuosikatsauksesta. Tiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on myös saatavilla osoitteessa Fortumin verkkosivuilla www.fortum.fi/sijoittajat.

Heinä–syyskuu 2022, jatkuvat toiminnot

 • Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli 561 (386) miljoonaa euroa
 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 421 (243) miljoonaa euroa
 • Liikevoitto oli 917 (3 000) miljoonaa euroa, ja siihen vaikuttivat pääasiassa suojauslaskennan ulkopuolisten johdannaisten käyvän arvon muutokset. Vertailukaudella vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin sisältyi 2,6 miljardia euroa verottomia myyntivoittoja.
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,31 euroa (0,19). Fortumin vertailukelpoinen osakekohtainen tulos lopetetut toiminnot mukaan lukien oli -2,25 euroa (0,19).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,67 euroa (3,26). Fortumin osakekohtainen tulos lopetetut toiminnot ja konsolidoinnin päättymisen vaikutus mukaan lukien oli 6,86 euroa (-0,81).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 497 (340) miljoonaa euroa
 • Fortum, Uniper ja Saksan hallitus sopivat 22.7.2022 kattavasta vakautuspaketista taloudellisen avun antamiseksi Uniperille
 • Fortum, Saksan hallitus ja Uniper allekirjoittivat 21.9.2022 uuden periaatesopimuksen korvaten aiemmin solmitun vakautuspaketin. Sopimuksen mukaan Fortum myy omistuksensa Uniperista Saksan valtiolle 0,5 miljardilla eurolla. Lisäksi Fortumin Uniperille myöntämä 4 miljardin euron osakaslaina maksetaan takaisin ja Fortumin 4 miljardin euron emoyhtiötakaus vapautuu. Tällä hetkellä järjestely odotetaan saatavan päätökseen vuoden loppuun mennessä.
 • Uniperia ei enää yhdistellä Fortumiin, ja se on luokiteltu lopetetuiksi toiminnoiksi

Tammi–syyskuu 2022, jatkuvat toiminnot

 • Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli 1 541 (1 343) miljoonaa euroa
 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 1 126 (909) miljoonaa euroa
 • Liikevoitto oli 1 930 (3 778) miljoonaa euroa. Liikevoittoon vaikuttivat pääasiassa suojauslaskennan ulkopuolisten johdannaisten käyvän arvon muutokset ja verottomat myyntivoitot. Vertailukaudella vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin sisältyi 2,68 miljardia euroa verottomia myyntivoittoja.
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 1,50 euroa (0,82). Fortumin vertailukelpoinen osakekohtainen tulos lopetetut toiminnot mukaan lukien oli -1,36 euroa (1,22).
 • Osakekohtainen tulos oli 1,82 euroa (4,02). Fortumin osakekohtainen tulos lopetetut toiminnot mukaan lukien oli -2,04 euroa (-0,12).
 • Russia-segmenttiin liittyviä arvonalentumisia (ennen veroja) kirjattiin noin 0,6 miljardia euroa
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 1 496 (1 032) miljoonaa euroa
 • Fortum sai 19.5.2022 päätökseen 50 prosentin omistusosuutensa myynnin Fortum Oslo Varme AS:stä. Kaupan kokonaisarvo oli noin 1 miljardia euroa. Sopimus allekirjoitettiin 22.3.2022.

Yhteenveto näkymistä

 • Generation-segmentin suojaukset pohjoismaiselle tuotannolle: loppuvuodelle 2022 noin 80 % hintaan 49 euroa/MWh, vuodelle 2023 noin 65 % hintaan 49 euroa/MWh ja vuodelle 2024 noin 40 % hintaan 38 euroa/MWh.
 • Investointinäkymien PÄIVITYS: Fortum päivittää investointinäkymänsä vuodelle 2022 ja odottaa jatkuvien toimintojen investointien ilman yritysostoja olevan noin 550 miljoonaa euroa vuonna 2022. Arvio sisältää vuosittaiset kunnossapitoinvestoinnit.

