Verkkouutinen

STUK päätös Loviisan voimalaitoksen matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoituslaitoksen määräaikaisesta turvallisuusarviosta

22 joulukuu 2021, 12:00

Loviisan voimalaitoksen matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoituslaitos

Säteilyturvakeskus on antanut päätöksensä Fortumin (Fortum Power and Heat Oy) syyskuussa 2020 toimittamaan Loviisan voimalaitoksen matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoituslaitoksen määräaikaiseen turvallisuusarvioon.

Päätöksessään Säteilyturvakeskus toteaa, että Loviisan matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoituslaitoksen turvallisuuden tila on hyvä käyttö- ja pitkäaikaisturvallisuuden osalta ja luvanhaltijalla on olemassa tarvittavat menettelyt ja resurssit turvallisen käytön jatkamiseksi.

Voimalaitosalueella 110 metrin syvyydessä sijaitsevaan loppusijoituslaitokseen loppusijoitetaan voimalaitoksen käytön aikana syntynyt huoltojäte sekä kiinteytetyt nestemäiset jätteet. Loppusijoituslaitos on ollut käytössä vuodesta 1998 asti. Sitä on myös suunniteltu laajennettavan siten, että sinne voidaan aikanaan sijoittaa myös Loviisan voimalaitoksen käytöstäpoistosta muodostuvat radioaktiiviset jätteet. Näin ollen Loviisan loppusijoituslaitokseen on tarkoitus loppusijoittaa kaikki Loviisan voimalaitoksessa syntyvät radioaktiiviset jätteen lukuun ottamatta käytettyä ydinpolttoainetta, joka loppusijoitetaan Posiva Oy:n loppusijoituslaitokseen Eurajoen Olkiluotoon.

Säteilyturvakeskuksen päätökseen sisältyy joitakin vaatimuksia, jotka koskevat muun muassa Fortumin jo aloittamaa huoltojätteiden loppusijoituskonseptin kehittämissuunnitelmaa sekä muualta Suomesta peräisin olevien radioaktiivisten jätteiden turvallisuusvaikutusten arviointia. Fortum vastaa vaatimuksiin määräaikoihin mennessä.

 

Lisätietoja:
Thomas Buddas, apulaisjohtaja, Loviisan voimalaitos, puh. 010 455 3710
www.fortum.fi/loviisa