Ympäristövaikutukset arvioitu – päätöksenteko edessä

07 lokakuu 2021, 10:00

Fortum käynnisti Loviisan ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettely) elokuussa 2020.

yva-loviisa-tapahtumat

Toteutimme ensimmäistä kertaa Suomessa YVA-menettelyn jo käynnissä olevalle ydinlaitokselle. Tyypillisesti YVA-menettely koskee uusia ja vasta suunnitteilla olevia hankkeita, voimalaitoksen apulaisjohtaja Thomas Buddas kertoo.

YVA-menettely on toteutettu vuorovaikutteisesti. Näin eri osapuolet ovat saaneet mahdollisuuden keskustella ja ilmaista mielipiteensä hankkeesta ja sen vaikutuksista.

Ennen menettelyn aloittamista ja sen aikana järjestettiin ennakkoneuvotteluja hankkeesta vastaavan YVA-yhteysviranomaisen eli työ- ja elinkeinoministeriön ja muiden keskeisten viranomaisten välillä. Lisäksi pidettiin yleisötilaisuuksia sekä seuranta- ja sidosryhmätapaamisia ja toteutettiin asukaskysely, jolla kartoitettiin alueen asukkaiden suhtautumista hankkeeseen.

Hyvä pohja päätöksenteolle

Hankkeessa tarkasteltiin voimalaitoksen käytön jatkamista enintään noin 20 vuodella sekä kahta erilaista käytöstäpoistovaihtoehtoa. Merkittävin ero arvioitavien vaihtoehtojen välillä on voimalaitosalueella tapahtuvien toimintavaiheiden toteutusajankohta.

–Käytön jatkamisen toimintavaiheen vaikutukset on arvioitu enintään vuoteen 2050 saakka. Käytöstäpoiston toimintavaiheen osalta on huomioitu siihen kuuluvat toiminnot aina voimalaitosjätteen loppusijoitustilan sulkemiseen saakka.

Kaikki arvioidut vaihtoehdot ovat ympäristövaikutusten näkökulmasta toteutettavissa.

–Tehty työ on myös osa teknistaloudellista arviointia, jonka perusteella tehdään päätös Loviisan voimalaitoksen tulevaisuudesta, Buddas sanoo.

"Haluan kiittää kaikkia YVA-menettelyyn tavalla tai toisella osallistuneita."

Loviisan ydinvoimalaitoksen apulaisjohtaja Thomas Buddas

Perusteltu päätelmä TEMiltä 2022

Hankkeen YVA-menettelyn yhteysviranomaisena toimii työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ja kansainvälisen kuulemisen osalta ympäristöministeriö (YM).

Menettely päättyy, kun TEM antaa perustellun päätelmän YVA-selostuksesta tammikuussa 2022.

YVA-selostus ja siitä annettava yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä liitetään osaksi mahdollisia lupahakemuksia.