Tunnuslukuja, jatkuvat toiminnot

milj. euroa III/2022 III/2021
oikaistu
I-III/2022 I-III/2021
oikaistu
2021
oikaistu
Edelliset
12kk
Raportoitu            
Liikevaihto 2 152 1 296 6 068 4 251 6 422 8 239
Liikevoitto 917 3 000 1 930 3 778 4 325 2 478
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta -37 7 -333 147 168 -312
Kauden voitto 600 2 888 1 623 3 580 4 008 2 050
Kauden voitto (määräysvallattomien omistajien osuuden jälkeen) 601 2 892 1 619 3 568 3 985 2 036
Tulos/osake, euroa 0,67 3,26 1,82 4,02 4,49 2,29
Liiketoiminnan rahavirta 497 340 1 496 1 032 1 119 1 583
             
milj. euroa III/2022 III/2021
oikaistu
I-III/2022 I-III/2021
oikaistu
2021
oikaistu
Edelliset
12kk
Vertailukelpoinen            
Käyttökate (EBITDA) 561 386 1 541 1 343 2 016 2 214
Liikevoitto 421 243 1 126 909 1 429 1 646
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta 9 5 42 108 104 38
Kauden voitto (määräysvallattomien omistajien osuuden jälkeen) 276 171 1 333 730 1 091 1 694
Tulos/osake, euroa 0,31 0,19 1,50 0,82 1,23 1,91

 

Tunnuslukuja, jatkuvat ja lopetetut toiminnot (yhteensä)

milj. euroa   III/2022   III/2021   I-III/2022 I-III/2021 2021 Edelliset
12kk
Raportoitu                  
Kauden voitto (määräysvallattomien omistajien osuuden jälkeen)   6 099   -721   -1 809 -103 739 -967
Tulos/osake, euroa   6,86   -0,81   -2,04 -0,12 0,83 -1,09
Liiketoiminnan rahavirta   -8 120   2 274   -9 374 3 394 4 970 -7 797
Vertailukelpoinen                  
Kauden voitto (määräysvallattomien omistajien osuuden jälkeen)   -1 990   171   -1 204 1 086 1 778 -512
Tulos/osake, euroa   -2,25   0,19   -1,36 1,22 2,00 -0,58
                   
milj. euroa tai kuten merkitty             30.9.2022 31.12.2021 Edelliset
12kk
Taloudellinen asema                  
Rahoitusnettovelka kauden lopussa 5 863 789  
Rahoitusnettovelka oikaistuna saamisella Uniperilta* 1 863 N/A  
Oikaistu nettovelka kauden lopussa 5 902 3 227  
Rahoitusnettovelka/vertailukelpoinen käyttökate, jatkuvat toiminnot   N/A 2,6
Rahoitusnettovelka oikaistuna saamisella Uniperilta*/vertailukelpoinen käyttökate, jatkuvat toiminnot   N/A 0,8
Rahoitusnettovelka/vertailukelpoinen käyttökate, yhteensä   0,2 N/A

* Fortum otti käyttöön uuden vaihtoehtoisen tunnusluvun (APM) Rahoitusnettovelka oikaistuna saamisella Uniperilta/vertailukelpoinen käyttökate vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä. Tunnusluku sisältää 4 miljardin euron osakaslainasaamisen Uniperilta, mikä maksetaan takaisin Uniper-järjestelyn toteutuessa Saksan valtion kanssa. Laina sisältyy taseen lyhytaikaiset korolliset saamiset -erään.

Toimitusjohtaja Markus Rauramo:

”Kolmatta neljännestä hallitsivat edelleen Venäjän julma hyökkäyssota Ukrainassa ja Euroopan energiakriisi. Kaasun ja sähkön hinnat Euroopassa kohosivat ennätystasoille, kun Venäjä katkaisi kaasuvirrat Nord Stream 1:ssä. Saksalaiset kaasuntuojat kärsivät mittavia tappioita, sillä niiden oli hankittava kaasua huomattavasti korkeammilla hinnoilla muualta, eivätkä ne voineet siirtää kohonneita hankintakustannuksia asiakkaille.

