Pörssitiedote

Fortum kommentoi pohjoismaisten johdannaismarkkinoiden vaikeaa tilannetta

29 elokuu 2022, 11:24

Fortum-sign-window

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.8.2022 KLO 11.23

Tiedoteluokka: Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Fortumin totesi puolivuotiskatsauksensa julkistuksen yhteydessä viime viikolla, että Euroopan energiakriisi on seurausta Venäjän päätöksestä käyttää energiaa aseena ja vaikuttaa nyt myös pohjoismaisiin markkinoihin. Erittäin voimakkaasti nousseet sähkön spot- ja futuurihinnat ovat johtaneet myös ennennäkemättömän korkeisiin vakuusvaatimuksiin sähköntuottajille, jotka suojaavat sähkönmyyntiään pohjoismaisilla johdannaismarkkinoilla.

Pohjoismaissa sähkön hinnat jatkoivat nousuaan viime viikon lopulla. Perjantaina 26.8 markkinoiden sulkeutuessa Fortumin (ilman Uniperia) vakuusvaateet Nasdaqissa olivat jo noin 5 miljardia euroa, noustuaan noin miljardin viikossa. Yhtiöllä on tällä hetkellä riittävät varat vakuusvaatimusten täyttämiseksi. Fortum seuraa tilannetta tarkasti ja tiedottaa, jos tilanne olennaisesti muuttuu.

Varautuakseen poikkeuksellisen hintakehityksen jatkumiseen Fortum keskustelee enemmistöomistajansa Suomen valtion kanssa keinoista yhtiön rahoitusaseman turvaamiseksi kunnes suojausten kohteena olevat sähköerät menevät toimitukseen ja vakuudet palautuvat. Fortumin suurin altistus liittyy vuoden 2023 termiineihin (Nordic 2023 system future contracts). Fortumin tytäryhtiö Uniper vastaa itse omista vakuusvaateistaan.

Fortum ollut yhteydessä myös pohjoismaisten markkinoiden toimintaa valvoviin ja sääteleviin viranomaisiin ja pyytää, että nämä ryhtyvät välittömästi toimiin markkinoiden vakauttamiseksi. Jopa pienehkön markkinatoimijan ajautuminen maksukyvyttömäksi olisi vaikeaa hallita nykyisillä korkeilla hintatasoilla ja se aiheuttaisi merkittävää häiriötä pohjoismaisille sähkömarkkinoille. Pidemmällä aikavälillä tulee muuttaa vakuusvaatimuksia säätelevää EU:n EMIR-lainsäädäntöä (European Market Infrastructure Regulation), sillä nykyisellään samat vaatimukset koskevat niin sähköntuottajia kuin finanssitoimijoita. EMIR-säätelyn muuttaminen edellytys sille, että johdannaismarkkinoiden vakaus ja ennustettavuus saadaan palautettua. Tämä on tärkeää niin sähköntuottajille kuin kuluttajille.

Fortum Oyj

Ingela Ulfves
sijoittajasuhde- ja talousviestintäjohtaja

Lisätietoja:

Sijoittajat ja analyytikot:
Ingela Ulfves, sijoittajasuhde- ja talousviestintäjohtaja, puh. 040 515 1531
Rauno Tiihonen, IR-päällikkö, puh. 010 453 6150

Media:
Fortum News Desk, puh. 040 198 2843

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi