Kaukolämmön jakelukeskeytys Matinkylässä 20.1.2022

Kaukolämmön jakelu on keskeytetty Matinkylässä äkillisen vuotokorjauksen vuoksi. Sen kesto on noin klo 11.30-17.30.

Keskeytys koskee seuraavia osoitteita:

Matinkallio, Matinkartanontie, Matinkallio 8, Matinkallio 2, Matinsyrjä 5, Matinkartanontie 20, Matinsyrjä 1 Mattlidens Gymnas, Matinkartanontie 16 B, Matinkartanontie 16 A, Gräsanlaakso 2, Matinsyrjä 1 LJK 1, Matinkallio 10, Matinkallio 12, Matinkallio 7, Matinkallio 7 E

Pahoittelemme keskeytyksestä mahdollisesti koituvaa haittaa.