Ydinvoiman sisällyttäminen EU:n kestävän rahoituksen taksonomiaan on merkittävä askel kohti hiilineutraalia Suomea ja Eurooppaa, mutta useat kriteerit vaativat lisäselvitystä

Euroopan komissio hyväksyi 2.2.2022 taksonomia-asetusta täydentävän delegoidun säädöksen, joka määrittelee kestävyyskriteerit ydinvoimalle ja maakaasulle. Komission ehdotus ydinvoiman sisällyttämisestä EU:n kestävän rahoituksen taksonomiaan on erittäin positiivinen askel, mutta useat kohdat esityksessä jättävät tulkinnanvaraa.

Loviisa nuclear power plant, winter

Me Fortumissa olemme vaatineet pitkäjänteisesti teknologianeutraalia lähestymistapaa ja ydinenergian roolin asianmukaista tunnustamista Euroopan energiamurroksessa Pariisin sopimuksen mukaisesti. Siksi olemme tyytyväisiä nähdessämme, että komissio tunnustaa ydinvoiman keskeisen panoksen EU:n hiilidioksidipäästöjen vähentämispyrkimyksiin.

Olemme kuitenkin pettyneitä siihen, että – vastoin komission oman tutkimuskeskuksen sekä Suomen hallituksen suositusta – kaikkea olemassa olevaa ydinvoimaa ei sisällytetä taksonomiaan. Tällä hetkellä lähes 50 prosenttia Euroopan hiilidioksidipäästöttömästä sähköntuotannosta perustuu ydinvoimaan ja se on edelleen keskeinen energialähde Suomessa sekä monissa muissa Euroopan maissa, jotka ovat päättäneet turvautua ydinvoimaan osana kansallista energiavalikoimaansa ja kansallista hiilidioksidipäästöjen vähentämisstrategiaansa.

Useat lopullisen esityksen kohdat ovat tulkinnanvaraisia ja vaativat yksityiskohtaisia jatkokeskusteluja myös viranomaisten kanssa. Analysoimme tarkemmin julkaistua esitystä ja sen vaikutuksia toimintaamme. Taksonomia on yksi arvioitavista osa-alueista, kun teemme päätöstä Loviisan voimalaitoksen mahdollisesta käyttöiän jatkosta.

Kohti hiilineutraaliutta

Strategiamme mukaisesti Fortumin sähköntuotanto Euroopassa on hiilineutraalia vuoteen 2035 mennessä. Pyrimme hiilineutraaliuteen ja tuemme EU:n ilmastositoumuksia. Ydinvoima on olennainen tukipilari Fortumin hiilidioksidipäästöjen vähentämisstrategiassa ja avain Suomelle hiilineutraaliuden saavuttamiseksi vuoteen 2035 mennessä.

Ota yhteyttä

Merja Paavola

Corporate Vice President, Public Affairs
Johtaja, Fortumin yhteiskuntasuhteet
Puhelin: +358 50 396 1161
merja [piste] paavola [ät] fortum [piste] com

Anne Malorie Géron

VP, EU Affairs
Johtaja, yhteiskuntasuhteet, EU-asiat, Bryssel
Puhelin: +32 47 865 2801
anne-malorie [piste] geron [ät] fortum [piste] com

Lue muita kannanottojamme

Tästä listaukseen