Lehdistötiedote

Fortumin Montan kalojen ylisiirtolaitteen kehittäminen jatkuu tänä vuonna kiinteiden nostureiden asentamisella

10 kesäkuu 2022, 08:45

Fortum Montan kalojen kiinniottolaite ja Katri Hämäläinen

FORTUM OYJ PAIKALLISTIEDOTE 10.6.2022 

Montan kalojen ylisiirtolaitteen kehittämistä jatketaan tänä vuonna asentamalla kaikkiin neljään nostoaltaaseen kiinteät nosturit. Jokaiselle altaalle tulee oma kiinteä nosturi, jonka avulla pystytään nostamaan allas silloin, kun se on tarpeen. Tällä pystytään lyhentämään viivettä, jonka kalat viettävät keräilyaltaassa ja näin myös lyhennetään aikaa, jolloin kalat voivat karata laitteesta. Muutostyöt ovat valmiina heinäkuun loppuun mennessä.  
 

Ylisiirrettyjen kalojen lukumäärä nousi viime vuonna  

Montan kalojen kiinniottolaitteelta ylisiirrettiin yhteensä 33 lohta vuonna 2021. Ylisiirrettyjen kalojen lukumäärä nousi edellisestä vuodesta selvästi ja erityisen ilahduttavaa oli suurikokoisten lohiemojen päätyminen laitteeseen. Lohen osalta tulosta voi pitää edelliseen vuoteen suhteutettuna varsin hyvänä, koska Merikosken kalatiestä kalaa nousi viime vuonna huomattavasti edellisvuotta vähemmän. Lisäksi lohissa oli aiemmista vuosista poiketen huomattava määrä suurikokoisia, ylisiirron kannalta mielekkäitä, kaloja.  

Laitteella saatiin kiinni viime kauden aikana 67 merilohta, 11 taimenta ja 10 kirjolohta, eli saalis oli hieman edellisvuotta suurempi. Pyyntikauden aikana toteutettiin kaksi ylisiirtoa, joissa yhteensä siirrettiin 19 lohiemoa ja 14 koirasta. Ylisiirtojen vähäinen määrä kiinniotettujen kokonaismäärään nähden johtui Perämeren alueella laajemmin esiintyneestä vesihomeesta sekä vinoutuneesta sukupuolijakaumasta. Meritaimenia ei siirretty viime vuonna lainkaan, koska ainoat kiinniotetut emokalat kärsivät vesihomeesta. Vesihomeesta kärsiviä kaloja ei ylisiirretty, vaan osa kaloista toimitettiin kalatautinäytteiksi Ruokavirastoon. Toimitetuista 23 kalasta ei löytynyt muita kalatauteja.  

Kaudella 2021 laitteessa uutena lajina havaittiin nahkiainen. Aiempien vuosien tapaan laitteessa oli välillä huomattavia määriä ahvenia ja loppusyksyä kohti enenevässä määrin myös muikkuja. Laitteessa havaittiin myös lahnoja ja muita särkikaloja. 

Montan ylisiirtolaitteen tavoitteena on käynnistää vaelluskalojen osittainen luonnonlisääntyminen Oulujoen pääuomassa. Kalojen ylisiirtolaitteen käyttö toteutetaan yhteistyössä Muhoksen, Utajärven ja Vaalan kuntien sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa. Montan kalojen ylisiirtolaitteen käytettävyyden ja tuloksellisuuden edistämiseen tähtäävät muutostyöt on yksi Fortumin vapaaehtoisista luonnon monimuotoisuutta edistävistä toimenpiteistä. 

 

Fortum Oyj 
Viestintä 

 

Lisätietoja:  
Katri Hämäläinen, Fortum, ympäristöpäällikkö, puh. 040 162 3901 

Fish migration

Mukana kalan vaelluksella