Lehdistötiedote

Vedenpinnat Oulujoen vesistöalueen järvissä ovat kymmenen vuoden keskiarvoja matalammalla

28 syyskuu 2022, 14:00

Fortum Montan vesivoimalaitos

FORTUM OYJ LIIKETOIMINTATIEDOTE 28.9.2022 

Oulujärven pinnankorkeus on nyt NN+ 122,29 m, joka on viimeisen kymmenen vuoden keskiarvoa 27 senttimetriä matalammalla. Hyrynsalmen reitillä Vuokkijärven pinnankorkeus on nyt NN+ 188,43 m ja Kiantajärven NN+ 198,24 m. Vuokkijärven pinnankorkeus on viimeisen kymmenen vuoden keskiarvoa 10 senttimetriä ja Kiantajärven 41 senttimetriä matalammalla.  

Vesivoimatuotannon suurin tarve ajoittuu talviajalle, jolloin vesistön luontainen virtaama on alhaisimmillaan. Sähkön tarpeen vaihtelusta johtuen Oulujoen vesistön vesivoimalaitosten yläaltaiden vedenpinnan vaihtelu voi olla tulevana talvena tavanomaista suurempaa.
  

Huollot vaikuttavat vedenpinnan korkeuksiin ja juoksutuksiin  

Sähköverkon parannustyöt aiheuttavat tuotannon keskeytyksen Montan voimalaitoksella vielä 8.–9.10., kun Montan voimalaitokselta lähtevä Carunan voimajohto käännetään Leppiniemen uudelle sähköasemalle.  

Montan voimalaitoksen tuotannon keskeytyksen aikana joen virtaus ohjataan ohijuoksutuksina tulvaluukuista. Ohijuoksutuksilla varmistamme vedensaannin ja sitä myöten sähkön keskeytyksettömän tuotannon muilla Oulujoen voimalaitosketjun voimalaitoksilla.  

Huoltotyöt aiheuttavat todennäköisesti ohijuoksutuksia myös Pyhäkosken voimalaitoksella 3.10. ja 28.10. välisenä aikana. Ohijuoksutusten tarve määräytyy sähkön riittävyyden ja sähköjärjestelmän vaatiman säätökyvyn tarpeen mukaan.  

Vesivoima on säätövoimaa, jonka tuotantoa voidaan säätää sähkön kysynnän ja tuotannon vaihtelun mukaan sekunneissa ja vuodenaikojen välillä. Oulujoen vesistöllä on suuri merkitys Suomen vesivoiman tuotannolle. Vuonna 2021 Oulu- ja Emäjoen vesivoimalaitokset tuottivat 2,8 terawattituntia (TWh) sähköä, mikä vastaa noin kolmea prosenttia Suomen viime vuoden sähkönkulutuksesta. 

Fortum Oyj 
Viestintä 


 

Lisätietoja:  
Mikael Heikkilä, Oulujoen ja Hyrynsalmen reitin säännöstely, Fortum, puh. 050 453 2857

Hydro power

Uusiutuvaa ja joustavaa energiaa - tutustu vesivoimaan Fortumilla