Pörssitiedote

Fortumin tytäryhtiö Uniperin vakautuspaketista ratkaisu Saksan hallituksen kanssa

22 heinäkuu 2022, 12:45

Fortum

FORTUM OYJ SISÄPIIRITIETO 22.7.2022 KLO 12.45

Fortum ja sen tytäryhtiö Uniper ovat sopineet Saksan hallituksen kanssa kattavasta vakautuspaketista taloudellisen avun antamiseksi Uniperille. Saksan suurimpana maakaasun tuojana Venäjän asettamat rajoitukset kaasun viennille Eurooppaan ovat vaikuttaneet kaikkein eniten Uniperin liiketoimintaan, ja sen myötä aiheuttaneet yhtiölle merkittävää taloudellista painetta.

Kaasuliiketoimintansa vuoksi Uniper on kriittinen Saksan energian toimitusvarmuudelle ja yhtiöllä on tärkeä rooli Euroopan energiasektorilla. Siksi on erittäin keskeistä vakauttaa Uniperin liiketoiminta huomioimalla välittömästi yhtiön kaasuliiketoiminnan tappiollisuus ja merkittävät rahoitustarpeet sekä samalla aloittaa toimenpiteet yhtiön kaasuliiketoimintamallin riskien vähentämiseksi ja Uniperin luottoluokituksen varmistamiseksi, jotta liiketoiminta on kestävää myös pitkällä aikavälillä.

Vakautuspaketissa on kolme peruselementtiä:

- Saksan valtio hankkii 30 prosentin osuuden Uniper SE:n osakkeista merkitsemällä noin 157 miljoonaa uutta osaketta noin 267 miljoonalla eurolla. Osakkeet merkitään nimellisarvolla 1,70 euroa osakkeelta,

- Saksan hallitus on sitoutunut tarjoamaan Uniperille enintään 7,7 miljardia euroa rahoitusta vaihdettavissa olevilla instrumenteilla ja tarvittaessa valmistautuu antamaan lisäätukea mahdollisten tappioiden kattamiseksi,

- Saksan valtion omistama pankki KfW antaa Uniperille 7 miljardia euroa lisätukea yhtiön rahoitusaseman vahvistamiseksi nostamalla aiemmin myönnetyn lyhytaikaisen valmiusluoton määrää nykyisestä 2 miljardista eurosta 9 miljardiin euroon.

Lisäksi Saksan hallitus on ilmoittanut aikovansa ottaa käyttöön mekanismin, jonka avulla Uniper voi 1. lokakuuta lähtien siirtää asiakkailleen 90 % korkeammista kaasun hankintakustannuksista, jotka aiheutuvat venäläisen kaasun toimitusrajoituksista. Saksan hallitus on valmiudessa myös antamaan Uniperille lisää tukea, mikäli Venäjä jatkaa kaasun vientirajoituksia ja Uniperin kertyneet nettotappiot ylittävät yhteensä 7 miljardia. Mahdollinen lisätuki on tarkoitus toteuttaa tavalla, joka ei laimenna Uniperin osakkeenomistajien omistusta.

Yllämainittujen toimenpiteiden seurauksena Fortumin omistusosuus Uniperissa laimenee 56 %:in nykyisestä noin 80 %:sta alkuperäisen osakemerkinnän yhteydessä. Tämän jälkeen Fortum on edelleen Uniperin enemmistöosakas ja yhdistelee taloudellisessa raportoinnissa Uniperin tytäryhtiönä.

Aiemmin tänä vuonna Fortum myönsi Uniperille taloudellista tukea 8 miljardia euroa. Tuki koostui osakaslainasta ja emoyhtiön takauksesta. Perustuen Fortumin antamaan tukeen Fortumilla on myös mahdollisuus muuntaa Uniperille myöntämänsä 4 miljardin euron laina enintään 70% osuuteen Saksan valtion merkitsemistä vaihdettavista instrumenteista. Fortum pystyy näin ollen säilyttämään enemmistöomistuksensa. Fortumin Uniperille aiemmin myöntämä 4 miljardin euron emoyhtiötakaus säilyy ennallaan. Takaisinmaksujärjestyksessä KfW:n lainat ovat etusijalla Fortumin lainaan nähden.

”Olemme keskellä ennennäkemätöntä energiakriisiä, joka vaatii vahvoja toimenpiteitä. Intensiivisten, mutta rakentavien neuvottelujen jälkeen olemme löytäneet ratkaisun, jossa kaikkien osapuolet edut otettiin huomioon ja joka koetaan hyväksyttävänä. Oli tarpeellista ratkaista tilanne nopeasti ja samalla varmistaa Euroopan energian toimitusvarmuus sodan aikana. Haluan kiittää Saksan hallitusta, kollegoitamme Uniperissa sekä Suomen hallitusta kaikesta tuesta viimeisten viikkojen aikana,” Fortumin toimitusjohtaja Markus Rauramo sanoo ja jatkaa: “Meille oli myös tärkeää, että nyt saavutettu ratkaisu ei vaadi Fortumilta lisärahoituksen antamista Uniperille jo aiemmin annetun kahdeksan miljardin euron lisäksi.”

