Rajasthanissa, Intiassa, tuetaan koronapandemian jälkeistä toipumista

11 lokakuu 2022, 10:27

Perhe Intiassa

Artikkelin on kirjoittanut Disa Sjöblom, Vanhempi sosiaalisen suojelun neuvonantaja, Pelastakaa Lapset ry.

Kesäkuussa 2021 Suomen Pelastakaa Lapset sai Fortumilta merkittävän lahjoituksen, jolla tuettiin koronapandemiaan liittyviä toimia käynnissä olevassa hankkeessa Intian Rajasthanin eteläosissa. Hankkeen tavoitteena on vähentää vähemmistöyhteisöihin kuuluvien lasten köyhyyttä ja haavoittuvuutta Dungarpurin ja Udaipurin piirikunnissa.

Etelä-Rajasthan on köyhä alue, jossa ihmiset saavat toimeentulonsa muun muassa omavaraisviljelystä ja matkustamalla kausityöntekijöinä naapuriosavaltioon Gujaratiin. Sairauden iskiessä monet ihmiset turvautuvat edelleen perinteisiin parantajiin lääketieteelliseen hoidon sijaan. Lapsityövoiman käyttö on yleistä, ja lapsikauppa muiden osavaltioiden puuvillapelloille on alueella yleinen käytäntö.

Ankarat elin- ja työolot ovat johtaneet monien aikuisten, erityisesti siirtolaistyöläisinä toimivien miesten ennenaikaiseen kuolemaan, mikä jättää naiset huolehtimaan kotitaloudesta ja lapsista yksin. Koronapandemian puhkeamisen myötä tilanne paheni entisestään, kun mahdollisuudet työtekoon heikkenivät ja vanhempia menehtyi virukseen.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana Pelastakaa Lapset on työskennellyt alueella kaksiosaisella strategialla, jota olemme tehostaneet pandemian vuoksi. Ensinnäkin olemme kehittäneet lähestymistavan, jossa paikallishallinto ottaa vastuun siitä, että ihmisillä on pääsy julkisiin sosiaaliturvaohjelmiin, kuten leskenavustukseen, vammaistukeen, hoitotukeen, rakennustyöläisille maksettaviin avustuksiin ja pienituloisten kotitalouksien vakuutusetuuksiin. Tietämättömyys näistä ohjelmista ja hakuprosesseista on johtanut siihen, että ohjelmia hyödynnetään vähän, jolloin eniten tukea tarvitsevat perheet jäävät helposti kokonaan ilman tukia. Vastauksena pandemian aiheuttamiin taloudellisiin vaikeuksiin hallitus lisäsi monen sosiaaliturvaohjelman kattavuutta ja nosti niiden tasoa. Fortumin tuella olemme voineet laajentaa tätä työtä uusille alueille, ja monet ihmiset ovat päässeet ja pääsevät edelleen hyötymään ohjelmista, jotka tarjoavat heille säännöllisen tulon.

Äiti ja Lapsi Intiassa
Pelastakaa Lapset tukee äidin ja lapsen vuorovaikutusta

Paikallisen projektihenkilöstön ja vanhempien tukeminen ja kouluttaminen

Toiseksi tiedämme, että köyhyyden torjuminen ei riitä lapsiköyhyyden torjumiseen. Väärät käsitykset, yhteisölliset käytännöt, perinteiset uskomukset ja aikuiskoulutuksen puute vaikuttavat myös keskeisesti siihen, että lapset menettävät hyvät lähtökohdat elämälleen eikä heillä ole mahdollisuuksia saada tarvittavaa tukea kasvulle ja kehittymiselle. Vanhemmat ovat keskeisiä toimijoita lasten elämässä, ja heidän hoivataidoillaan on suuri vaikutus lasten mahdollisuuksiin. Siksi olemme ottaneet käyttöön vanhemmille ja muille huoltajille suunnatun vanhemmuusohjelman vaikuttavin tuloksin. Sen lisäksi, että lasten kaltoinkohtelu on vähentynyt, ovat myös lasten sosiaaliset sekä emotionaaliset taidot parantuneet. Fortumin tuella voimme toteuttaa ohjelman pienten lasten äideille, ja olemme varmoja, että vanhemmuuden parantuneet käytännöt johtavat varhaislapsuuden kehityksen paranemiseen. Ohjelman avulla vanhemmat oppivat taitoja kiintymyssuhteen vahvistamiseen ja vuorovaikutukseen tavalla, joka tukee lasten kognitiivista, sosiaalista ja emotionaalista kehitystä.

