Pörssitiedote

Fortumin tytäryhtiö Uniper varautuu turvaamaan likviditeettinsä äärimmäisissä markkinaolosuhteissa rahoitusjärjestelyillä, muun muassa KfW Bankilta ja Fortumilta

04 tammikuu 2022, 21:15

Fortum-sign-nature

FORTUM OYJ SISÄPIIRITIETO 4.1.2022 KLO 21.15

Syksyn ja alkutalven voimakas hyödykemarkkinoiden heilunta ja ennätyskorkeat kaasun sekä sähkön hinnat ovat kasvattaneet eurooppalaisten markkinatoimijoiden vakuusvaatimuksia. Fortumin tytäryhtiö Uniper suojaa omaisuuseriin liittyviä hyödykepositioitaan myyntitermiineillä, joihin vastapuolet usein edellyttävät vakuuksia. Kun hyödykkeiden hinnat nousevat, termiinien markkina-arvo laskee kasvattaen vastaavasti Uniperilta vaadittuja vakuusmaksuja. Vakuudet palautuvat Uniperille, kun kaasun ja sähkön myyntisopimukset erääntyvät tai markkinahinnat laskevat.

Varautuakseen heilunnan jatkumiseen hyödykemarkkinoilla ja merkittäviin hintojen nousuun, Uniper on ryhtynyt varotoimiin turvatakseen lisää likviditeettiä ja taloudellista joustavuutta ensisijaisesti talvikaudelle:

  • Fortum on myöntänyt Uniperille enintään 8 miljardin euron suuruisen konsernin sisäisen rahoituksen tavanomaisin markkinaehdoin. Rahoitusjärjestely koostuu kahdesta osasta: osakaslainasta ja emoyhtiön takauksesta. Uniper on tähän mennessä hyödyntänyt osan rahoituksesta.  
  • Uniper on nostanut yhtiön nykyiset 1,8 miljardin euron valmiusluotot kokonaisuudessaan.
  • Uniper on sopinut Saksan valtion omistaman KfW Bankin kanssa enintään 2 miljardin euron lyhytaikaisesta valmiusluotosta. Valmiusluottoa ei ole tähän mennessä käytetty.

Vuoden 2021 aikana kaasun hinta nousi enimmillään 1 000 prosenttia. Sekä kaasun että sähkön hinnat olivat joulukuussa ennätyskorkealla. Poikkeuksellisissa markkinaolosuhteissa Uniper haluaa varmistaa luotettavat toimitukset asiakkailleen ja sitoumustensa noudattamisen.

Uniper on tänään julkistanut toimenpiteistään ad hoc -pörssitiedotteen. Tiedote on saatavilla yhtiön internetsivuilla.

Fortum Oyj
Ingela Ulfves, sijoittajasuhde- ja talousviestintäjohtaja

Lisätietoja:

Sijoittajat ja analyytikot:
Ingela Ulfves, sijoittajasuhde- ja talousviestintäjohtaja, puh. 040 515 1531
Rauno Tiihonen, IR-päällikkö, puh. 010 453 6150

Media: 
Fortum News Desk, puh. 040 198 2843

Fortum ja Uniper
Fortum ja Uniper muodostavat eurooppalaisen energiakonsernin, jonka tavoitteena on mahdollistaa siirtymä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. Noin 50 gigawatin sähköntuotantotehomme, laajan kaasun tuonti- ja varastointitoimintamme sekä kansainvälisen trading-liiketoimintamme ansiosta olemme asiakkaillemme luotettava energiakumppani Euroopassa ja maailmanlaajuisesti. Olemme jo nyt Euroopan kolmanneksi suurin CO2-vapaan sähkön tuottaja ja myös kasvumme kohdistuu puhtaaseen sähköön, vähähiiliseen energiaan ja tulevaisuuden vetytalouden rakentamiseen. Kehitämme lisäksi ratkaisuja, jotka auttavat yrityksiä ja kaupunkeja vähentämään ympäristöjalanjälkeään. Meillä on yhteensä 20 000 työntekijää ja toimintoja 40 maassa; tämä tarkoittaa osaamista, resursseja ja riittävää läsnäoloa vauhdittamaan energiamurrosta kohti puhtaampaa maailmaa. fortum.fi; uniper.energy