Lehdistötiedote

Oulujoen vesistöalueella odotetaan ennusteen mukaan keskimääräistä suurempaa kevättulvaa

09 maaliskuu 2022, 09:00

Montan vesivoimalaitos Fortum

FORTUM OYJ PAIKALLISTIEDOTE 9.3.2022

Oulujoen vesistöalueen lumen vesiarvo oli maaliskuun alussa 164 mm, mikä on 21 prosenttia ajankohdan pitkäaikaista keskiarvoa korkeampi. ”Lumitilanteeseen ja kevätkauden keskimääräiseen sadantaan perustuva tulovirtaamaennuste vastaa keskimääräistä suurempaa kevättulvaa”, kertoo Oulujoen ja Hyrynsalmen reitin säännöstelystä vastaava Mikael Heikkilä Fortumilta.

Sulamiskauden ja koko loppukevään sateet vaikuttavat suuresti tulvan suuruuteen. Mikäli kevät ja sulaminen tulevat keskimääräistä aikaisemmin tai voimakkaampana on todennäköistä, että virtaamat Emäjoessa voivat olla suuria, koska Vuokki- ja Kiantajärvien pinnat ovat keskimääräistä korkeammalla. 
 

Oulujoen vesistöalueella vuosi 2021 oli keskimääräistä sateisempi

Oulujoen vesistöalueen vuoden 2021 kokonaissademäärä oli 706 mm, mikä on keskimääräistä 23 prosenttia enemmän. Tavanomaista helteisempi kesä ja kuiva heinäkuu laskivat säännöstelyjen järvien pinnankorkeudet heinä-elokuussa lähelle kesän virkistyskäytön tavoitetasoja. Elokuu alkoi lähes ennätyksellisillä sademäärillä, minkä seurauksena kesän virkistyskäytön tavoitetasoissa pysyttiin kauden loppuun saakka. Syksy jatkui keskimääräistä sateisempana ja vuoden vaihteeseen tultaessa säännösteltyjen järvien pinnat olivat keskimääräisellä tasolla.
 

Alkuvuosi 2022 on myös toteutunut keskimääräistä sateisempana

Oulujoen vesistöalueen tammi-helmikuun sademäärä 98 mm oli 47 prosenttia keskimääräistä enemmän. Oulujoen vesistöalueen säännösteltyjen järvien pinnat ovat Oulujärveä, Vuokkijärveä ja Ontojärveä lukuun ottamatta lähellä viimeisen kymmenen vuoden keskimääräistä tasoa. Oulujärven pinnankorkeus on nyt NN+ 121,60 m, joka on viimeisen kymmenen vuoden keskiarvoa 35 senttimetriä matalammalla. Oulujärvellä tullaan toteuttamaan Oulujärven säännöstelyluvassa määrättyjä ruoppaustöitä, joiden takia keväistä pinnan alennusta aikaistetaan noin kuukaudella. Tavoitteena on saada Oulujärven pinta laskemaan tasolle NN+ 121,50 maaliskuun puoleen väliin mennessä. Vedenpinnan laskulla varmistetaan ruoppaustöiden toteuttaminen turvallisesti ja maan ollessa vielä jäässä aiheutuu työstä mahdollisimman vähän haittaa ympäröivään maastoon.

Hyrynsalmen reitillä Kiantajärven pinnankorkeus on NN+ 197,37 m, joka on 26 senttimetriä viimeisen kymmenen vuoden keskiarvoa korkeammalla. Vuokkijärven pinnankorkeus on NN+ 187,05 m, joka on 116 senttimetriä keskimääräistä korkeammalla. Vuokkijärven ja Kiantajärven pintaan on vaikuttanut tarve laskea Oulujärveä ruoppaustöiden takia aikaisemmin matalammalle. Vuokkijärven ja Kiantajärven pintaa aletaan laskemaan kevättä vasten maaliskuun aikana voimakkaammin.

Sotkamon reitillä Ontojärven pinnankorkeus on nyt NN+ 155,86 m, joka on 97 senttimetriä keskimääräistä matalammalla. Ontojärven pintaa on laskettu viime vuosia nopeammin Katerman voimalaitoksen tulokanavalla keväällä tehtävien korjausten takia. Kiimasjärven pinnankorkeus on NN+ 137,05 m, joka on 21 senttimetriä keskimääräisen yläpuolella ja Nuasjärven pinnankorkeus on NN+ 136,72 m, joka on 21 senttimetriä keskimääräisen yläpuolella. 
 

Fortumin Utasen vesivoimalaitoksen koneaseman vesikatteiden uusimisen rakennusurakka alkaa maaliskuussa

Utasen vesivoimalaitoksen koneaseman vesikatteet uusitaan maalis–kesäkuussa. Rakennustyöt voivat aiheuttaa lyhyitä rajoituksia tai katkoja patosillan liikenteelle. Urakoitsija ohjaa liikennettä tarpeen mukaan ja vaikutukset liikenteeseen pyritään pitämään mahdollisimman pieninä. Pääurakoitsijana hankkeessa toimii Kattotutka Oy.
 

Pällissä on keväällä alkamassa tulvaluukun numero 1 peruskorjaus

Fortum suunnittelee korjaavansa Pällin vesivoimalaitoksen tulvaluukun numero 1. Kunnostustyön toteutuessa työstä aiheutuu rajoituksia liikenteelle. Toukokuun aikana työ tulee aiheuttamaan ajoittaisia liikennekeskeytyksiä työpadon rakentamisen aikana. Tarkempi ajankohta tiedotetaan lähempänä. Työn aikana Pällin ja Utasen vesivoimalaitosten välisen jokiosuuden veden pinta voi olla normaalia alempana töiden turvallisen suorittamisen takaamiseksi.
 

UPM:n Katerman voimalaitoksella Ontojoella tehdään tulokanavan puuverhoilujen uusintaa

Viikoilla 15–17 Verhoilujen uusinnan ajaksi Ontojärven pinta lasketaan lähelle luparajan alarajaa. Tulokanavan puuverhoilun uusinnan takia Ontojärven pintaa on laskettu viime vuosia nopeammin. Verhoilujen uusinta on neljän vuoden projekti ja toteutetaan osissa laitoksen keväthuoltojen yhteydessä. Työt aloitettiin vuonna 2021.Fortum Oyj
Viestintä

 

Lisätietoja:

Mikael Heikkilä, Oulujoen ja Hyrynsalmen reitin säännöstely, Fortum, mikael [piste] heikkila [ät] fortum [piste] com, puh. 050 453 2857

Kimmo Keinänen, Kajaaninjoen ja Sotkamon järvien säännöstely, Kainuun Voima Oy, kimmo [piste] keinanen [ät] loiste [piste] fi, puh. 040 068 9280

Teemu Kerttula, Ontojoen- ja järven säännöstely, UPM, teemu [piste] kerttula [ät] upm [piste] com, puh. 040 180 1348

 

Hydro power

Uusiutuvaa ja joustavaa energiaa - tutustu vesivoimaan Fortumilla

Tutustu vesivoimaan Fortumilla