Lehdistötiedote

Oulujoen vesistöalueen tulvasta odotetaan hieman keskimääräistä runsaampaa

21 huhtikuu 2022, 09:00

Oulujoki

FORTUM OYJ PAIKALLISTIEDOTE 21.4.2022
 

Oulujoen vesistöalueen tulvasta odotetaan hieman keskimääräistä runsaampaa. Oulujärven pinta on kuitenkin ajankohdan keskimääräistä pintaa alempana, joten tulvan ei odoteta aiheuttavan poikkeavia virtaamia Oulujokeen. Kiantajärvi sekä Vuokkijärven pinta ovat hieman 10 vuoden keskimääräistä korkeammalla. Näissä kahdessa järvessä tulvan odotetaan myös olevan tavanomaista hieman suurempi, mutta virtaamien odotetaan pysyvän Emäjoessa keskimääräisinä tulvavirtaamina.
 

Vedenpinnat Oulujoen vesistöalueella

Oulujärven pinnankorkeus on nyt NN+ 121,37 m, joka on viimeisen kymmenen vuoden keskiarvoa 31 senttimetriä matalammalla. Oulujärvellä on toteutettu Oulujärven säännöstelyluvassa määrättyjä ruoppaustöitä maalis-huhtikuun aikana, joiden takia keväistä pinnan alennusta aikaistettiin noin kuukaudella. Vedenpinnan laskulla varmistettiin ruoppaustöiden toteuttaminen turvallisesti.

Hyrynsalmen reitillä Kiantajärven pinnankorkeus on NN+ 196,24 m, joka on 11 senttimetriä viimeisen kymmenen vuoden keskiarvoa korkeammalla. Vuokkijärven pinnankorkeus on NN+ 184,91 m, joka on 22 senttimetriä keskimääräistä korkeammalla.

Sotkamon reitillä Ontojärven pinnankorkeus on nyt NN+ 155,67 m, joka on lähellä ajankohdalle keskimääräistä pinnankorkeutta. Kiimasjärven pinnankorkeus on NN+ 136,35 m, joka on 33 senttimetriä keskimääräisen alapuolella ja Nuasjärven pinnankorkeus on NN+ 136,26 m, joka on 24 senttimetriä keskimääräisen alapuolella. 
 

Pällin voimalaitoksen tulvaluukun numero 1 peruskorjaus

Fortum korjaa Pällin vesivoimalaitoksen tulvaluukun numero 1. Kunnostustyö aiheuttaa rajoituksia patosillan liikenteelle. Yksi kaista pyritään pitämään koko ajan auki liikenteelle. Poikkeavista rajoituksista tiedotetaan tarkemmin työn edetessä. Työn aikana Pällin ja Utasen vesivoimalaitosten välisen jokiosuuden veden pinta tulee olemaan normaalia alempana töiden turvallisen suorittamisen takaamiseksi. Työt kestävät arviolta joulukuun puoleen väliin asti.
 

UPM:n Katerman voimalaitoksella Ontojoella tehdään tulokanavan puuverhoilujen uusintaa

Tulokanavan puuverhoilun uusinnan takia Ontojärven pintaa on keväällä laskettu keskimääräistä aikaisemmin. Viikkojen 15-17 aikana Ontojärven pinta pidetään hieman ajankohdalle keskimääräistä alhaisemmalla tasolla uusintatyön takia. Verhoilujen uusinta on neljän vuoden projekti ja toteutetaan osissa laitoksen keväthuoltojen yhteydessä. Työt aloitettiin vuonna 2021.

 

Fortum Oyj
Viestintä


 

Lisätietoja:

Mikael Heikkilä, Oulujoen ja Hyrynsalmen reitin säännöstely, Fortum, mikael [piste] heikkila [ät] fortum [piste] com, puh. 050 453 2857

Kimmo Keinänen, Kajaaninjoen ja Sotkamon järvien säännöstely, Kainuun Voima Oy, kimmo [piste] keinanen [ät] loiste [piste] fi, puh. 040 068 9280

Jarkko Nyrhinen, Ontojoen- ja järven säännöstely, UPM, jarkko [piste] nyrhinen [ät] upm [piste] com, puh. 040 571 9908

Hydro power

Uusiutuvaa ja joustavaa energiaa - tutustu vesivoimaan Fortumilla

Tutustu vesivoimaan Fortumilla