Fortumille merkittävin tapahtuma kuluneen vuosineljänneksen aikana oli päätöksemme myydä omistuksemme Uniperissa kokonaisuudessaan Saksan valtiolle. Uniper on maan suurin kaasuntuoja ja myynti on osa Saksan johtamaa operaatiota yhtiön pelastamiseksi. Tämä oli käänteentekevä hetki Fortumin historiassa. Heinäkuussa Saksan hallituksen ja Uniperin kanssa sovittu vakautuspaketti ei yksinkertaisesti toiminut. Kun kaasutoimitukset Venäjältä tyrehtyivät, vakautuspakettia oli vaikea panna täytäntöön, eivätkä sovitut toimet riittäneet pelastamaan Uniperia, jolle oli syyskuuhun mennessä kertynyt jo miljardien eurojen tappiot. Uuden ratkaisun myötä Saksan valtio ottaa Uniperin hallintaansa ja merkitsee yhtiön osakkeita useilla miljardeilla euroilla. Lisäksi Saksan valtio hankkii kaikki Fortumin Uniper-osakkeet yhteensä noin 0,5 miljardilla eurolla. Tämän jälkeen Fortumin Uniperille myöntämä 4 miljardin euron osakaslaina maksetaan takaisin ja Fortumin 4 miljardin euron emoyhtiötakaus vapautuu. Järjestely edellyttää viranomaishyväksyntöjä sekä Uniperin ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen. Tällä hetkellä odotamme, että järjestely saadaan päätökseen vuoden loppuun mennessä.

Uniperista luopuminen ei ollut meille Fortumissa helppo päätös. Viisi vuotta sitten investoimme yhtiöön ja rakensimme yhteistä tulevaisuutta merkittävänä eurooppalaisena sähkö- ja kaasuyhtiönä. Lopputulos ei selvästikään ole se, jota toivoimme tai jonka eteen työskentelimme viime vuodet, mutta se antaa meille mahdollisuuden uuteen alkuun. Kokonaistappio Uniper-investoinnista on hieman alle 6 miljardia euroa ja koostuu sijoituksestamme Uniperin osakkeisiin, Uniperin meille maksamista osingoista sekä Uniperin myynnistä saatavasta kauppahinnasta. Myynnillä on negatiivinen vaikutus emoyhtiö Fortum Oyj:n omaan pääomaan, mutta olemme arvioineet, että konsernin oma pääoma pysyy riittävällä tasolla eikä oman pääoman ehtoiselle lisärahoitukselle ole tarvetta. Sopimuksen myötä Uniperia ei enää yhdistellä Fortumiin, ja se raportoidaan lopetettuina toimintoina. Fortumin jatkuvien toimintojen talousluvut eivät enää sisällä Uniperin vaikutusta ja konsolidoinnin päättyminen vahvistaa Fortum-konsernin omaa pääomaa noin 5 miljardilla eurolla.

Meneillään olevalla energiakriisillä on ollut vaikutuksensa myös pohjoismaisiin kotimarkkinoihimme. Sähkön spot- ja futuurihintojen jyrkän nousun myötä vakuusvaatimukset pohjoismaisessa Nasdaq Commodities -pörssissä nousivat ennätyksellisen korkealle. Varmistaaksemme, että Fortum selviytyy markkinoilla vallitsevan suuren epävarmuuden ja hintojen heilunnan keskellä, ja pystyy tarvittaessa sitomaan merkittävästi käyttöpääomaa lyhyellä varoitusajalla vakuuksiin, olemme sopineet pääomistajamme Suomen valtion kanssa 2,35 miljardin euron siltarahoituksesta. Ensimmäinen erä lainasta (350 miljoonaa euroa) nostettiin syyskuun lopussa, mikä takasi sen, että järjestely jäi voimaan. Lainasopimuksen ehtojen mukaisesti kutsuimme koolle Fortumin ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään Solidiumille (1 %) suunnatusta maksuttomasta osakeannista. Tällä hetkellä tilanteemme käyttöpääoman osalta on vakaa ja meillä on riittävästi likvidejä varoja vakuusvaateiden täyttämiseksi.

Haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta kaikki Fortumin jatkuvien toimintojen liiketoimintasegmentit paransivat tulostaan kolmannella vuosineljänneksellä. Etenkin Generation-segmentin tulos oli vahva ennätyksellisen korkean saavutetun sähkönhinnan sekä fyysisen optimoinnin, korkeamman spot-hinnan ja korkeamman suojaushinnan johdosta.

