Lehdistötiedote

Fortum ja Muhoksen Pallo-Salamat aloittivat yhteistyön – paikallista yhteistyötä puhtaamman Oulujoen puolesta

18 elokuu 2022, 09:10

Fortum ja Muhoksen Pallo-Salamat paikallista yhteistyötä puhtaamman Oulujoen puolesta

FORTUM OYJ PAIKALLISTIEDOTE 18.8.2022
 

Fortum ja Muhoksen Pallo-Salamat aloittivat tänä kesänä yhteistyön roskien keräämiseksi Oulujoen rannalta. Tavoitteena on ollut ylläpitää Leppiniemen uimarannan alueen siisteyttä Fortumin Pyhäkosken vesivoimalaitoksen läheisyydessä kesäkäyttökauden ajan ja näin parantaa jokivarren ja vesistön moninaiskäyttöä.
 

Joet kuuluvat olennaisena osana Suomen luontoon, ja siksi on luonnollista, että jokien roskattomuus vaikuttaa merkittävästi luonnon ja ympäristön tilaan. Paikallisen liikuntaseuran kanssa tehtävä yhteistyö Leppiniemen uimarannan siivoamiseksi on yksi esimerkki Fortumin konkreettisista teoista jokien puhdistamiseksi.

”Rannalta on kerätty viikoittain roskat pois. Alkuraivauksessa uimarannalta siistittiin pois kolme kärrykuormaa pajua. Pajut vietiin hakemurskaimelle ja käytettiin maatilan lämmitykseen. Meiltä on ollut talkootöissä mukana yhteensä 12 henkilöä”, kertoo Muhoksen Pallo-Salamien Sami Airaksinen.

Yhteistyö on osa Fortumin yhteiskuntavastuuohjelmaa, jonka piirissä toteutetaan ilmastoon, veteen, biodiversiteettiin, kiertotalouteen sekä lapsiin ja nuorisoon liittyviä hankkeita.Fortum Oyj
Viestintä


 

Lisätietoja:
Katri Hämäläinen, Fortum, ympäristöpäällikkö, puh. 040 162 3901

Hydro power

Uusiutuvaa ja joustavaa energiaa - tutustu vesivoimaan Fortumilla

Tutustu vesivoimaan Fortumilla