Paikallistiedote

Fortumin Loviisan voimalaitos laskee mereen puhdistettua haihdutuskonsentraattia

15 joulukuu 2021, 10:00

Loviisan ydinvoimalaitokselta lasketaan viikon 50 aikana suunnitellusti mereen puhdistettua haihdutuskonsentraattia. Haihdutuskonsentraatin sisältämä radioaktiivisuus vastaa noin 0,4 prosenttia voimalaitoksen sallitusta vuosipäästöstä. Radioaktiivisuus on vähäistä, eikä se aiheuta vaaraa ympäristölle tai ihmisille.

Kyseessä on viranomaisten hyväksymä toimenpide, joka tehdään keskimäärin neljän vuoden välein. Viimeksi haihdutuskonsentraattia johdettiin mereen joulukuussa 2017.

Voimalaitoksen prosesseissa muodostuu radioaktiivisia jätevesiä. Jätevedet käsitellään haihduttamalla ja suodattamalla ennen kuin ne johdetaan mereen. Uloslaskettava vesi mitataan ja siitä syntyvä päästö analysoidaan sekä raportoidaan viranomaisille voimalaitoksen normaalin neljännesvuosiraportoinnin yhteydessä. Päästö alittaa selvästi asetetut päästörajat.

Toimenpiteen ajankohdasta on informoitu etukäteen ympäristöviranomaisia ja Säteilyturvakeskusta.

 

Lisätietoja:

Thomas Buddas, apulaisjohtaja, Loviisan voimalaitos, puh. 010 455 3710
 

 

Loviisan ydinvoimalaitos

Fortumin kokonaan omistaman Loviisan voimalaitoksen käyttökerroin vuonna 2020 oli 87,7 %. Voimalaitoksen jatkuva kehittäminen ja modernisoinnit mahdollistavat kansainvälisessä mittakaavassa painevesireaktorien parhaimmistoon sijoittuvat käyttökertoimet. Fortum on investoinut Loviisan voimalaitokseen viimeisen viiden vuoden aikana yhteensä noin 450 miljoonaa euroa. Vuonna 2020, voimalaitoksella tuotettiin sähköä yhteensä 7,8 terawattituntia (netto), mikä on yli 10 % Suomen sähköntuotannosta. Fortumissa työskentelee noin 700 ydinvoima-alan ammattilaista, joista noin 530 Loviisan voimalaitoksella. Tämän lisäksi voimalaitosalueella työskentelee päivittäin lähes 100 muiden yritysten vakinaista työntekijää. Lisätietoja: www.fortum.fi/loviisa