YVA-menettelystä perusteltu päätelmä

31 maaliskuu 2022, 13:00

Työ- ja elinkeinoministeriö antoi vuoden 2022 alussa perustellun päätelmänsä Loviisan ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.

Loviisa_voimalaitos

Ministeriö totesi arviointiselostuksen täyttävän YVA-lainsäädännön vaatimukset.

Hankkeeseen sovellettiin myös valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointimenettelyä niin sanotun Espoon sopimuksen mukaisesti.

Kansainvälisen kuulemisen osalta YVA-menettelyn yhteysviranomaisena toimi ympäristöministeriö.

Suomessa ensimmäistä kertaa toteutettuun, käyvän ydinvoimanlaitoksen YVA-menettelyyn osallistuivat monet sidosryhmien edustajat, muun muassa lähikunnat, asukkaat ja viranomaiset.
– Fortumilta hankkeeseen osallistui kymmeniä asiantuntijoita eri yksiköistä. Lisäksi eri alojen asiantuntijat kommentoivat hanketta.

Loviisan voimalaitoksen apulaisjohtaja Thomas Buddas kiittää kaikkia prosessiin osallistuneita.

yva-loviisa

Loviisan voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointi

Elokuussa 2020 Fortum käynnisti Loviisan voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettely), jossa arvioidaan voimalaitoksen mahdollisen käytön jatkamisen ja vaihtoehtoisesti käytöstäpoiston sekä matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoituslaitoksen ympäristövaikutuksia. YVA-menettely on kaksivaiheinen ja se kestää noin puolitoista vuotta.

Lue lisää Loviisan voimalaitoksen YVA-menettelystä