Verkkouutinen

Merkittävä askel kestävän metanolin kehittämisessä kemianteollisuudelle

13 heinäkuu 2022, 15:55

stenungsund-anlaggning---fran-soder-2015 1

Perstorpin, Fortumin ja Uniperin yhteistyöhanke Ruotsissa, Project Air, ottaa merkittäviä askeleita kestävän metanolin kehittämisessä kemianteollisuudelle. Hanke valittiin EU:n innovaatiorahaston rahoitettavaksi.  

Project Air -hankkeen tavoitteena on siirtää kemianteollisuus fossiilisten raaka-aineiden käytöstä kierrätettyihin ja biopohjaisiin raaka-aineisiin, mikä mahdollistaa kestävät kemikaalituotteet monenlaisille teollisuudenaloille. Täydellä kapasiteetilla se vähentää hiilidioksidipäästöjä lähes 500 000 tonnia, mikä vastaa yhtä prosenttia Ruotsin nykyisistä päästöistä.  

Project Air perustuu olemassa olevan teknologian innovatiiviseen käyttöön laajamittaisesti teollisuudessa. Kestävän metanolin tuottamiseksi laitoksessa muunnetaan hiilidioksidia, jätevirtoja, uusiutuvaa vetyä ja biokaasua metanoliksi. Lisäksi nykyistä käsiteltyä jätevettä hyödynnetään elektrolyysin syöttövetenä. Hankkeessa käytettävä sähkö on uusiutuvaa. Tavoitteena on aloittaa laajamittainen tuotanto vuoteen 2026 mennessä. 

Project Air -hankkeen takana oleva konsortio siirtyy nyt avustussopimuksen valmisteluprosessiin, joka on määrä saada päätökseen vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä. Konsortio on hakenut EU:n innovaatiorahastolta 97 miljoonaa euroa, ja kokonaisinvestoinnin odotetaan olevan yli 230 miljoonaa euroa. 

Project Airin yhteistyö ja innovatiivinen ajattelu auttaa meitä osaltaan saavuttamaan Pariisin sopimuksen tavoitteet vuoteen 2050 mennessä.