Fortum on tyytyväinen Euroopan parlamentin päätökseen sisällyttää ydinvoima EU:n taksonomiaan

Euroopan parlamentti hyväksyi 6. heinäkuuta EU:n taksonomia-asetusta täydentävän delegoidun säädöksen, joka määrittelee kestävyyskriteerit ydinvoimalle ja maakaasulle. Säädöstä puoltava äänestystulos on tärkeä askel EU:n energiasiirtymässä ja tavoitteessa olla ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä.

ydinvoima

Olemme Fortumissa vaatineet pitkäjänteisesti teknologianeutraalia lähestymistapaa ja ydinenergian roolin asianmukaista tunnustamista Euroopan energiamurroksessa. Olemme tyytyväisiä EU-parlamentin päätökseen tunnustaa ydinvoiman keskeinen rooli EU:n pyrkimyksissä vähentää sekä hiilidioksidipäästöjään että energiariippuvuuttaan Venäjästä.

Tällä hetkellä lähes 50 prosenttia Euroopan hiilidioksidipäästöttömästä sähköntuotannosta perustuu ydinvoimaan. Ydinvoima on keskeinen energialähde Suomessa sekä monissa muissa Euroopan maissa, jotka ovat valinneet sen osaksi kansallista energiapalettiaan ja hiilidioksidipäästöjen vähentämisstrategiaa. Myös kansainväliset foorumit kuten IEA ja G7-huippukokous ovat äskettäin korostaneet vähähiilisen ydinvoiman roolia nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa.

Fortumin strategian mukaisesti sähköntuotantomme Euroopassa on hiilineutraalia vuoteen 2035 mennessä. Pyrimme hiilineutraaliuteen ja tuemme EU:n ilmastositoumuksia. Ydinvoima on olennainen tukipilari sekä Fortumin hiilidioksidipäästöjen vähentämisstrategiassa että Suomen hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamisessa vuoteen 2035 mennessä.

Fortum on hakenut Loviisan ydinvoimalaitoksen molemmille yksiköille uutta käyttölupaa vuoden 2050 loppuun saakka. Näinä vuosina laitoksen odotetaan tuottavan jopa 170 terawattituntia päästötöntä sähköä. Tuotannon jatkaminen Loviisassa on satsaus puhtaan kotimaisen sähkön toimitusvarmuuteen.

Ukrainan sota ja korkeat energian hinnat osoittavat, että Euroopan energiariippuvuutta on vähennettävä, ja samalla vauhditettava siirtymistä puhtaaseen sähköön ja puhtaisiin kaasuihin. EU:n taksonomia-asetusta täydentävä delegoitu säädös auttaa tukemaan näitä tavoitteita.

Merja Paavola

Corporate Vice President, Public Affairs
Johtaja, Fortumin yhteiskuntasuhteet
Puhelin: +358 50 396 1161
merja [piste] paavola [ät] fortum [piste] com

Anne Malorie Géron

VP, EU Affairs
Johtaja, yhteiskuntasuhteet, EU-asiat, Bryssel
Puhelin: +32 47 865 2801
anne-malorie [piste] geron [ät] fortum [piste] com