Verkkouutinen

Fortum ja tanskalainen Fjernvarme Fyn tutkivat yhdessä mahdollisuuksia hiilidioksidin talteenottoon ja kierrätykseen

19 tammikuu 2022, 16:52

Fortumin Espoon kampus

Fortum ja tanskalainen kaukolämpöoperaattori Fjernvarme Fyn tekevät yhdessä toteutettavuustutkimuksen, jossa arvioidaan CO₂:n talteenoton ja kierrätyksen mahdollisuuksia. Fjenvarme Fyn tuottaa kaukolämpöä Odensen kaupungille. Fortumin Nyborgin tuotantolaitos käsittelee monien teollisuusyritysten vaarallisia jätteitä ja tuottaa kaukolämpöä Nyborgin alueelle.

Tutkimuksella pyritään selvittämään, onko Odensen ja Nyborgin laitosten mahdollista ottaa hiilidioksidia talteen laajamittaisesti. Talteen otettu hiili voidaan yhdessä vedyn kanssa kierrättää tuotteiksi, kuten muoveiksi tai kestäviksi polttoaineiksi teollisuudelle, liikenteelle tai merenkululle. Tutkimuksen odotetaan valmistuvan vuoden 2022 loppuun mennessä, jolloin tutkimustulokset arvioidaan ja päätös prosessin jatkamisesta voidaan tehdä. Tavoitteena on ottaa talteen 480 000 tonnia hiilidioksidia vuoteen 2030 mennessä, mutta pitkän aikavälin potentiaali on jopa 900 000 tonnia.

Kiertotalouden periaatteiden mukaisesti mahdollisimman suuri osa jätevirroista on kierrätettävä, hyödynnettävä tai käytettävä uudelleen. Matkallaan kohti hiilineutraaliutta useat teollisuudenalat voivat hyödyntää talteen otettua hiilidioksidia. Vetyyn yhdistettynä siitä voidaan muodostaa olennaisia rakennuspalikoita monenlaisille tuotteille.

Fortum ajaa muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Fortumin tytäryhtiö Uniper on vedyn edelläkävijä, joka toimii maailmanlaajuisesti koko vetyteollisuuden arvoketjussa. Yhdessä koko Fortum-konserni johtaa muutosta kohti vähäpäästöistä energiajärjestelmää ja resurssien optimaalista käyttöä.