Tarkka ja säännöllinen kasvunseuranta on tärkeä tekijä yleisesti esiintyvän aliravitsemuksen torjunnassa. Olemmekin käyttäneet osan Fortumin avustuksesta lapsen varustaaksemme varhaiskasvatuskeskuksia lasten pituuden mittaamiseen ja punnitsemiseen käytettävien mittausvälineiden hankkimiseen sekä kouluttaneet työntekijöitä niiden käyttöön.

 

Lapsen mittaaminen
Varhaiskasvatuskeskuksen työntekijät mittaavat lapsen pituutta

 

Koronapandemian vuoksi monet lapset menettivät vanhempansa, mikä johti pelon ja epävarmuuden lisääntymiseen. Fortumin lahjoituksen ansiosta olemme voineet palkata psykologin, jolla on paljon kokemusta ruohonjuuritason psykososiaalisesta neuvonnasta. Hän on kouluttanut paikallisia työntekijöitä toimimaan ensiapuneuvojina, ja he työskentelevät nyt valittujen lasten kanssa. Tämä on tärkeää työtä, jota toivomme voivamme viedä eteenpäin ja joka voi auttaa meitä vaikuttamaan hallitukseen päin siitä, että tarvitaan kiireellisesti aloitteita, joilla edistetään heikoimmassa asemassa olevien lasten mielenterveyttä.
Köyhillä alueilla ja syrjäytyneissä yhteisöissä asuvat lapset ovat vaarassa jäädä vaille keskeisiä perusoikeuksiaan ja -tarpeitaan, mutta Fortumin kaltaisten yritysten tuella meillä on hyvät mahdollisuudet muuttaa lasten elämää ja parantaa heidän tulevaisuuttaan Osavaltion hallitus tunnustaa tukemme yhä useammin, ja edistämme aktiivisesti sitä, että hallitus laajentaisi aloitteitaan.

Lisää kirjoittajasta

Disa Sjöblom työskentelee vanhempana sosiaalisen suojelun neuvonantajana Pelastakaa Lapset ry:ssä. Hänen toimipisteensä on Intiassa, jossa hän tukee Child Sensitive Social Protection -hanketta. Disan työhön kuuluu strategista suunnittelua, koulutusta, tutkimusta, dokumentointia, analysointia ja ennen kaikkea paikallisen projektihenkilöstön tukemista, jotta he voivat tehdä työnsä parhaalla mahdollisella tavalla.

Fortum Intiassa

Intia on ensimmäinen maa, jossa Fortum on investoinut aurinkoenergiaan. Intiassa on otolliset olosuhteet aurinkovoiman hyödyntämiseen ja maan hallitus kannattaa aurinkoenergiasektorin kehittämistä. Fortum on rakentanut Rajasthanissa 325 MW aurinkovoimaa vuodesta 2013 lähtien, ja se jatkaa 75 MW:n aurinkovoimalan käyttöä Amritissa ja Bhadlassa Rajasthanissa sekä muualla Intiassa. Pelastakaa Lapset -järjestön työn rahoittamisen lisäksi Fortum Intia toteuttaa myös muita yhteiskuntavastuuhankkeita toimintansa läheisyydessä edistääkseen sosiaalista ja taloudellista tasa-arvoa.

Society and people

Lue lisää Fortumin yhteiskuntavastuu työstä

Sustainability report

Lue lisää tiedotteesta