Sijoittajauutinen

S&P Global Ratings asettaa Fortumin ja Uniperin luottoluokitukset CreditWatch Negative -tarkkailuun

05 heinäkuu 2022, 23:00

Fortum sign 5

FORTUM OYJ SIJOITTAJAUUTINEN 5.7.2022 KLO 23.00

S&P Global Ratings (S&P) on asettanut Fortumin ja sen tytäryhtiö Uniperin luottoluokitukset CreditWatch Negative -tarkkailuun. S&P vahvisti 16.6.2022 Fortumin pitkäaikaisen BBB-luottoluokituksen ja laski Uniperin luottoluokituksen tasolle BBB-, molemmat yhtiöt negatiivisin näkymin. Fortumilla on ollut S&P:n luottoluokitus BBB-tasolla vuodesta 2018 lähtien.

S&P:n mukaan tarkkailuun asettamisen syynä on Uniperin riippuvaisuus ulkoisista tekijöistä, joihin lukeutuu Saksan valtion tuki, jotta yhtiö pysyy taloudellisesti vakaana niin kauan kuin venäläisen kaasun toimitusrajoitukset jatkuvat. S&P:n perusoletus on, että Saksan hallituksen tukimekanismi otettaisiin käyttöön ja se vahvistaisi Uniperin BBB- -luottoluokituksen. Fortumin kohdalla CreditWatch Negative -tarkkailuun asettamiseen vaikuttaa Fortumin luottoluokitusta rasittavat Uniperista aiheutuvat lisäkustannukset, jotka aiheuttavat merkittävää painetta konsernin luottoluokituksen mittareihin lyhyellä aikavälillä.

Venäjä on vähentänyt merkittävästi kaasutoimituksiaan Saksaan kesäkuun puolivälistä lähtien, ja Uniper on saanut Gazpromilta vain noin 40 % sopimusten mukaisista kaasumääristä. Kaasukriisin vuoksi Saksan hallitus määritti 23. kesäkuuta kansallisen kaasupulan ja Saksan liittovaltion verkkovirasto ilmoitti siirtyvänsä toiselle tasolle Saksan kaasuntuonnin varautumissuunnitelman kolmiportaisella asteikolla. Toistaiseksi energiaturvalain mukaista korvausmekanismia, joka rajoittaisi Uniperille koituvia korkeampia korvaavan kaasun hankintakustannuksia, ei kuitenkaan ole säädetty. Uniperin kaasun välitys- ja varastointiliiketoiminnan (ns. gas midstream business) pitkät kaasusopimukset ovat noin 370 terawattituntia vuodessa, ja noin puolet kaasusta tuodaan Venäjältä.

S&P odottaa päättävänsä CreditWatch Negative -tarkkailun molempien yhtiöiden osalta saatuaan riittävän selvyyden Venäjän kaasutoimitusten nykyisten ja mahdollisten tulevien häiriöiden vaikutuksesta Uniperin luottokelpoisuuteen, mukaan lukien yhtiön keskipitkän aikavälin liiketoimintanäkymät sekä mahdollisten lähiajan Saksan valtion tukimekanismien laajuuden

Saksan hallituksen kanssa käydään parhaillaan keskusteluja, miten turvataan energian toimitusvarmuus, jos venäläisen kaasun toimitusrajoitukset pitkittyvät tai pahenevat, sekä miten Uniperin toimintaedellytykset – sekä taloudellinen vakavaraisuus että liiketoiminnan riskien hallinta – voidaan varmistaa. Fortum on vahvasti sitä mieltä, että tähän tilanteeseen tarvitaan kattava kansallinen ratkaisu, mikä vahvistaa pitkällä tähtäimellä energiamarkkinoiden vakaan toiminnan ja turvaisi energian saatavuuden pitkällä tähtäimellä.

Fortum Oyj
Ingela Ulfves, sijoittajasuhde- ja talousviestintäjohtaja

Lisätietoja:

Sijoittajat ja analyytikot:
Ingela Ulfves, sijoittajasuhde- ja talousviestintäjohtaja, puh. 040 515 1531
Rauno Tiihonen, IR-päällikkö, puh. 010 453 6150

Media:
Fortum News Desk, puh. 040 198 2843

 

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi