Sijoittajauutinen

Fortum hakee uutta käyttölupaa Loviisan ydinvoimalaitokselle

03 maaliskuu 2022, 08:30

Loviisan voimalaitos

FORTUM OYJ SIJOITTAJAUUTINEN 3.3.2022 KLO 8.30

Fortum on päättänyt hakea Loviisan ydinvoimalaitoksen molemmille yksiköille uutta käyttölupaa vuoden 2050 loppuun saakka. Näinä vuosina laitoksen odotetaan tuottavan jopa 170 terawattituntia päästötöntä sähköä. Hakemuksellaan Fortum haluaa tukea Suomen ja Euroopan hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamista ja mahdollistaa varman, kilpailukykyisen ja kestävän energiajärjestelmän rakentamisen.

”Olen hyvin tyytyväinen, että päätimme hakea uutta Loviisan voimalaitoksen käyttölupaa. Ydinvoima on Fortumille päästöttömän sähköntuotannon keskeinen tukipilari ja tuotannon jatkaminen Loviisassa on ennen kaikkea satsaus puhtaan kotimaisen sähkön toimitusvarmuuteen. Vakaana tuotantomuotona ydinvoima mahdollistaa myös tuulivoimaan pohjautuvan energian kasvattamisen”, sanoo Fortumin toimitusjohtaja Markus Rauramo.

”Huomioimme päätöksessämme taloudelliset, poliittiset ja yhteiskunnalliset näkökohdat. Erityisen iloisia me Fortumissa olemme siitä, että kotimaisen ydinvoiman hyväksyttävyys on nyt historiallisen korkealla tasolla niin kansalaisten kuin poliittisten puolueiden parissa. Ydinvoimatuottajana yhtiöömme luotetaan”, Rauramo jatkaa.

Loviisan yksiköiden käyttöiän jatkaminen on merkittävä investointi Suomeen. Sen taloudelliset ja työllistävät vaikutukset ovat huomattavat. Viimeisten viiden vuoden aikana Fortum on investoinut Loviisan voimalaitokseen noin 325 miljoonaa euroa. Toiminnan jatkamiseen ja käyttöiän pidentämiseen liittyvät investoinnit vuoteen 2050 mennessä nousevat arviolta miljardiin euroon.

”Loviisan voimalaitos on tuottanut sähköä ydinvoimalla luotettavasti jo yli neljänkymmenen vuoden ajan ja sen vuosituotanto vastaa noin kymmentä prosenttia koko Suomen sähkönkulutuksesta. Pitkäjänteisen ja vastuullisen toiminnan kehittämisen sekä modernisointien ansiosta voimalaitos on hyvässä kunnossa ja voimme turvallisesti jatkaa sen toimintaa. Olemme erittäin iloisia voidessamme edetä käyttölupahakemuksen valmistelussa”, toteaa Fortumin Generation-divisioonan johtaja Simon-Erik Ollus.

Käyttölupahakemuksen jättämisen yhteydessä Fortum hakee myös lupaa käyttää Loviisan nykyisellä voimalaitosalueella sijaitsevaa matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoituslaitosta vuoden 2090 loppuun saakka minkä jälkeen se suljetaan lopullisesti. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen on määrä alkaa Suomessa ensimmäisenä maailmassa 2020-luvun puolivälissä. Fortum toimittaa käyttölupahakemuksensa työ- ja elinkeinoministeriöön maaliskuun loppuun mennessä, josta se siirtyy valtioneuvoston käsiteltäväksi. Valtioneuvosto pyytää lausuntoja useilta eri tahoilta, mukaan lukien Säteilyturvakeskukselta ja tekee päätöksensä asiantuntijalausuntoihin perustuen. Prosessin arvioidaan kestävän noin vuoden.

Fortum Oyj
Ingela Ulfves, sijoittajasuhde- ja talousviestintäjohtaja

Lisätieto- ja haastattelupyynnöt:

Fortum News Desk, puh, 040 198 2843, sähköposti: newsdesk [ät] fortum [piste] com,

Mark Autio, viestintäpäällikkö, Fortum News Desk, puh. 040 570 4292

Analyytikot ja sijoittajat:
Ingela Ulfves, sijoittajasuhde- ja talousviestintäjohtaja, puh. 040 515 1531
Rauno Tiihonen, IR-päällikkö, puh. 010 453 6150
Nora Hallberg, IR-päällikkö, puh. 040 720 1775

 

FAKTAA

Fortumin Loviisan ydinvoimalaitos on Suomen ensimmäinen ydinvoimalaitos. Loviisan ydinvoimalaitoksella on kaksi voimalaitosyksikköä, joista Loviisa 1 aloitti tuotannon helmikuussa 1977 ja Loviisa 2 marraskuussa 1980. Yksiköiden käyttöluvat uusittiin vuosina 1998 ja 2007. Nykyiset käyttöluvat on uusittava vuosien 2027 ja 2030 loppuun mennessä.  Voimalaitosyksiköt ovat VVER-440 tyyppisiä painevesireaktoreita.

Loviisan ydinvoimalaitoshankkeessa yhdistyivät parhaat ratkaisut idästä ja lännestä. Hankkeen kotimaisuusaste oli noin 50 %. Neuvostoliitosta hankittiin reaktori ja muut pääkomponentit, ja voimalaitos rakennettiin Loviisan ydinvoimalaitos täyttämään kehittyneimmät länsimaiset turvallisuusvaatimukset länsimaisella tekniikalla. Voimalaitoksenturvallisuutta ja käytettävyyttä on jatkuvasti parannettu useilla uudistushankkeilla. Vuonna 2018 valmistui laitoshistorian laajin modernisointiohjelma, jossa yhteistyössä Rolls Roycen kanssa uudistettiin voimalaitoksen automaatio.

Loviisan ydinvoimalaitos

Fortumin kokonaan omistaman Loviisan ydinvoimalaitoksen käyttökerroin vuonna 2021 oli 92,9 %. Voimalaitoksen jatkuva kehittäminen ja modernisoinnit mahdollistavat kansainvälisessä mittakaavassa painevesireaktorien parhaimmistoon sijoittuvat käyttökertoimet. Fortum on investoinut Loviisan voimalaitokseen viimeisen viiden vuoden aikana yhteensä noin 325 miljoonaa euroa. Vuonna 2021, voimalaitoksella tuotettiin sähköä yhteensä 8,2 terawattituntia (netto), mikä on yli 10 % Suomen sähköntuotannosta. Fortumissa työskentelee noin 700 ydinvoima-alan ammattilaista, joista noin 530 Loviisan voimalaitoksella. Tämän lisäksi voimalaitosalueella työskentelee päivittäin lähes 100 muiden yritysten vakinaista työntekijää. Lisätietoja: www.fortum.fi/loviisa