Pörssitiedote

Fortum myy koko Uniper-omistuksensa Saksan valtiolle

21 syyskuu 2022, 08:40

Fortum-4612

FORTUM OYJ SISÄPIIRITIETO 21.9. KLO 8.40

  • Uniperin taloudellinen tilanne on heikentynyt nopeasti ja merkittävästi heinäkuussa sovitun vakautuspaketin jälkeen. Tilanteen ratkaisemiseksi on nyt sovittu uusista toimenpiteistä.
  • Saksan valtio merkitsee Uniper SE:n uusia osakkeita noin 8 miljardilla eurolla (1,70 euroa osakkeelta) ja Saksan valtion omistama pankki KfW myöntää tarvittaessa lisää siltarahoitusta, kunnes Uniperin osakepääoman korotus on toteutettu.
  • Saksan valtio hankkii kaikki Fortumin Uniper-osakkeet (1,70 euroa osakkeelta), yhteensä noin 0,5 miljardilla eurolla.
  • Osakepääoman korotuksen ja osakekaupan jälkeen Saksan valtio omistaa Uniperista noin 98,5 prosenttia.
  • Osana sopimusta Fortumin Uniperille myöntämä 4 miljardin euron laina maksetaan takaisin ja Fortumin 4 miljardin euron emoyhtiötakaus vapautuu.
  • Järjestelyn ehtojen perusteella Uniperia ei enää yhdistellä Fortum-konserniin vuoden 2022 kolmannesta neljänneksestä lähtien, millä tulee olemaan positiivinen vaikutus konsernin omaan pääomaan.
  • Järjestely edellyttää vielä viranomaishyväksyntöjä ja Uniperin ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen. Tällä hetkellä järjestely odotetaan saatavan päätökseen vuoden loppuun mennessä.

Fortum, Saksan hallitus ja Uniper ovat allekirjoittaneet uuden periaatesopimuksen pitkäaikaisesta ratkaisusta, joka mahdollistaa Saksan valtiolle Uniperin haltuunoton energian toimitusvarmuuden takaamiseksi Saksassa. Sopimuksen tultua voimaan Fortum myy omistuksensa Uniperista ja keskittyy yhtiön ydinliiketoimintaan, puhtaaseen energiatuotantoon Pohjoismaissa. Nyt solmittu sopimus korvaa osapuolten heinäkuussa 2022 allekirjoittaman alkuperäisen Uniperin vakautussopimuksen.

Heinäkuusta lähtien Euroopan energiakriisi on syventynyt ja aiemmin sovitut vakautustoimenpiteet ovat osoittautuneet riittämättömiksi ja vaikeiksi toteuttaa. Uniperin kaasuliiketoimintaan liittyvät tappiot ovat nyt jo lähes 8,5 miljardia euroa eikä Uniper pysty enää yksityisessä omistuksessa olevana yhtiönä jatkamaan tehtäväänsä kriittisenä toimitusvarmuuden tarjoajana. Tämän vuoksi tarvittiin uusi ratkaisu, jossa Saksan valtiolle siirtyy määräysvalta.

”Tilanne sekä Euroopan energiamarkkinoilla, että Uniperissa on vakava. Uniperin myynti on oikea ratkaisu ei vain Uniperille vaan myös Fortumille. Venäjän hyökättyä Ukrainaan kaasun rooli Euroopassa on muuttunut peruuttamattomasti ja sen mukana myös voimakkaasti kaasuun nojaavan liiketoimintamallin tulevaisuuden näkymät. Tässä tilanteessa pohja Fortumin ja Uniperin yhdistymiseltä putosi pois”, Fortumin toimitusjohtaja Markus Rauramo sanoo. 

Sopimuksen mukaisesti Uniper laskee liikkeelle 4,7 miljardia uutta osaketta, jotka Saksan valtio merkitsee 1,70 euron nimellisarvolla osakkeelta. Lisäksi Saksan valtion omistama KfW-pankki antaa Uniperille tarvittaessa lisälainaa kunnes 8 miljardin euron osakepääoman korotus on toteutettu.

