Lehdistötiedote

Oulujoen vesistön tulva toteutui ennusteita pienempänä

14 kesäkuu 2022, 10:45

Oulujoki Utajärvi Putaalanjoki 1

FORTUM OYJ PAIKALLISTIEDOTE 14.6.2022 

Sademäärät Oulujoen vesistöalueella ovat alkuvuodesta vaihdelleet, mutta kokonaissadanta on keskimääräistä tasoa. Helmi- ja huhtikuussa saatiin keskimääräistä enemmän lumisadetta, kun taas maaliskuun alussa ja huhti-toukokuun vaihteessa jäätiin keskimääräisestä sademäärästä selvästi. Sademäärä toukokuun loppuun mennessä oli noin 175 mm.  

Oulujoen vesistöalueella kevään tulvatilanne pysyi maltillisena. Tulovirtaamat nousivat voimakkaasti toukokuun vaihteessa, mutta tasoittuivat nopeasti keskimääräiselle tasolle. Suurimmat virtaamat koettiin toukokuun puolivälin tienoilla, jolloin myös jäät lähtivät alueen suurista järvistä, Vuokki-, Kianta- ja Oulujärvestä. 

Oulujoen vesistön merkittävimmille säännöstellyille järville on määritetty säännöstelyrajoja tiukemmat pinnankorkeustavoitteet. Nämä ympäristölliset ja virkistyskäytön suositustasot eivät ole ehdottomia rajoja. Ne kuitenkin ohjaavat säännöstelyn suunnittelua siten, että kesän vedenkorkeudet pyritään saamaan ympäristön ja virkistyskäytön kannalta optimaalisille tasoille.  

Kesän virkistyskäytön tavoitetasot saavutettiin kaikilla säännöstellyillä järvillä kesäkuun alussa. Kaikkien säännösteltävien järvien pinnat pyritään pitämään kesän tavoitetasoissa virkistyskäyttökauden ajan. Mikäli kesän tulovirtaamat ja sateet ovat vähäiset, niin tavoitetasot voivat alittua loppukesän aikana.
  

Järvikohtaiset tilanteet ja ennusteet 

Oulujärvellä toteutettiin Oulujärven säännöstelyluvassa määrättyjä ruoppaustöitä kevään aikana, joiden takia keväistä pinnan alennusta aikaistettiin noin kuukaudella. Vedenpinnan laskulla varmistettiin ruoppaustöiden toteuttaminen turvallisesti. Oulujärven kesäkauden tavoitetaso on NN+ 122,50 metriä, johon päästiin kesäkuun alussa. Tämänhetkinen pinnankorkeus on NN+ 128,58 metriä.  

Hyrynsalmen reitillä Kiantajärven pinnankorkeus NN+ 198,56 metriä, joka on hieman ajankohdan keskiarvoa alempana, mutta kuitenkin 6 cm alasuositusrajan yläpuolella. Vuokkijärven pinnankorkeus NN+ 188,62 metriä on hieman ajankohdan keskiarvoa alempana, mutta noin 12 cm alasuositusrajan yläpuolella. 

Sotkamon reitillä Ontojärven pinnankorkeus on NN+ 158,97 metriä, joka on ajankohdalle tyypillisellä tasolla. Kiimasjärven pinnankorkeus on NN+ 137,71 metriä ja Nuasjärven pinnankorkeus on NN+ 137,61 metriä. Molemmilla järvillä kesän virkistyskäyttö otetaan huomioon pitämällä vedenkorkeutta nykyisellä tasolla.
 

Pällin voimalaitoksen tulvaluukun numero 1 peruskorjaus 

Fortum korjaa Pällin vesivoimalaitoksen tulvaluukun numero 1. Kunnostustyö aiheuttaa rajoituksia patosillan liikenteelle. Yksi kaista pyritään pitämään koko ajan auki liikenteelle. Poikkeavista rajoituksista tiedotetaan tarkemmin työn edetessä. Työn aikana Pällin ja Utasen vesivoimalaitosten välisen jokiosuuden veden pinta tulee olemaan normaalia alempana töiden turvallisen suorittamisen takaamiseksi. Työt kestävät arviolta joulukuun puoleen väliin asti.

 

Fortum Oyj 
Viestintä

 

Lisätietoja:  
Satu Poutanen, Oulujoen ja Hyrynsalmen reitin säännöstely, Fortum, satu [piste] poutanen [ät] fortum [piste] com (satu[dot]poutanen[at]fortum[dot]com), puh. 040 0601185 
 
Kimmo Keinänen, Kajaaninjoen ja Sotkamon järvien säännöstely, Kainuun Voima Oy, kimmo [piste] keinanen [ät] loiste [piste] fi (kimmo[dot]keinanen[at]loiste[dot]fi), puh. 040 068 9280 
 
Jarkko Nyrhinen, Ontojoen- ja järven säännöstely, UPM, jarkko [piste] nyrhinen [ät] upm [piste] com (jarkko[dot]nyrhinen[at]upm[dot]com), puh. 040 571 9908

Hydro power

Uusiutuvaa ja joustavaa energiaa - tutustu vesivoimaan Fortumilla

Tutustu vesivoimaan Fortumilla