Lyhyen aikavälin tärkeimmät tavoitteemme ovat saattaa loppuun Uniper-kauppa ja hallittu poistuminen Venäjän markkinoilta sekä varmistaa riittävä likviditeetti talvella mahdollisesti edessä olevan markkinaturbulenssin varalta. Näiden lisäksi arvioimme uudelleen strategiaamme, jonka varaan rakennamme tulevaisuutemme. Ydinliiketoimintaamme on puhtaan pohjoismaisen sähkön tuotanto ja matkalla kohti hiilineutraalia Eurooppaa, päästötön tuotantokapasiteettimme on erittäin tarpeellista.

EU-maat ovat sopineet hätätoimista, joilla pyritään hallitsemaan energiakriisin vaikutusta yhteiskuntiin. Kriisitoimenpiteet, joilla autetaan asiakkaita selviämään energian jyrkästä hinnannoususta, ovat epäilemättä tarpeellisia. Ne on kuitenkin tärkeää toteuttaa siten, että ne eivät johda kapasiteetin poistumiseen markkinoilta ja siten jopa sähkön säännöstelyyn. On myös erittäin tärkeää, että nämä toimet ovat väliaikaisia ja erillisiä sähkömarkkinoiden pitkän aikavälin rakenneuudistuksesta, joka on käynnistymässä EU:ssa. Hinta- ja tuottokatot ja windfall-verot eivät saa olla pysyviä, koska ne heikentäisivät energiateollisuuden mahdollisuuksia investoida energiatransitioon pitkällä aikavälillä. Jotta nämä investoinnit voidaan toteuttaa, yhtiöt tarvitsevat selkeää, ennustettavaa sekä huolellisesti valmisteltua sääntelyä. Sääntely-ympäristön yleinen näkyvyys ja luotettavuus ovat avainasemassa.

Viime kuukaudet ovat olleet Fortumin historian intensiivisintä ja haasteellisinta aikaa. Haluan kiittää lämpimästi Fortumin koko henkilöstöä heidän tärkeästä panoksestaan ja kovasta työstään. Koska Ukrainan sodalle ei kuitenkaan ole näkyvissä nopeaa ratkaisua ja talousnäkymät ovat aiempaa synkemmät, voi talvikausi olla entistä ankarampaa aikaa asiakkaillemme ja yhteiskunnille. Siksi jatkamme määrätietoista työtämme sen varmistamiseksi, että voimalaitoksemme toimivat vakaasti ja luotettavasti. Tuottamaamme energiaa ja toimitusvarmuutta tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan.”

Espoo, 9.11.2022

Fortum Oyj
Hallitus

Webcast/puhelinkonferenssi

Webcast/puhelinkonferenssi median edustajille, sijoittajille ja analyytikoille järjestetään 10.11.2022 klo 11.00. Webcast lähetykseen tästä.

Tilaisuus alkaa englanninkielisellä esityksellä ja Q&A-osuudella, minkä jälkeen tilaisuus jatkuu suomenkielisenä medialle.

Kysymyksiä voi esittää puhelimitse rekisteröitymällä puhelinkonferenssiin oheisen linkin kautta: https://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=1008578.

Rekisteröidyttyään osallistuja saa puhelinnumeron ja tunnuksen puhelinkonferenssiin. Kysymyksen esittämiseksi osallistujan tulee painaa puhelimestaan *5 liittyäkseen kysymysjonoon.Webcast-tallenne sekä transkripti ovat saatavilla tilaisuuden jälkeen Fortumin verkkosivuilla www.fortum.fi/sijoittajat.

Lisätietoja:

Sijoittajasuhteet ja talousviestintä: Ingela Ulfves, puh. 040 515 1531, Rauno Tiihonen, puh. 010 453 6150, Nora Hallberg, puh. 040 720 1775 Pirjo Lifländer, puh. 040 643 3317, ja investors [ät] fortum [piste] com

Media: Fortum News Desk, puh. 040 198 2843

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.com/fi