Lehdistötiedote

Oulujärven pinnankorkeus lähestyy virkistyskäytön tavoitetason alarajaa

23 elokuu 2022, 12:40

Fortum Seitenoikean vesivoimalaitos

FORTUM OYJ PAIKALLISTIEDOTE 23.8.2022
 

Oulujärven pinnankorkeus lähestyy virkistyskäytön tavoitetason alarajaa ollen nyt NN+ 122,54 m, joka on 4 cm yli tavoitealarajan. Myös Hyrynsalmen reitillä Vuokki- ja Kiantajärven pinnat ovat laskeneet lähestyen kesäajan tavoitetasojen alarajoja. Tällä hetkellä Vuokkijärven pinnankorkeus on NN+ 188,54 metriä, joka on 4 cm yli tavoitealarajan, ja Kiantajärven NN+ 198,56 metriä, joka on 6 cm yli tavoitealarajan.


On todennäköistä, että Oulujärven, sekä Kianta- ja Vuokkijärven virkistyskäytön alarajat tullaan alittamaan vielä elokuun aikana. Oulujoen vesistön merkittävimmille säännöstellyille järville on määritetty säännöstelyrajoja tiukemmat pinnankorkeustavoitteet. Nämä ympäristölliset ja virkistyskäytön suositustasot eivät ole ehdottomia rajoja. Ne kuitenkin ohjaavat säännöstelyn suunnittelua siten, että kesän vedenkorkeudet pyritään saamaan ympäristön ja virkistyskäytön kannalta optimaalisille tasoille.
 

Seitenoikean vesivoimalaitoksen huoltotyöt vaikuttavat vedenpinnan korkeuksiin ja juoksutuksiin Emäjoella

Seitenoikean voimalaitoksen koneistolle tehtävät huoltotoimenpiteet alkavat maanantaina 29.8.2022. Työt kestävät arviolta 2–3 viikkoa, jonka aikana generaattori on pois käytöstä.

Keskeytykseen varaudutaan laskemalla Hyrynjärven pintaa noin puoli metriä ajankohdan tavanomaista vedenkorkeutta alemmaksi. Hyrynjärven pinnan laskeminen aloitetaan viimeistään keskiviikkona 24.8.2022. Seitenoikean huoltokeskeytyksen aikana myös alapuolisen Ristijärven pinta tulee laskemaan hieman tavanomaista alemmaksi.Fortum Oyj
Viestintä


 

Lisätietoja:
Mikael Heikkilä, Oulujoen ja Hyrynsalmen reitin säännöstely, Fortum, mikael [piste] heikkila [ät] fortum [piste] com, puh. 050 453 2857 

Hydro power

Uusiutuvaa ja joustavaa energiaa - tutustu vesivoimaan Fortumilla

Tutustu vesivoimaan Fortumilla