Sijoittajauutinen

Fortumin toimitusjohtaja Markus Rauramon lausunto konsernin Venäjän-toiminnoista

03 maaliskuu 2022, 09:00

MicrosoftTeams-image 4

FORTUM OYJ SIJOITTAJAUUTINEN 3.3.2022 KLO 9.00

Fortumilla on laajaa ja pitkäaikaista liiketoimintaa Venäjällä. Yhtiön toimitusjohtajana olen tyrmistynyt ja surullinen Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan, ja seuraan tilannetta luonnollisesti erittäin tarkasti. Viimeisen viikon ajan olemme jo nähneet miten suunnatonta kärsimystä sota on aiheuttanut ihmisille. Tämä ei ole mitenkään hyväksyttävää. Tilanne on myös ravistellut Venäjän ja Euroopan välistä suhdetta ja vahingoittanut siteitä, joita on rakennettu vuosikymmeniä. Seuraukset tulevat olemaan kauaskantoiset.

Yhdessä tytäryhtiömme Uniperin kanssa meillä on Venäjällä 12 voimalaitosta, joiden yhteenlaskettu sähkötuotantokapasiteetti on 15,5 gigawattia (GW) ja lämmöntuotantokapasiteetti 10,2 GW. Vuonna 2021 tuotimme 71,9 terawattituntia (TWh) sähköä ja 19,1 TWh lämpöä Venäjällä. Konsernin tilinpäätöksessä Venäjän käyttöomaisuuden ja Nord Stream 2 -kaasuputkihankkeen kirjanpitoarvo noin 5,5 miljardia euroa. Vuonna 2021 Venäjän-toimintomme tuottivat noin 500 miljoonaa euroa vertailukelpoista liikevoittoa, joka vastaa noin 20 prosenttia konsernin vertailukelpoisesta liikevoitosta.1) Lisäksi Uniperin pitkät kaasusopimukset ovat noin 370 TWh vuodessa, ja noin puolet tästä kaasusta hankitaan Venäjältä.

Mikä tärkeintä, meillä on noin 7 000 kollegaa Venäjällä. Monet työntekijöistämme ympäri Eurooppaa tekevät töitä heidän kanssaan, ja viimepäivien tapahtumat ovat olleet ahdistavia ja haastavia meille kaikille. Tässä tilanteessa meillä tärkeintä on ensisijaisesti varmistaa työntekijöidemme hyvinvointi sekä asiakkaidemme energiatoimitukset kaikissa toimintamaissamme.

Tällä hetkellä kaikki liiketoimintomme toimivat normaalisti, ja voimme täyttää velvoitteemme asiakkaillemme. Tilanne on kuitenkin elää päivittäin – ellei tunneittain – joten on hyvin vaikeaa arvioida vaikutusten laajuutta toimintaamme tulevaisuudessa. Noudatamme luonnollisesti toimintaamme sääteleviä lakeja ja määräyksiä, mukaan lukien pakotteita, ja valmistaudumme eri skenaarioihin. Mikäli tilanteen eskaloituminen estäisi meitä täyttämästä sitoumuksiamme asiakkaillemme Euroopassa, teemme yhteistyötä eurooppalaisten viranomaisten ja hallitusten kanssa yhteisen ratkaisun löytämiseksi.

Meidän on myös tehtävä muutoksia Venäjän liiketoiminnoissamme, emme voi jatkaa kuten ennen. Olemme päättäneet toistaiseksi keskeyttää kaikki uudet investoinnit Venäjällä ja vähennämme edelleen fossiilisiin polttoaineisiin perustuvaa toimintaamme.

Kriisi osoittaa, kuinka kiire Euroopan energiasiirtymällä on. Euroopan omavaraisuus energia-asioissa on noussut yhtä tärkeäksi kuin energian puhtaus, kohtuuhintaisuus ja toimitusvarmuus. Edistämme tätä tavoitetta investoimalla eri puolilla Eurooppaa puhtaaseen sähköön, entistä puhtaampaan kaasuun ja joustavuutta lisääviin ratkaisuihin. Esimerkkejä on useita: Tänä aamuna julkaisimme päätöksen hakea jatkoa Loviisan ydinvoimalaitoksen käyttöiälle, Uniper puolestaan on lisännyt  nesteytetyn maakaasun (LNG) tuontia ja jatkaa vety-yhteensopivan LNG-terminaalin suunnittelua Saksan Wilhemshavenissa. Käymme jatkuvaa keskustelua Suomen ja Saksan hallitusten kanssa siitä, kuinka Fortum-konserni voi tukea toimitusvarmuutta hiilestä luopuvassa Euroopassa.

1) Venäjän rupla on heikentynyt merkittävästi tilinpäätöspäivän 31.12.2021 arvosta. Mikäli tämä jatkuu, sillä on negatiivinen vaikutus Fortum-konsernin ruplamääräisten tuloksen, varojen ja velkojen muuntamiseen.

Markus Rauramo
Toimitusjohtaja
Fortum Oyj