Pörssitiedote

Fortumin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset vuoden 2022 varsinaiselle yhtiökokoukselle – suunniteltua yhtiökokouspäivämäärää aikaistettu

26 tammikuu 2022, 09:00

Fortum sign 3

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.1.2022 KLO 9.00

Tiedoteluokka: Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Fortumin osakkeenomistajien nimitystoimikunta on toimittanut yhtiön hallitukselle ehdotuksensa vuoden 2022 varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettävän maanantaina 28.3.2022.

Hallituksen jäsenet

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus koostuu yhteensä yhdeksästä (9) jäsenestä (aikaisemmin seitsemän) puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan lukien ja että seuraavat henkilöt valitaan hallituksen jäseniksi tulevaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Uudelleenvalittaviksi ehdotetaan:

Luisa Delgado,
Essimari Kairisto,
Anja McAlister,
Teppo Paavola,
Veli-Matti Reinikkala,
Philipp Rösler ja
Annette Stube.

Uusiksi jäseniksi ehdotetaan:

Ralf Christian ja
Kimmo Viertola.

Hallituksen puheenjohtajaksi ehdotetaan Veli-Matti Reinikkalaa ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Anja McAlisteria.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin ja ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Kimmo Viertolaa, joka ei ole riippumaton yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta (Suomen valtio).

”Valtion omistajapoliittisen periaatepäätöksen mukaisesti valtio jatkaa pitkäjänteistä, dynaamista ja valtion strategiset intressit turvaavaa omistajapolitiikkaa.

Fortum on valtion yhtiösalkussa yksi merkittävimmistä yhtiöistä markkina-arvonsa, voitonjakonsa sekä yhteiskunnallisen vaikuttavuutensa osalta, ja valtion näkökulmasta yhtiöön kohdistuu strateginen intressi. Meillä on hyviä kokemuksia hallitusvaikuttamisesta muun muassa Anorasta, Finnairista ja SSAB:sta, ja jatkamme nyt tätä linjaa Fortumissa. Fortum on keskellä merkittävää strategista muutosprosessia ja uskomme, että valtio voi aktiivisella hallitustyöskentelyllä entistä paremmin tukea yhtiötä sen strategian toteutuksessa”, sanoo finanssineuvos Maija Strandberg valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosastolta.

Hallituspalkkiot

Fortumin osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa vuoden 2022 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten vuosipalkkiota muutetaan aikaisemmin päätetyn korotuslinjauksen mukaisesti seuraavasti:

 • puheenjohtaja: 88 800 (aikaisemmin 77 200) euroa vuodessa
 • varapuheenjohtaja: 63 300 (57 500) euroa vuodessa
 • jäsen: 43 100 (40 400) euroa vuodessa ja
 • tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtaja: 63 300 (57 500) euroa vuodessa siinä tapauksessa, ettei hän samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana.                                

Edellä mainitun vuosipalkkion lisäksi ehdotetaan uutena maksettavaksi seuraavat kiinteät palkkiot valiokuntatyöstä:

 • tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsen: 3 000 euroa vuodessa
 • nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja: 5 000 euroa vuodessa
 • nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen: 2 000 euroa vuodessa ja
 • hallituksen päätöksellä perustetun mahdollisen muun valiokunnan puheenjohtajalle 5 000 euroa vuodessa ja jäsenelle 2 000 euroa vuodessa.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen jäsenelle maksettava kokouspalkkio, joka maksetaan myös hallituksen valiokuntakokouksista, on 800 (600) euroa kultakin kokoukselta tai 1 600 (1 200/1 800) euroa jäsenen matkustaessa kokoukseen asuinmaansa ulkopuolelle. Jäsenen osallistuessa kokoukseen etäyhteyden välityksellä tai päätöksistä, jotka vahvistetaan erillistä kokousta pitämättä, kokouspalkkio on 800 (600) euroa. Jäsenen matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa uutena, että hallituksen jäsenten hallitustyöskentelystä maksettava vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että noin 40 %:lla vuosipalkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun yhtiön osakkeita ja loppuosa maksetaan rahana. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta.

Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun yhtiön ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsaus vuodelta 2022 on julkistettu. Mikäli osakkeiden hankkimista ei voida toteuttaa edellä mainittuna ajankohtana yhtiöön tai hallituksen jäseneen liittyvän syyn vuoksi, osakkeet hankitaan myöhemmin tai vuosipalkkio maksetaan kokonaisuudessaan rahana. Kokouspalkkiot sekä valiokuntatyöskentelystä maksettavat kiinteät palkkiot ehdotetaan suoritettavaksi kokonaisuudessaan rahana.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta toteaa, että nyt tehty palkkioehdotus on osa keväällä 2021 tehtyä periaatepäätöstä, jonka mukaisesti hallituksen jäsenten palkitseminen saatetaan markkinatasolle osana pitkäjänteistä palkkioiden korotusohjelmaa.

”Fortumin hallituspalkkioihin on tehty vain hyvin pieniä tarkistuksia viimeisen kymmenen vuoden kuluessa. Samaan aikaan Fortumista on kehittynyt yksi Euroopan suurimmista energiayhtiöistä. Valtio sitoutui vuosi sitten puoltamaan nimitystoimikuntien yksimielisiä esityksiä hallituspalkkioista yhtiökokouksissa tästä keväästä lähtien. Näin vahvistamme hyvän hallintotavan mukaista käytäntöä ja pyrimme turvaamaan valtion omistusten suotuisaa kehitystä kestävällä tavalla”, jatkaa Maija Strandberg.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimi 24.1.2022 saakka osastopäällikkö Kimmo Viertola, valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto, ja 25.1.2022 alkaen finanssineuvos Maija Strandberg, valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto. Jäseninä toimivat toimitusjohtaja Jouko Pölönen, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, toimitusjohtaja Risto Murto, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, sekä Fortumin hallituksen puheenjohtaja Veli-Matti Reinikkala. Veli-Matti Reinikkala ei osallistunut päätöksentekoon, kun nimitystoimikunta teki esityksen hallituksen puheenjohtajasta ja hallituksen palkkioista. Kimmo Viertola ei enää ollut osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsen eikä osallistunut päätöksentekoon, kun nimitystoimikunta teki esityksen hallituksen jäsenistä ja hallituksen palkkioista.

Vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen suunniteltu ajankohta vaihtuu

Fortumin hallitus on päättänyt aikaistaa vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen suunniteltua ajankohtaa. Yhtiökokous oli suunniteltu pidettäväksi tiistaina 5.4.2022. Uusi suunniteltu yhtiökokouspäivä on maanantai 28.3.2022. Mahdolliseen osingonmaksuun liittyvät päivät aikaistuisivat vastaavasti:

 • osingon irtoamispäivä 29.3.2022,
 • osingonmaksun täsmäytyspäivä 30.3.2022, ja
 • osingon maksupäivä 6.4.2022.

Yhtiökokouskutsu julkaistaan myöhemmin erikseen.

Fortum Oyj

Ingela Ulfves, Sijoittajasuhde- ja talousviestintäjohtaja

Lisätietoja:

Maija Strandberg, Fortumin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. 050 407 8423.

Uusien hallituksen jäsenehdokkaiden ansioluettelot ovat tiedotteen liitteinä.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi