Ympäristövaikutusten arviointi – "Kaikki vaihtoehdot ovat toteuttamiskelpoisia"

07 lokakuu 2021, 10:00

Loviisan ydinvoimalaitokselle tehdyn laajan ympäristövaikutusten arvioinnin loppupäätelmä on selkeä: Kaikki esillä olevat vaihtoehdot ovat ympäristövaikutuksiltaan toteuttamiskelpoisia.

Loviisa ilmakuva itään

YVA-selostuksen laadinnassa hyödynnettiin alueella tehtyjä tarkkailuja, tutkimuksia ja selvityksiä. Tämän lisäksi menettelyn aikana toteutettiin asukaskysely ja sidosryhmähaastatteluja. Ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus) toimitettiin syyskuun alussa työ- ja elinkeinoministeriölle. Yli 400-sivuinen dokumentti on kaikille nähtävillä verkossa.

Ympäristövaikutuksia voidaan lieventää suunnitelmallisella ja pitkäjänteisellä toiminnalla

YVA-selostuksessa arvioidaan, millaisia vaikutuksia Loviisan ydinvoimalaitoksen mahdollisella käytön jatkamisella (VE1) ja käytöstäpoistolla (VE0 ja VE0+) on ympäristöön.

YVA-menettelyssä tarkasteltavat vaihtoehdot.

Fortumin ympäristöasiantuntija Satu Ojala kertoo, että lisäksi selostuksessa tarkastellaan erillisenä toimintana muualla Suomessa muodostuneiden radioaktiivisten jätteiden käsittelyä, välivarastointia ja loppusijoitusta.

– Kaikissa vaihtoehdoissa päädytään lopulta samaan tilanteeseen, jossa nykyisenlainen toiminta voimalaitosalueella on päättynyt.

Jokaisen vaihtoehdon kohdalla on tarkasteltu vaikutusten merkittävyys vaikutuskohteen herkkyyden ja muutoksen suuruuden perusteella.

– Kaikki arvioidut vaihtoehdot ovat tehtyjen arviointien perusteella ympäristövaikutuksiltaan toteuttamiskelpoisia. YVA-selostuksessa esitettiin myös mahdollisten haitallisten ympäristövaikutusten ehkäisemis- ja lieventämiskeinoja. Nämä keinot otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon hankkeen jatkosuunnittelussa ja toteutuksessa, Satu Ojala kertoo.

Satu Ojala, ympäristöasiantuntija, Fortum