Verkkouutinen

Lamminnevan tuulivoimahankkeen kaavoitus käynnistyy

14 kesäkuu 2022, 09:30

windmill

FORTUM OYJ LIIKETOIMINTAUUTINEN 14.6.2022


Lapuan kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 13.6. Fortumin aloitteen Lamminnevan tuulivoimahankkeen osayleiskaavoituksesta. Sen myötä hankkeen kaavoitusprosessi voidaan käynnistää Lapualla. Seinäjoen kaupunginhallitus käsittelee kaavoitusaloitteen kesäkuun lopun kokouksessaan. Kaupunginhallitusten käsittelyiden ja kesälomakauden jälkeen hanketta ja sen etenemistä esitellään lähiseudun asukkaille.

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA-menettely) käynnistyy kaavoituksen kanssa samanaikaisesti. Sekä YVA-menettelyyn että kaavoitukseen kuuluu yleisötilaisuuksia, joissa hanketta ja suunnitelmia esitellään, niistä kerätään palautetta ja niihin voi vaikuttaa. Näihin liittyvät ensimmäiset tilaisuudet on tarkoitus järjestää loppuvuodesta, kun ohjelmaehdotus ympäristövaikutusten arvioimiseksi sekä osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat valmistuneet. Ensimmäiset luontoselvitykset alueen nykytilan kartoittamiseksi on aloitettu, ja ympäristöselvitykset jatkuvat vielä ainakin ensi vuoteen. Koko kaavoitusprosessi kestänee ainakin vuoteen 2024.

Lamminnevan tuulivoimahanketta suunnitellaan Hirvijärven tekojärven luoteispuolella olevalle talousmetsäalueelle Lapuan Ruhan kylän ja Nurmon rajamaille (karttakuva liitteenä). Seinäjoella Lamminnevan hankealue yhdistyy Atrian tehtaan takana sijaitsevan Isovuoren tuulivoimahankkeen alueeseen.

Fortum on vuokrannut Lamminnevan tuulivoimahanketta varten tarvittavat maa-alueet pääasiassa yksityisiltä paikallisilta metsänomistajilta. Maanvuokraus on sujunut nopeasti sen jälkeen, kun paikalliset maanomistajat viime syksynä järjestäytyivät toimikunnaksi, joka kilpailutti alueesta kiinnostuneet hanketoimijat.

Hankesuunnitelmat tarkentuvat nyt aloitettavien selvitysten ja vaikutusarvioiden perusteella. Alustavasti on arvioitu, että hankealueelle voisi sijoittaa 30-40 nykyaikaista tuulivoimalaa. Ne voisivat tuottaa sähköä jopa miljardi kilowattituntia vuodessa. Suurin osa hankealueesta jää kuitenkin edelleen metsätalouskäyttöön, sillä tuulivoimarakentaminen tarvitsee koko hankealueesta tyypillisesti noin 1-2 %.

Tuulivoimalle on merkittävää kysyntää nyt ja tulevaisuudessa. Suomalaiset ja eurooppalaiset omavaraisuus- ja ilmastotavoitteet tarvitsevat päästöttömien, puhtaiden ja uusiutuvien energiamuotojen kasvua. Tuulivoima ei tarvitse tukia, vaan suuren kysynnän sekä jatkuvasti kehittyvän teknologian ansiosta se on kannattava energiantuotannon muoto itsessään. Lisäksi tuulivoima on merkittävä kiinteistöverojen lähde kunnille.
 

Fortum Oyj Viestintä
 


Lisätietoja:
Marja Savolainen, hankevastaava, marja [piste] savolainen [ät] fortum [piste] com, 050 453 2344.
https://www.fortum.fi/lamminnevan-tuulivoimahanke