Paikallistiedote

Fortum ja GIG aloittavat yhteistyön ja investoivat jätteenpolttolaitokseen Skotlannissa

21 heinäkuu 2022, 11:15

Luontokuva lehdestä

Fortum ja GIG, Green Investment Group, ovat aloittaneet yhteistyön ja päättäneet investoida uuteen jätteenpolttolaitokseen Skotlannissa 50/50-omisteisen yhteisyrityksen kautta. Valmistuttuaan Glasgow’hun rakennettavan South Clyde:n jätteenpolttolaitoksen käsittelykapasiteetin odotetaan olevan 350 000 tonnia jätettä vuodessa, mikä vastaa noin 700 000 henkilön vuotuista jätemäärää. Laitoksen kokonaissähköntuotantokapasiteetin odotetaan olevan 45 MWe, mikä vastaa noin 90 000 kodin sähkön kulutusta.

Yhteisyritys hyödyntää Fortumin osaamista hankekehityksessä, laitoksen rakentamisessa sekä käyttöönoton jälkeen laitoksen operatiivisessa johtamisessa. Hankkeella uskotaan olevan ratkaiseva rooli Skotlannin hallituksen kaatopaikkauskiellon toteuttamisessa, joka astuu voimaan 2025. Hanke tukee Fortumin kierrätys- ja jäteliiketoiminnan strategiaa, jonka tavoitteena on parantaa merkittävästi materiaalien kiertoa jätevirroissa käyttämällä uuden sukupolven kiertotalousratkaisuja, kuten Fortumin kierrätys- ja jäteliiketoiminnan aikaisemmin keväällä julkistamaa Carbon2x konseptia. Carbon2x mahdollistaa tulevaisuudessa jätteenpolton hiilidioksidipäästöjen kierrätyksen uusiksi raaka-aineiksi, esimerkkisi muoviksi.

Tytäryhtiönsä Uniperin kautta Fortum toimii jo aktiivisesti Ison-Britannian markkinoilla ja yhtiöllä on maassa rakenteilla kaksi sähkönjakeluverkon vakauttamiseen suunnattua laitosta. Lisäksi Fortum on jo useiden vuosien ajan tarjonnut Britteinsaarilla käyttö- ja kunnossapitopalveluita energiateollisuudelle. Fortumin kierrätys- ja jäteliiketoiminnan laajentuminen Iso-Britannian jätteenpolttomarkkinoille kasvattaa Fortumin läsnäoloa alueella entisestään. Glasgow'n lisäksi Fortumin kierrätys- ja jäteliiketoiminnalla on käynnissä useita muita Waste-to-Energy -hankkeita Iso-Britanniassa ja tavoitteena on edistää näitä toimintoja lyhyellä aikavälillä.

"Fortumin Iso-Britanniassa jo olemassa olevat operaatiot tarjoavat meille hyvän pohjan aloittaa kierrätys- ja jäteliiketoimintaa uudella markkinalla, sekä tarjoavat mahdollisuuden viedä omaa erityisosaamistamme maahan. Britannian Waste-to-Energy -markkinat ovat mielenkiintoisessa kehitysvaiheessa ja voivat ajan myötä avata mahdollisuuksia jätteen energiahyödyntämisen lisäinvestoinneille. Tämä markkina-avaus antaa meille mahdollisuuden tarkastella myös muiden strategisten kasvualueiden, kuten akkujen kierrätyksen ja jätteenpolton tuhkan kierrätyksen investointipotentiaalia", sanoo Kalle Saarimaa, Fortumin kierrätys- ja jäteliiketoiminnan johtaja.

”Skotlannin kaatopaikkauskielto on keskeisessä roolissa maan kiertotalousstrategian toteutumisessa ja GIG on sitoutunut auttamaan tämän tavoitteen toteutumista tarjoamalla tarvittavia ratkaisuja kierrätykseen kelpaamattoman jätteen käsittelemiseen kotimaassa. Hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin (CCS) soveltamisen mahdollisuuden, sekä lämmöntalteenoton ansiosta South Clyden jätteenpolttolaitoksella odotetaan olevan tärkeä rooli Glasgow'n ja Skotlannin jätehaasteen ratkaisemisessa”, sanoo Chris Archer, GIG Euroopan johtaja.

 

Lisätietoja:

Kalle Saarimaa, kierrätys- ja jäteliiketoiminnan johtaja, Fortum Recycling & Waste
kalle [piste] saarimaa [ät] fortum [piste] com, puh. +358 41 503 1337

Maiju Daniel-Huhtaniska, viestintäpäällikkö, Fortum Recycling & Waste
maiju [piste] daniel-huhtaniska [ät] fortum [piste] com, puh. +358 50 350 2861

 

Fortum
Fortum ja Uniper muodostavat eurooppalaisen energiakonsernin, jonka tavoitteena on mahdollistaa siirtymä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. Noin 50 gigawatin sähköntuotantotehomme, laajan kaasun tuonti- ja varastointitoimintamme sekä kansainvälisen trading-liiketoimintamme ansiosta olemme asiakkaillemme luotettava energiakumppani Euroopassa ja maailmanlaajuisesti. Olemme jo nyt Euroopan kolmanneksi suurin CO2-vapaan sähkön tuottaja ja myös kasvumme kohdistuu puhtaaseen sähköön, vähähiiliseen energiaan ja tulevaisuuden vetytalouden rakentamiseen. Kehitämme lisäksi ratkaisuja, jotka auttavat yrityksiä ja kaupunkeja vähentämään ympäristöjalanjälkeään. Meillä on yhteensä 20 000 työntekijää ja toimintoja 40 maassa; tämä tarkoittaa osaamista, resursseja ja riittävää läsnäoloa vauhdittamaan energiamurrosta kohti puhtaampaa maailmaa. fortum.fi; uniper.energy


Green Investment Group
Green Investment Group (GIG) on Macquarie Asset Managementiin kuuluva vihreään sijoittamiseen erikoistunut yritysten, omaisuuserien ja teknologioiden kehittäjä, jonka tavoitteena on nopeuttaa maailmanlaajuista siirtymistä nettonegatiivisuuteen. Lisätietoja: greeninvestmentgroup.com and macquarie.com