Verkkouutinen

Fortum ja TEPCO ovat allekirjoittaneet ydinturvallisuutta koskevan tietojenvaihto- ja yhteistyösopimuksen

19 lokakuu 2022, 12:20

Fortum-4355

FORTUM OYJ LIIKETOIMINNAN VERKKOTIEDOTE 19.10.2022

Fortum allekirjoitti ydinturvallisuutta koskevan tietojenvaihto- ja yhteistyösopimuksen Japanin suurimman sähköyhtiön Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc:n (TEPCO) kanssa 6. lokakuuta 2022. 

Sopimuksen soveltamisala kattaa koko ydinvoimalaitoksen elinkaaren suunnitteluvaiheesta turvalliseen käyttöön, mukaan lukien jätehuolto, loppusijoitus ja käytöstäpoisto. Molemmat osapuolet tunnistavat ydinvoimatoimijoiden yhteistyön  elintärkeäksi ydinturvallisuuden kehittämisen kannalta. Sopimuksella yhtiöt jatkavat hyvin alkanutta yhteistyötään ja edistävät ydinturvallisuutta parantavien ratkaisujen ja käytäntöjen jakamista. 

Fortum ja TEPCO ovat jo järjestäneet työpajoja, joissa Fortum on esitellyt riskiperusteista lähestymistapaa kunnossapidon hallintaan sekä menetelmiä ikääntymisen ja rappeutumisen arvioimiseksi. TEPCO on puolestaan jakanut tietämystään seismisestä kestävyyden arvioinnista. 

"Työpajoissa käydyt avoimet keskustelut ja käytännönläheinen lähestymistapa aiheeseen ovat  osoittaneet TEPCOn ja Fortumin yhteistyöllä olevan todellista arvoa. Allekirjoitetun sopimuksen (Memorandum of Understanding, MoU) myötä odotamme yhteistyön jatkuvan ja yrityksen suhteiden kehittyvän entisestään", sanoo Fortumin ydinvoimapalvelujen johtaja Anni Jaarinen. 

Fortum jatkaa työtään puhtaamman maailman puolesta hyödyntämällä laajaa ydinvoimakokemustaan ja -osaamistaan tiiviissä yhteistyössä kumppaneidensa kanssa ydinvoimaloiden turvallisuuden ja luotettavuuden parantamiseksi ympäri maailmaa.

 

Fortum Oyj
Viestintä

 

Lisätietoja:
Atte Moilanen, Project Manager, atte [piste] moilanen [ät] fortum [piste] com