Lehdistötiedote

Fortumin lämmitys- ja jäähdytysliiketoiminta on irtautunut geotermisen lämmön hankkeesta

21 huhtikuu 2022, 13:00

FORTUM OYJ PAIKALLISTIEDOTE 21.4.2022
 

Fortumin lämmitys- ja jäähdytysliiketoiminta on irtautunut projektista, jossa St1:n  pilottihankkeena tuottama geoterminen lämpöenergia oli tarkoitus ostaa Fortumin kaukolämpöverkkoon. Hankkeen aikana ei päästy tuotannollisiin tavoitteisiin, minkä lisäksi keskisyvien geotermisen energian lähteiden hyödyntäminen perinteisellä ja yleisesti käytössä olevalla tekniikalla ei ole kaupallisesti kannattavaa.

"Geotermisen laitoksen rakentamisesta solmittiin sopimus yli seitsemän vuotta sitten. Tässä ajassa ei saavutettu kaupallisesti ja teknisesti toimivaa ratkaisua. Energia-ala kehittyy nopeasti, ja muut puhtaat tuotantomuodot ovat ohittaneet kilpailukyvyssä geotermisen tuotannon. Keskitämme resurssimme jatkossa näiden hankkeiden edistämiseen", kertoo Suomen lämmitys- ja jäähdytysliiketoiminnan johtaja Timo Piispa.

Siirtymä hiilineutraaliin kaukolämpöön Espoossa, Kirkkonummella ja Kauniaisissa toteutetaan erityisesti sähköä ja hukkalämpöjä hyödyntävillä ratkaisuilla. Parhaillaan edistettävä datakeskusten laaja hukkalämmön talteenottohanke kattaisi toteutuessaan noin 40 prosenttia asiakkaiden lämmöntarpeesta. Lisäksi Fortum rakentaa kaukolämpöverkkoon ensi vuonna liitettävää teollisen mittakaavan ilma-vesilämpöpumppulaitosta Vermoon ja laajensi viime vuonna lämpöpumppulaitosta, joka ottaa talteen hukkalämpöä puhdistetusta jätevedestä. Vermon laitoksen valmistuttua ne tulevat kattamaan yhteensä yli 20 prosenttia lämmöntarpeesta.

Pilottiprojektin tavoite oli rakentaa Suomen ensimmäinen geotermisellä energialla toimiva teollisen mittaluokan laitos Otaniemeen. Sen arvioitiin parhaimmillaan kattavan noin 10 prosenttia Espoon kaukolämmön tarpeesta. Seuraavaksi Fortum ja St1 arvioivat, voidaanko porattuja 6,4 kilometrin syvyisiä kaivoja hyödyntää perustutkimuksessa. Projektin aikaiset rakennelmat Fortumin tontilla Otaniemessä tullaan purkamaan, mikä vapauttaa tilaa muille puhtaan energian ratkaisuille.  

Fortum Oyj
Viestintä
 

Lisätietoja:
Timo Piispa, johtaja, Suomen lämmitys- ja jäähdytysliiketoiminta, Fortum, p. 050-453 2758

www.fortum.fi/datakeskushanke

www.espoocleanheat.fi