Osakepääoman korotuksen yhteydessä Saksan valtio ostaa kaikki Fortumin omistuksessa olevat osakkeet (yhteensä noin 293 miljoonaa osaketta) 0,5 miljardilla eurolla eli 1,7 eurolla osakkeelta. Tässä vaiheessa rahoitussopimuksen lauseke määräysvallan vaihtumisesta astuu voimaan, ja Saksan valtio myöntää rahoitusta Uniperille Fortumin myöntämän 4 miljardin euron lainan takaisinmaksuun ja Fortumin 4 miljardin euron emoyhtiötakauksen vapautumiselle.

Osapuolet ovat myös sopineet, että mikäli Uniper aikoo myydä osan tai kaiken vesivoima- ja ydinvoimaliiketoimintansa Ruotsissa, Fortumilla on ensisijainen oikeus tehdä niistä ostotarjous vuoden 2026 loppuun saakka.

”Teimme aikanaan valintoja, joista olimme sen hetkisen tiedon, toimintaympäristön ja näkymien perusteella aidosti varmoja. Jälkikäteen katsottuna osa näistä strategisista valinnoista on osoittautunut virheiksi. Nämä valinnat meidän on nyt kohdattava ja tehtävä kaikkemme niiden korjaamiseksi. Köysien katkaiseminen Uniperiin on kivuliasta meille yhtiönä, työntekijöillemme ja sijoittajillemme, mutta se tarjoaa meille myös mahdollisuuden uuteen alkuun. Tulevaisuutemme rakennetaan pohjoismaisen ydinliiketoimintaamme varaan: päästöttömään sähköntuotantoon, lämpöliiketoimintaan sekä kestäviin asiakasratkaisuihin”, Markus Rauramo sanoo.

Uniperin myynnin taloudelliset vaikutukset

Sopimuksen seurauksena Uniperia ei enää yhdistellä Fortum-konserniin. Uniper esitetään vuoden 2022 kolmannesta neljänneksestä alkaen lopetettuna toimintona eikä Fortumin jatkuvien toimintojen taloustietoihin siten enää sisälly Uniperin liiketoiminnan vaikutusta.

Edellisten vuosineljännesten aikana Fortum on kirjannut merkittäviä tappioita pääasiassa johtuen Uniperin kirjaamista varauksista ja käyvän arvon negatiivisista muutoksista Venäjän kaasurajoituksiin liittyen. Uniperin tappiot kolmannella vuosineljänneksellä tai siitä eteenpäin eivät vaikuta Fortum-konsernin omaan pääomaan, koska konsolidoinnin päättymisen vaikutus eliminoi tappioiden vaikutuksen. Fortumin taseen 30.6.2022 perusteella laskettuna konsolidoinnin päättyminen vahvistaisi Fortum-konsernin omaa pääomaa noin 5 miljardilla eurolla.

Uniperin tappiot lopetetuissa toiminnoissa Fortumin vuoden 2022 kolmannen neljänneksen osavuosikatsauksessa sisältävät Uniperin nettotappion vuoden 2022 ensimmäisiltä yhdeksältä kuukaudelta ja konsolidoinnin päättymisen positiivisen vaikutuksen.

Divestoinnista aiheutuva tappio pienentää emoyhtiö Fortum Oyj:n omaa pääomaa, mutta Fortum on arvioinut sen säilyvän riittävällä tasolla eikä oman pääoman ehtoiselle lisärahoitukselle ole tarvetta.

Fortumin Uniperille myöntämä 4 miljardin euron laina maksetaan takaisin, kun järjestely saatetaan päätökseen. Laina kirjataan saatavaksi, kun Uniperin konsolidointi päättyy vuoden 2022 kolmannella vuosineljänneksellä. Fortumin Uniperin osakkeista saama 0,5 miljardin kauppahinta kirjataan lyhytaikaiseksi saatavaksi, kunnes osakekauppa saadaan päätökseen.

Uniperin konsolidoinnin päättymisen ja lopetetuksi toiminnoksi luokittelun yhteydessä Fortum oikaisee vertailukausien neljännesvuositiedot vuodelta 2021 sekä vuoden 2022 ensimmäiseltä vuosipuoliskolta. Oikaistut tiedot julkaistaan ennen Fortumin vuoden 2022 kolmannen neljänneksen tulosjulkistusta 10. marraskuuta 2022.

