Lehdistötiedote

Fortum toimitti Loviisan ydinvoimalaitoksen käyttölupahakemuksen valtioneuvostolle

18 maaliskuu 2022, 10:00

Loviisa nuclear power plant, winter

Fortum [Power and Heat Oy] on toimittanut 18.3.2022 valtioneuvostolle Loviisan ydinvoimalaitoksen käyttölupahakemuksen. 

Fortum hakee ydinvoimalaitoksen molemmille yksiköille uutta käyttölupaa vuoden 2050 loppuun saakka. Samalla haetaan myös lupaa käyttää Loviisan nykyisellä voimalaitosalueella sijaitsevaa matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoituslaitosta vuoden 2090 loppuun saakka.

”Haluamme tukea Suomen ja Euroopan hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamista ja mahdollistaa varman, kilpailukykyisen ja kestävän energiajärjestelmän rakentamisen”, sanoo Fortumin Generation-divisioonan johtaja Simon-Erik Ollus.

”Loviisan voimalaitoksen käyttöiän jatkaminen on merkittävää koko Suomelle, sillä se vaikuttaa puhtaan kotimaisen sähkön toimitusvarmuuteen jatkossakin”, Ollus jatkaa.

”Henkilöstömme on koko voimalaitoksen historian ajan tehnyt todella hienoa työtä turvallisen ja luotettavan sähköntuotannon puolesta. Heidän osaamisensa ja asiantuntemuksensa ansiosta Loviisan voimalaitos on hyvässä kunnossa ja voimme turvallisesti jatkaa sen toimintaa,” sanoo Loviisan voimalaitoksen johtaja Sasu Valkamo.

Fortumin käyttölupahakemusta käsittelee työ- ja elinkeinoministeriö, joka pyytää lausuntoja useilta eri tahoilta, mukaan lukien Säteilyturvakeskukselta. Valtioneuvosto tekee päätöksen asiantuntijalausuntoihin perustuen. Prosessin arvioidaan kestävän noin vuoden. 

Lisätietoja:

Fortum News Desk, newsdesk [ät] fortum [piste] com, +358 40 198 2843

 

Loviisan voimalaitos

Fortumin kokonaan omistaman Loviisan voimalaitoksen käyttökerroin vuonna 2021 oli 92,9 %. Voimalaitoksen jatkuva kehittäminen ja modernisoinnit mahdollistavat kansainvälisessä mittakaavassa painevesireaktorien parhaimmistoon sijoittuvat käyttökertoimet. Fortum on investoinut Loviisan voimalaitokseen viimeisen viiden vuoden aikana yhteensä noin 325 miljoonaa euroa. Vuonna 2021, voimalaitoksella tuotettiin sähköä yhteensä 8,2 terawattituntia (netto), mikä on yli 10 % Suomen sähköntuotannosta. Fortumissa työskentelee noin 700 ydinvoima-alan ammattilaista, joista noin 530 Loviisan voimalaitoksella. Tämän lisäksi voimalaitosalueella työskentelee päivittäin lähes 100 muiden yritysten vakinaista työntekijää. Lisätietoja: www.fortum.fi/loviisa