Uniper - Fortumin ja Saksan hallituksen tuella - aloittaa kestävän, vakaan ja osakkeenomistajan arvoa säilyttävän ratkaisun suunnittelemisen kaasun tukkumyyntisopimusjärjestelmän uudistamiseksi. Osapuolten tavoitteena on sopia ratkaisusta vuoden 2023 loppuun mennessä.

”Euroopan energiajärjestelmä on mullistunut läpikotaisin uusien geopoliittisten realiteettien vaikutuksesta, ja eurooppalaisten energiayhtiöiden toimintaympäristö tullaan määrittelemään uudelleen. Vaikka olemme nyt pystyneet vakauttamaan Uniperin liiketoiminnan lisää toimia tarvitaan kestävän perustan luomiseksi yhtiön kaasuliiketoiminnalle. Sopimus luo askelmerkit, joilla varmistamme että Uniper ja sen seurauksena Fortum palaavat turvalliselle ja vakaalle maaperälle,” Rauramo sanoo.

Vakautuspaketti sisältää tiettyjä ehtoja, kuten Uniperin Alankomaita vastaan nostaman Euroopan energiaperuskirjan, ECT-sopimuksen mukaisen, kanteen peruuttaminen, Uniperin osingonmaksuista luopumisen ja rajoituksia Uniperin johtoryhmän palkitsemiseen vakautustoimenpiteiden aikana. Lisäksi Saksan hallituksella tulee olemaan edustus Uniperin hallintoneuvostossa.

Vakautuspaketti edellyttää vielä tarvittavat viranomaishyväksynnät, erityisesti Euroopan Komission sekä Uniperin ”investment grade” -luottoluokituksen vahvistusta luottoluokittaja S&P Global Ratingsilta (S&P) ja Uniperin ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksynnän.

Uniper on tänään julkaissut aiheesta pörssitiedotteen (’ad hoc’), joka löytyy Uniperin verkkosivuilta.

Taustaa:

Fortum hankki Uniperin vauhdittaakseen murrosta puhtaaseen energiaan Euroopassa ja varmistaakseen kestävän tuloskehityksen. Fortumin investointi Uniperiin kasvatti konsernin hiilidioksidipäästötöntä sähköntuotantoa 60 % ja teki yhtiöstä Euroopan kolmanneksi suurimman päästöttömän sähkön tuottajan. Vuonna 2021 Fortum teki historiansa parhaimman tuloksen ja Uniper toi puolet Fortumin vertailukelpoisesta liikevoitosta.

Kuitenkin Venäjän hyökkäyssota Ukrainaa vastaan ja Venäjän hallituksen päätös käyttää energiaa aseena ovat mullistaneet energiamarkkinat ja johtaneet siihen, että Uniper on kesäkuun puolivälin jälkeen saanut Gazpromilta vain murto-osan sopimuksen mukaisista kaasumääristä. Täyttääkseen velvoitteensa asiakkaita kohtaan ja ylläpitääkseen Euroopan toimitusvarmuutta Uniper on joutunut hankkimaan korvaavan kaasun markkinoilta merkittävästi korkeampaan spot-markkinahintaan - millä on ollut vakavia vaikutuksia Uniperin rahoitusasemaan, tulokseen ja pääomaan.

Fortumin tytäryhtiö Uniper on Euroopan suurimpia maakaasun tuojia, ja sen rooli energian toimitusvarmuuden tarjoajana etenkin Saksassa on keskeinen. Vuonna 2021 Saksaan tuotiin hieman alle 90 miljardia kuutiometriä maakaasua, josta 55 % oli peräisin Venäjältä. Uniperin kaasun midstream-liiketoiminnan portfolioon kuuluu noin 370 TWh pitkän aikavälin kaasuntoimitussopimuksia, joista noin 200 TWh on peräisin Venäjältä.

Fortum Oyj
Ingela Ulfves, sijoittajasuhde- ja talousviestintäjohtaja

Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja medialle

Webcast/puhelinkonferenssi median edustajille, sijoittajille ja analyytikoille järjestetään tänään 22.7. klo 14.00 EEST (13:00 CET). Fortumin toimitusjohtaja Markus Rauramo esittelevät Uniperin vakautuspaketin.

Johdon esityksen jälkeen on mahdollista esittää kysymyksiä joko webcast-alustan chat-toiminnon kautta tai puhelimitse.

Puhelimella esitettäviin kysymyksiä varten on rekisteröidyttävä linkin kautta http://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=1009663

Rekisteröitymisen jälkeen osallistuja saa puhelinnumeron ja tunnuksen puhelinkonferenssiin osallistumiseksi. Kun haluaa esittää kysymyksen, osallistuja paina puhelimestaan *5 ja siirtyy jonoon.

Webcastia voi seurata linkistä https://fortum.videosync.fi/press-conference

Webcast-tallenne sekä transkripti ovat saatavilla tilaisuuden jälkeen Fortumin verkkosivuilla www.fortum.fi/sijoittajat.

Lisätietoja:

Sijoittajat ja analyytikot:
Ingela Ulfves, sijoittajasuhde- ja talousviestintäjohtaja, puh. 040 515 1531
Rauno Tiihonen, IR-päällikkö, puh. 010 453 6150
 

Media:

Fortum News Desk, puh. +358 40 198 2843

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi