YVA-menettelystä perusteltu päätelmä

31 maaliskuu 2022, 13:00

Työ- ja elinkeinoministeriö antoi vuoden 2022 alussa perustellun päätelmänsä Loviisan ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.

Loviisa_voimalaitos

Ministeriö totesi arviointiselostuksen täyttävän YVA-lainsäädännön vaatimukset.

Hankkeeseen sovellettiin myös valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointimenettelyä niin sanotun Espoon sopimuksen mukaisesti.

Kansainvälisen kuulemisen osalta YVA-menettelyn yhteysviranomaisena toimi ympäristöministeriö.

Suomessa ensimmäistä kertaa toteutettuun, käyvän ydinvoimanlaitoksen YVA-menettelyyn osallistuivat monet sidosryhmien edustajat, muun muassa lähikunnat, asukkaat ja viranomaiset.
– Fortumilta hankkeeseen osallistui kymmeniä asiantuntijoita eri yksiköistä. Lisäksi eri alojen asiantuntijat kommentoivat hanketta.

Loviisan voimalaitoksen apulaisjohtaja Thomas Buddas kiittää kaikkia prosessiin osallistuneita.

Loviisan voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointi

Elokuussa 2020 Fortum käynnisti Loviisan voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettely), jossa arvioidaan voimalaitoksen mahdollisen käytön jatkamisen ja vaihtoehtoisesti käytöstäpoiston sekä matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoituslaitoksen ympäristövaikutuksia. YVA-menettely on kaksivaiheinen ja se kestää noin puolitoista vuotta.

Lue lisää Loviisan voimalaitoksen YVA-menettelystä