Lehdistötiedote

Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksella erinomainen tuotantovuosi 2021

04 tammikuu 2022, 14:17

Loviisan voimalaitos talvella

Vallitsevasta koronaepidemiasta huolimatta Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksella tehtiin tuotantoennätys vuonna 2021. Voimalaitoksella tuotettiin hiilidioksidipäästötöntä sähköä yhteensä 8,2 terawattituntia (netto). Loviisan ydinvoimalaitoksen sähköntuotannolla vältetään Suomessa vuosittain noin 6 miljoonan tonnin hiilidioksidipäästöt ilmakehään verrattuna siihen, että vastaava määrä tuotettaisiin fossiilisilla polttoaineilla.

Loviisan voimalaitoksen käyttökerroin 92,9 % oli kansainvälisessä mittakaavassa maailman painevesireaktorien parhaita. Loviisa 1:n käyttökerroin oli 93,7 % ja Loviisa 2:n käyttökerroin 92,2 %. Vuonna 2021 molemmilla laitosyksiköillä toteutettiin polttoaineenvaihtoseisokit. Loviisan ykkösyksiköllä vuosihuollon kesto oli 18 vuorokautta ja kakkosyksiköllä 24  vuorokautta. Kakkosyksikön vuosihuolto viivästyi noin 6 vuorokautta alkuperäisestä suunnitelmasta ylimääräisten laitevaihtojen vuoksi.

”Vuosihuolloissa toteutettiin useita laitosmuutoksia laitoksen turvallisuuden ja toiminnan parantamiseksi. Molemmilla laitoksilla jatkettiin turvallisuusautomaation ja prosessin valvontatietokoneen uudistuksia. Ykkösyksiköllä jatkettiin vuonna 2020 käynnistynyttä hätädieselgeneraattorin automaation uusintaa seuraavan dieselgeneraattorin osalta. Lisäksi toteutettiin myös hanke, joka mahdollistaa prosessivesien säilöntäkemikaalin elinkaaren mahdollisimman turvalliseksi ja päästöttömäksi. Uudistuksilla varmistetaan voimalaitoksen toimintavarmuus, turvallisuus ja käytettävyys”, toteaa Loviisan voimalaitoksen käyttöyksikön päällikkö Timo Eurasto.

”Myös pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen kehitystyö säteilytyöntekijöiden säteilytasojen madaltamiseksi on tuottanut tuloksia. Säteilyannokset olivat ennätysmatalat molemmilla yksiköillä”, hän jatkaa.

Loviisan voimalaitos on alueellaan merkittävä työnantaja. Voimalaitos työllistää noin 530 fortumlaisen lisäksi lähes sata muiden yritysten vakinaista työntekijää, jotka käyvät töissä voimalaitosalueella päivittäin. Voimalaitoksen investointihankkeisiin ja vuosihuoltoihin osallistui oman henkilöstön lisäksi noin 650 ulkopuolista työntekijää. Tämän lisäksi voimalaitos työllisti myös noin 80 kesätyöntekijää. Fortumin investoinnit Loviisan voimalaitokseen olivat noin 30 miljoonaa euroa (2020: noin 50 miljoonaa euroa).

Fortum Oyj
Viestintä

Lisätietoja: 
Timo Eurasto, käyttöyksikön päällikkö, Loviisan voimalaitos, puh. 010 455 4010
www.fortum.fi/loviisa

Loviisan voimalaitos
Fortumin kokonaan omistaman Loviisan voimalaitoksen käyttökerroin vuonna 2021 oli 92,9 %. Voimalaitoksen jatkuva kehittäminen ja modernisoinnit mahdollistavat kansainvälisessä mittakaavassa painevesireaktorien parhaimmistoon sijoittuvat käyttökertoimet. Fortum on investoinut Loviisan voimalaitokseen viimeisen viiden vuoden aikana yhteensä noin 325 miljoonaa euroa. Vuonna 2021, voimalaitoksella tuotettiin sähköä yhteensä ennätykselliset 8,2 terawattituntia (netto), mikä on yli 10 % Suomen sähköntuotannosta. Fortumissa työskentelee noin 700 ydinvoima-alan ammattilaista, joista noin 530 Loviisan voimalaitoksella. Tämän lisäksi voimalaitosalueella työskentelee päivittäin lähes sata muiden yritysten vakinaista työntekijää.