Sopimuksen saattaminen päätökseen

Sovitun järjestelyn toteutuminen edellyttää vielä lopullisten sopimusten solmimisen Saksan valtion ja Uniperin kanssa sekä viranomaishyväksyntöjä useilla maantieteellisillä alueilla, mukaan lukien sulautumisia (Merger Control) ja valtionapua (State Aid) koskevia lupia Euroopan komissiolta. Uniperin pääoman korotuksen toteuttaminen edellyttää myös Uniperin ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen. Tällä hetkellä suunnitellun järjestelyn odotetaan toteutuvan tämän vuoden loppuun mennessä.

Järjestelyn loppuun saattaminen pienentää Uniperin rahoitus- ja taloudellisen tilanteen olennaista epävarmuutta ja niihin liittyviä riskejä, jotka vaikuttavat myös Fortumiin. Uniperin taloudelliset vaikeudet tai viime kädessä sen maksukyvyttömyys sovitun järjestelyn epäonnistumisen seurauksena tai muutoin voisi vastaavasti olla haitallista Fortumille ja sillä voisi olla vakavia vaikutuksia ei ainoastaan Fortumin rahoitusjärjestelyille, mutta myös pohjoismaisille ja mahdollisesti Euroopan energiamarkkinoille.

Uniper-segmentin avainluvut

EUR milj. I-II/2022 2021
Liikevaihto 77 971 105 992
Vertailukelpoinen käyttökate -177 1 789
Vertailukelpoinen liikevoitto    -570 1 120
Liikevoitto -12 571 -4 901
Vertailukelpoinen sidottu pääoma (kauden lopussa) 1 173 4 971
Investoinnit käyttöomaisuuteen ja bruttoinvestoinnit osakkeisiin 232 683

Uniperin osakkeet on listattu Frankfurtin pörssissä. Lue lisää https://www.uniper.energy/

Englanninkielinen tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja medialle

Englanninkielinen webcast/puhelinkonferenssi, sijoittajille, analyytikoille ja medialle järjestetään 21.9. klo 10.00. Fortumin toimitusjohtaja Markus Rauramo esittelee sopimuksen ja suunnitelman Uniperin myymisestä.

Webcastia voi seurata osoitteessa https://fortum.videosync.fi/2022-09-pressconference.

Johdon esityksen jälkeen on mahdollista esittää kysymyksiä puhelimitse rekisteröitymällä oheisen linkin kautta https://call.vsy.io/access-9913.

Rekisteröidyttyään osallistuja saa puhelinnumeron ja tunnuksen puhelinkonferenssiin osallistumiseksi. Kysymyksen esittämiseksi osallistujan tulee painaa puhelimestaan *5 liittyäkseen kysymysjonoon.

Webcast-tallenne sekä transkriptio ovat saatavilla tilaisuuden jälkeen Fortumin verkkosivuilla www.fortum.fi/sijoittajat.

Suomenkielinen lehdistötilaisuus

Kotimaisille tiedotusvälineille järjestettävä suomenkielinen lehdistötilaisuus alkaa kello 11.15 ja sitä voi seurata osoitteessa https://fortum.videosync.fi/2022-09-lehdistotilaisuus.

Toimittajien kysymyksiin vastaa toimitusjohtaja Markus Rauramo.

Kysymyksiä voi esittää puhelimitse rekisteröitymällä puhelinkonferenssiin oheisen linkin kautta: https://call.vsy.io/access-9918.

Rekisteröidyttyään osallistuja saa puhelinnumeron ja tunnuksen puhelinkonferenssiin osallistumiseksi. Kysymyksen esittämiseksi osallistujan tulee painaa puhelimestaan *5 liittyäkseen kysymysjonoon.

Lisätietoja:

Sijoittajat ja analyytikot:
Ingela Ulfves, sijoittajasuhde- ja talousviestintäjohtaja, puh. 040 515 1531
Rauno Tiihonen, IR-päällikkö, puh. 010 453 6150

Media:
Fortum News Desk, puh. +358 40 198 2843

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi