Lehdistötiedote

ELY-keskuksen rahoituksen vuonna 2022 saaneet Oulujoen vesistön moninaiskäyttöhankkeet

03 toukokuu 2022, 09:00

Kuva Oulujoki

FORTUM OYJ PAIKALLISTIEDOTE 3.5.2022
 

Oulujoen moninaiskäytön puitesopimuksen (OUMO) toteutumisesta vastaava ohjausryhmä on päättänyt vuonna 2022 rahoitettavista kehityshankkeista. Tänä vuonna Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskuksilta rahoituksen sai 8 erilaista Oulujoen virkistyskäytön edistämiseen tähtäävää OUMO-hanketta.

Vapaaehtoisten OUMO-hankkeiden tavoitteena on parantaa vesistön tilaa ja monipuolistaa virkistyskäyttömahdollisuuksia voimakkaasti säännöstellyllä Oulujoen vesistöalueella.

 

ELY-keskukset myönsivät rahoitusta seuraaville OUMO-hankkeille vuonna 2022
 

 • Taimenen kotiutusistutusten seuranta Hupisaarten puroissa 2019–2023, vuoden 2022 työt, Oulu
 • Saarelanputaan vedenlaadun ja vesienhallinnan selvitys ja toimenpidekartoitus, Oulu
 • Kaupunginojan kunnostus, selvitys kalannousun mahdollistamisesta Kaupunginojaan, Oulu
 • Lohenpoikasten istutushanke 2022, Muhos, Utajärvi ja Vaala
 • Montan kalojen kiinniottolaitteen käyttö ja ylisiirrot 2022, Muhos, Utajärvi ja Vaala
 • Ylisiirrettyjen lohien lisääntymisen seuranta 2022–2023, vuoden 2022 työt, Muhos, Utajärvi ja Vaala
 • Metelin uimaranta-alueen laituri ja rakenteet, Paltamo
 • Saukkoniemen alueen kunnostus, Hyrynsalmi

Kajaanin kaupunki valmistelee Ounasjoen ruoppauksen suunnitteluhanketta. Rahoituspäätöstä hankkeelle ei ole tehty. Muhoksen kunnan hankkeen, Muhosjoen kunnostus vaihe 1, toteutus siirtyi vuodelta 2021 vuodelle 2022.  Ely-keskusten rahoittamien hankkeiden lisäksi Fortum osallistuu yhteistyössä Kajaanin kaupungin kanssa Önkkörin alueen jatkokehittämiseen.
 

Vuonna 2021 toteutetut Oulujoen virkistyskäyttömahdollisuuksia parantaneet OUMO-hankkeet

 • Lohenpoikasten istutushanke 2020–2021, vuoden 2021 työt, Muhos, Utajärvi ja Vaala
 • Toteutettavuusselvitys kutualueen rakentamiseksi Montan kalanviljelylaitoksen alapuolelle, Muhos
 • Montan kalojen kiinniottolaitteen käyttö ja ylisiirrot 2021, Muhos, Utajärvi ja Vaala
 • Luonnonvarakeskuksen toteuttama taimenen kotiutusistutusten seurantahanke Oulun Hupisaarten puroissa 2019–2023, vuoden 2021 työt, Oulu
 • Oulussa vesiensuojelurakenteen toteuttaminen Juurusojan/Kaupunginojan varteen, Oulu
 • Hirvenniemen veneiden tankkauslaituri, Sotkamo
 • Melontalaiturit, Sotkamo
 • Paltaniemen sataman jätehuoneen rakentaminen, Kajaani

Oulujoen vesistön puitesopimuksessa (OUMO) ovat mukana yksitoista Oulujoen vesistöalueen kuntaa, Fortum Power and Heat Oy, Oulun Energia sekä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskukset. Puitesopimuksen osapuolet voivat tehdä hanke-esityksiä OUMO:n ohjausryhmälle, joka kokoontuu vuosittain syksyllä päättämään seuraavan vuoden rahoituksesta. Rahoitettavaksi voidaan hyväksyä muun muassa säännöstelyhaittoja vähentäviä ja vesistöjen ympäristöoloja parantavia hankkeita. Suurin rahoittaja on Fortum, joka rahoittaa OUMO-hankkeita vuosittain noin 150 000 eurolla. ELY-keskusten vuosittainen raami on yhteensä 80 000 euroa ja Oulun Energian 30 000 euroa. Lisäksi kunnilla on hankkeissa omarahoitusosuus. 

 

Fortum Oyj
Viestintä


 

Lisätietoja:

Raija Kärenlampi, ympäristökoordinaattori, Fortum, raija [piste] karenlampi [ät] fortum [piste] com, +358 40 484 3067

Susanna Juntunen, vesitalousasiantuntija, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, susanna [piste] s [piste] juntunen [ät] ely-keskus [piste] fi, +358 295 038 305

Timo Piirainen, vesitalousasiantuntija, Kainuun ELY-keskus, timo [piste] piirainen [ät] ely-keskus [piste] fi, +358 295 023 877

Hydro power

Uusiutuvaa ja joustavaa energiaa - tutustu vesivoimaan Fortumilla

Tutustu vesivoimaan Fortumilla