Sijoittajauutinen

S&P Global Ratings asettaa Fortumin pitkäaikaisen BBB-luottoluokituksen Credit Watch Negative -tarkkailuun

14 maaliskuu 2022, 16:25

Fortum sign 3

FORTUM OYJ SIJOITTAJAUUTINEN 7.3.2022 KLO 16.25

S&P Global Ratings (S&P) on tänään asettanut Fortumin ja sen tytäryhtiö Uniperin pitkäaikaisen luottoluokituksen Credit Watch Negative -tarkkailuun. Fortumilla ja Uniperilla on ollut S&P:n luottoluokitus BBB-tasolla vuodesta 2018 lähtien.

Päätöksen taustalla ovat Ukrainan sodan aiheuttamat vakavat geopoliittiset jännitteet ja epävarmuus sekä riski mahdollisista venäläisen kaasun tuontirajoituksista Eurooppaan. Uniperin kaasun välitys- ja varastointiliiketoiminnan (ns. gas midstream business) pitkät kaasusopimukset ovat noin 370 terawattituntia vuodessa ja noin puolet kaasusta tuodaan Venäjältä.

Raportissaan S&P toteaa, että Uniperin altistumista markkinahintamuutoksille mahdollisessa häiriötilanteessa on vaikea arvioida yhtiön kaasukaupan laajuuden vuoksi, sillä kaasun hinnat heiluvat voimakkaasti ja valtioiden mahdolliset toimet vaikutusten lieventämiseksi häiriötilanteessa ovat epäselvät. Fortumin ja Uniperin käsitys kuitenkin on, että Saksassa astuisi voimaan laissa määritelty hätätila mikäli kaasun tuonnissa Venäjältä Saksaan olisi merkittäviä katkoja. Tällaisessa hätätilanteessa Saksan liittovaltion verkkoviranomainen (Bundesnetzagentur) vastaisi kaasun jakelusta yhteistyössä EU:n viranomaisten kanssa ja niiden valvonnassa. Fortumin ja Uniperin käsityksen mukaan tällaisessa tilanteessa Uniper olisi vapautettu velvollisuudestaan hankkia korvaavia kaasuvolyymejä markkinoilta.

Lisäksi S&P kirjoittaa, ettei usko Fortumin voivan kotiuttaa voittojaan Venäjältä. Tällä hetkellä tieto pitää paikkansa, mutta pidemmän aikavälin tilanne on toistaiseksi epäselvä. Tarkastelussaan S&P huomioi myös Fortum-konsernin hyvän operatiivisen tuloksen vuonna 2021, jota korkeat hyödykkeiden hinnat tukivat. S&P:n mukaan tämä voi lieventää Venäjän tulovirtojen ehtymisen vaikutusta ainakin lyhyellä aikavälillä. Vuonna 2021 Venäjän toimintojen osuus konsernin vertailukelpoisesta liikevoitosta oli noin 20 prosenttia.

S&P:n mukaan Fortumin likviditeetti on ”riittävä” (aiemmin ”vahva”) ja samalla se toteaa, että Fortumilla on edelleen pääsy pääomamarkkinoille ja vakaat suhteet yhteistyöpankkiensa kanssa.

S&P tekee päätöksen luottoluokituksesta tulevina kuukausina markkinoiden ja geopoliittisen tilanteen kehityksestä riippuen.

Fortumin tavoitteena on vähintään BBB-tason luottoluokitus, jotta yhtiö voi varmistaa taloudellisen joustavuuden ja rahoituksen hyvän saatavuuden. Tällä hetkellä Fortumilla on lähes kuusi miljardia euroa käyttämättömiä lyhytaikaisia valmiusluottoja. Vuoden 2021 lopussa rahoitusnettovelan ja vertailukelpoisen käyttökatteen suhde oli 0,2, selvästi alle tavoitetason, joka on ”alle 2”.

Linkki:

S&P Global Rating - Fortum and Uniper credit watch neg 14.3.2022

Fortum Oyj

Ingela Ulfves, sijoittajasuhde- ja talousviestintäjohtaja

Lisätietoja:

Sijoittajat ja analyytikot:
Ingela Ulfves, sijoittajasuhde- ja talousviestintäjohtaja, puh. 040 515 1531
Rauno Tiihonen, IR-päällikkö, puh. 010 453 6150
Nora Hallberg, IR-päällikkö, puh. 040 720 1775

Media:
Fortum News Desk, puh. 040 198 2843

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi