Lehdistötiedote

Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksen YVA-menettelystä ministeriön perusteltu päätelmä

14 tammikuu 2022, 14:00

Loviisan voimalaitos

FORTUM OYJ PAIKALLISTIEDOTE 14.1.2022


Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on antanut 14.1.2022 perustellun päätelmänsä Fortumin [Power and Heat Oy] Loviisan ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Hankkeen YVA-menettelyn yhteysviranomaisena toimi TEM ja kansainvälisen kuulemisen osalta ympäristöministeriö (YM). Hankkeeseen sovellettiin myös valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointimenettelyä niin sanotun Espoon sopimuksen mukaisesti.

Elokuussa 2020 käynnistyneessä menettelyssä arvioitiin voimalaitoksen käytön jatkamista enintään noin 20 vuodella ja kahta erilaista  käytöstäpoistovaihtoehtoa sekä matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoituslaitoksen ympäristövaikutuksia.

Perustellussa päätelmässään työ- ja elinkeinoministeriö totesi arviointiselostuksen täyttävän YVA-lainsäädännön vaatimukset. Tarkastelluilla hankevaihtoehdoilla ei nähty olevan sellaisia merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia, joita ei voitaisi hyväksyä, estää tai lieventää hyväksyttävälle tasolle.

”Tähän historialliseen, Suomessa ensimmäistä kertaa toteutettuun, käyvän ydinvoimanlaitoksen käyttöiän jatkon ja käytöstäpoiston YVA-menettelyyn osallistui laaja joukko eri sidosryhmien edustajia. Haluan kiittää kaikkia tähän prosessiin osallistuneita!”, toteaa Loviisan voimalaitoksen apulaisjohtaja Thomas Buddas.

Tämä YVA-menettely päättyy työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) annettua  perustellun päätelmänsä YVA-selostuksesta. YVA-selostus ja siitä annettava yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä liitetään osaksi mahdollisia lupahakemuksia. Fortum ei ole vielä tehnyt päätöstä Loviisan voimalaitokselle haettavista luvista. Yhtiö arvio, että sillä on haettavien lupien osalta päätöksentekovalmius vuoden 2022 aikana.

Fortum Oyj
Viestintä


Lisätietoja:
Thomas Buddas, apulaisjohtaja, Loviisan voimalaitos, puh. 010 455 3710

Mediayhteydenotot: Pia Fast, viestintäpäällikkö, pia [piste] fast [ät] fortum [piste] com, puh. 040 147 8752

Perusteltu päätelmä on julkaistu työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla osoitteessa: https://tem.fi/loviisan-yva-selostus

Fortumin Loviisan voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn verkkosivu: www.fortum.fi/loviisayva


Loviisan voimalaitos
Fortumin kokonaan omistaman Loviisan voimalaitoksen käyttökerroin vuonna 2021 oli 92,9 %. Voimalaitoksen jatkuva kehittäminen ja modernisoinnit mahdollistavat kansainvälisessä mittakaavassa painevesireaktorien parhaimmistoon sijoittuvat käyttökertoimet. Fortum on investoinut Loviisan voimalaitokseen viimeisen viiden vuoden aikana yhteensä noin 325 miljoonaa euroa. Vuonna 2021, voimalaitoksella tuotettiin sähköä yhteensä 8,2 terawattituntia (netto), mikä on yli 10 % Suomen sähköntuotannosta. Fortumissa työskentelee noin 700 ydinvoima-alan ammattilaista, joista noin 530 Loviisan voimalaitoksella. Tämän lisäksi voimalaitosalueella työskentelee päivittäin lähes 100 muiden yritysten vakinaista työntekijää. Lisätietoja: www.fortum.fi/loviisa