Verkkouutinen

STUK antoi myönteisen päätöksen Loviisan ydinvoimalaitoksen määräaikaisesta turvallisuusarviosta

29 huhtikuu 2022, 13:45

Loviisa power plant, Finland

Säteilyturvakeskus on antanut päätöksensä Fortum Power and Heat Oy:n vuonna 2020 toimittamaan Loviisan ydinvoimalaitoksen määräaikaiseen turvallisuusarvioon.

Päätöksessään Säteilyturvakeskus toteaa, että Fortum on huolehtinut Loviisa 1 ja 2 -ydinvoimalaitosyksiköiden turvallisuudesta voimassa olevien säädösten mukaisesti, niiltä osin kuin ne koskevat käynnissä olevia laitoksia ja luvanhaltijalla on olemassa tarvittavat edellytykset, menettelyt, osaaminen ja resurssit turvallisen käytön jatkamiseksi nykyisen käyttöluvan loppuun.

Loviisan voimalaitoksen matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoituslaitoksen määräaikaiseen turvallisuusarvioon liittyvän päätöksen Säteilyturvakeskus antoi joulukuussa 2021.

Loviisan voimalaitoksen tavoitteena läpi sen käyttöhistorian on ollut laitosturvallisuuden jatkuva parantaminen. Fortum on uusinut laitosta huomattavassa määrin ja toteuttanut sen laitteille, järjestelmille ja rakenteille mittavia muutostöitä ikääntyvien laitososien korvaamiseksi ja turvallisuuden parantamiseksi. Fortumilla on myös tarvittavat toimenpidesuunnitelmat voimalaitoksen kehittämisen jatkamiseksi, joiden avulla voidaan varmistaa Loviisan ydinvoimalaitoksen turvallinen käyttö käyttöluvan loppuun saakka.

Uuden käyttölupahakemuksen osalta STUK arvioi edellytykset erikseen.

Lisätietoja:
Thomas Buddas, ydinturvallisuudesta vastaava johtaja, Loviisan voimalaitos, puh. 010 455 3710
www.fortum.fi/loviisa

Loviisan ydinvoimalaitos

Fortumin kokonaan omistaman Loviisan voimalaitoksen käyttökerroin vuonna 2021 oli 92,9 %. Voimalaitoksen jatkuva kehittäminen ja modernisoinnit mahdollistavat kansainvälisessä mittakaavassa painevesireaktorien parhaimmistoon sijoittuvat käyttökertoimet. Fortum on investoinut Loviisan voimalaitokseen viimeisen viiden vuoden aikana yhteensä noin 325 miljoonaa euroa. Vuonna 2021, voimalaitoksella tuotettiin sähköä yhteensä 8,2 terawattituntia (netto), mikä on yli 10 % Suomen sähköntuotannosta. Fortumissa työskentelee noin 700 ydinvoima-alan ammattilaista, joista noin 530 Loviisan voimalaitoksella. Tämän lisäksi voimalaitosalueella työskentelee päivittäin lähes 100 muiden yritysten vakinaista työntekijää. Lisätietoja: www.fortum.fi/loviisa