Vuoksen elinympäristökunnostukset Tainionkosken yläpuolisella alueella parantavat taimenen lisääntymismahdollisuuksia

11 huhtikuu 2022, 10:00

Taimenet kerääntyvät kiven alle koskessa.

Fortum, Imatran kaupunki sekä Kaakkois-Suomen ja Varsinais-Suomen ELY-keskukset toteuttavat yhteishankkeena taimenen elinympäristökunnostuksia Vuoksessa Tainionkosken vesivoimalaitoksen yläpuolisella alueella. Tainionkosken vesivoimalaitos sijaitsee Vuoksen yläjuoksulla noin 1,3 kilometrin päässä Saimaasta. Kunnostustyön tavoitteena on parantaa taimenen lisääntymismahdollisuuksia alueella.

Tainionkosken voimalaitokselta noin 1 km Vuoksen ylävirtaan sijaitsee perkauskivistä muodostunut pieni saareke, jossa on mahdollisesti sijainnut aikoinaan uittoon liittyviä rakenteita. Saareketta muotoillaan matalammaksi, jolloin on mahdollista kunnostaa taimenen poikastuotantoon soveltuvaa uutta aluetta. Lisäksi veden virtausta pyritään ohjaamaan muodostuvalle matalikon alueelle niin, että se soveltuu paremmin taimenen lisääntymiseen.

Imatran kaupunki toimii hankkeesta vastaavana. Kunnostus perustuu Fortumin tekemään habitaatti- ja virtaamamalliin, jonka pohjalta Kaakkois-Suomen ELY-keskus laati kunnostussuunnitelman. Kunnostettava alue on Fortumin omistuksessa. Kunnostusala on noin 1 000 m2.

”Koemme tärkeäksi tämän yhteistyöhankkeen, jolla pyritään lisäämään taimenen poikastuotantoon soveltuvaa elinympäristöä. Hanke on hyvä esimerkki siitä, miten eri tahojen yhteistyöllä saadaan aikaan käytännön toimia elinympäristön parantamiseksi ja samalla parannetaan luonnon monimuotoisuutta alueella”, Fortumin ympäristöpäällikkö Katri Hämäläinen kertoo.

Fortum on sitoutunut useisiin ilmasto- ja ympäristötavoitteisiin, jotka sisältävät tavoitteen toteuttaa konsernitasolla luonnon monimuotoisuutta edistäviä merkittäviä vapaaehtoisia toimenpiteitä. Vuoksen elinympäristökunnostukset on yksi näistä vapaaehtoisista luonnon monimuotoisuutta edistävistä toimenpiteistä.

 

Lisätietoja:

Katri Hämäläinen, ympäristöpäällikkö, Fortum, puh. 040 162 3901

Fish migration

Mukana kalan vaelluksella

Lue lisää vaelluskalojen eteen tekemästä työstämme
Hydro power

Uusiutuvaa ja joustavaa energiaa - tutustu vesivoimaan Fortumilla

Tutustu vesivoimaan Fortumilla