Sijoittajauutinen

Fortumin tytäryhtiö Uniper alaskirjaa rahoitussaatavansa liittyen Nord Stream 2 kaasuputkihankkeeseen ja antaa lisätietoja yhtiön Venäjän liiketoiminnoista

07 maaliskuu 2022, 23:20

Fortum-sign-nature

FORTUM OYJ SIJOITTAJAUUTINEN 7.3.2022 KLO 23.20

Fortumin tytäryhtiö Uniper on tänään 7.3.2022 antanut lisätietoja Venäjän liiketoiminnoistaan ja Venäjän strategian toteutuksesta. Tiedot täydentävät Fortumin 3.3.2022 julkaisemia tietoja konsernin Venäjän toiminnoista.

Fortum alaskirjaa rahoitussaatavat Nord Stream 2 projektilta

Uniper on tänään ilmoittanut kirjaavansa alas kokonaisuudessaan rahoitussaatavansa liittyen Sveitsiin rekisteröityneeseen Nord Stream 2 AG:hen, joka on Nord Stream 2 –kaasuputkiprojektin projektiyhtiö.

Uniper on yksi projektiyhtiön rahoittajista, ja sen rahoitussaatavat ovat 987 miljoonaa euroa sisältäen lainan ja kertyneet korot. Alaskirjauksen seurauksena Fortum ei enää kirjaa projektiin liittyviä vuosittaisia noin 100 miljoonan euron korkotuloja.

Arvonalentuminen kirjataan Fortumin vuoden 2022 ensimmäisen vuosineljänneksen tulokseen muissa rahoituserissä -netto, mutta oikaistaan, eikä se vaikuta vertailukelpoiseen nettotulokseen. 

Uniper valmistautuu venäläisen tytäryhtiönsä mahdolliseen myyntiin

Fortumin strategiana on vähentää fossiilisiin polttoaineisiin perustuvaa liiketoimintaa Venäjällä. Sen mukaisesti Uniper on tehnyt valmisteluja pörssilistatun venäläisen tytäryhtiönsä Unipron (omistus 83,7%) myymiseksi. Valmistelut on jouduttu keskeyttämään toistaiseksi vallitsevien olosuhteiden vuoksi. Uniper on lisäksi tiedottanut, ettei se tee uusia investointeja Venäjälle eikä siirrä varoja Venäjän tytäryhtiöönsä toistaiseksi.

Polttoaineiden hankintaa hajautetaan; uusia pitkiä sopimuksia venäläisten kaasutoimittajien ei solmita

Uniper on tänään myös ilmoittanut, ettei se uusi hiilen toimitussopimuksia, kun ne erääntyvät, eikä solmi uusia pitkiä kaasusopimuksia venäläisten toimittajien kanssa. Tuonti olemassa olevien sopimusten puitteissa jatkuu, koska sillä on keskeinen rooli luotettavan kaasunsaannin varmistamiseksi saksalaisille kotitalouksille ja teollisuudelle Euroopassa. Uniper on pyrkinyt hajauttamaan polttoainehankintojaan ja valmistautuu mahdollisiin lyhyisiin katkoksiin kaasuntoimituksissa Venäjältä.

Portfolionsa monipuolistamiseksi Uniper on käynnistänyt uudelleen suunnittelun nesteytetyn maakaasun (LNG) tuontiterminaalin rakentamiseksi Wilhelmshaveniin Saksaan, kuten Fortumin 3.3.2022 tiedotteessa kerrottiin.

Uniperin tämänpäiväinen tiedote on luettavissa kokonaisuudessaan yhtiön verkkosivuilla.

Fortumin konsernin Venäjän liiketoimintoja koskeva tiedote 3.3.2022 on luettavissa Fortumin verkkosivuilla osoitteessa https://www.fortum.fi/tietoa-meista/uutishuone

Fortum Oyj
Ingela Ulfves, sijoittajasuhde- ja talousviestintäjohtaja

Lisätietoja:
Fortum News Desk, puh. 040 198 2843