Utasen vesivoimalaitoksen peruskorjauksen toinen vaihe on valmistunut

25 lokakuu 2021, 09:00

Fortumin Utasen vesivoimalaitos

FORTUM OYJ PAIKALLISTIEDOTE 25.10.2021
 

Peruskorjaushankkeen toisessa vaiheessa kunnostettiin voimalaitoksen 2. koneisto sekä uusittiin voimalan kytkinlaitos ja päämuuntajat. Korjaushankkeen valmistumisen myötä Utasen voimalaitoksella tuotetaan entistä tehokkaammin ja turvallisemmin uusiutuvaa, tuotantovaiheessa hiilidioksidipäästötöntä ja joustavaa vesivoimaa.

Peruskorjaus oli ajankohtainen, sillä 2. koneiston elinkaari on päättymässä. Koneisto on ollut tuotantokäytössä, Utasen voimalaitoksen valmistumisen ajalta lähtien, vuodesta 1956 asti.

”Korjaustyöllä säilytämme voimalaitoksen tuotantokäytettävyyden korkealla tasolla. Koneiston uusiminen kasvattaa myös laitoksen sähköntuotantotehoa kolmella megawatilla. Utasen laitos tuottaa nyt entistä tehokkaammin sähköverkon tasapainon ylläpitämisen kannalta tärkeää vesivoimaa”, Fortumin paikallisedustaja Veli-Matti Tuomaala kertoo.

Peruskorjauksen rakennustyöt alkoivat toukokuussa ja valmistuivat hivenen aikataulua edellä lokakuussa. Hankkeen alussa laitoksen 2. koneisto purettiin kokonaan, jonka jälkeen sen turpiinikammio – jonka läpi vesi kulkee voimalaitoksen turpiinin juoksupyörään ja sieltä ulos – sekä muut rakenteet kunnostettiin. Jotkut koneiston osista huollettiin jatkokäyttöä varten, kun taas muun muassa turpiinin juoksupyörä sekä generaattorin staattori uusittiin kokonaan. Ennen koneiston paluuta takaisin sähköntuotantoon toteutetaan vielä noin kolme viikkoa kestävä koekäyttöjakso, jolla varmistetaan koneiston toiminta ja turvallisuus. Perusteellisen suunnittelun ansiosta kunnostushanke on sujunut ilman suurempia mutkia. 

”Osasimme varautua etukäteen haasteisiin, joita tämän kaltaisissa hankkeissa tulee vastaan. Koronavirustilanne ei myöskään luonut uusia ongelmia, sillä sen vaatimiin terveysturvallisuustoimiin olimme ensimmäisen peruskorjausvaiheen jälkeen jo työmaalla tottuneet”, Tuomaala kuvaa.
 

Utasen voimalaitoksen kunnostustyöt ovat nyt tulossa päätökseensä

Utasen voimalaitoksen kaikkiaan noin 20 miljoonan euron suuruisen kunnostushankkeen ensimmäisessä vaiheessa peruskorjattiin laitoksen 1. koneisto. Hanke on tulossa kokonaisuudessaan päätökseen vuoden 2021 loppuun mennessä, kun laitoksen automaatiojärjestelmien uusinta valmistuu. Hankkeen koneistokunnostukset ovat kasvattaneet Utasen voimalaitoksen sähköntuotantotehoa kaikkiaan kuudella megawatilla. Utasen voimalaitoksella on kolme koneistoa, joista 3. koneiston on peruskorjaus ja tehon korotus on tehty vuonna 2005.

”Peruskorjaukset parantavat laitoksen hyötysuhdetta, jonka ansiosta pystymme tuottamaan enemmän energiaa samasta virtaavasta vesimäärästä. Oulujoen vesistöllä on merkittävä rooli kotimaisen ja uusiutuvan energian tuotannossa. Siksi on tärkeää, että laitokset pidetään hyvässä kunnossa”, Tuomaala toteaa.

Oulujoella seuraavat koneistojen peruskorjaukset on määrä toteuttaa Pällin voimalaitoksella vuosina 2023–2024. Samalla Oulujoen vesistön voimalaitoksiin tehdään jatkuvasti investointeja käytettävyyden ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Fortumilla on Oulujoen vesistössä yksitoista vesivoimalaitosta, joiden keskimääräinen vuosituotto vastaa noin 120 000 sähkölämmitetyn kotitalouden vuosikulutusta.


Fortum Oyj
Viestintä


Lisätietoja:

Veli-Matti Tuomaala, Asset Manager, veli-matti [piste] tuomaala [ät] fortum [piste] com, +358 40 356 5660

Hydro power

Uusiutuvaa ja joustavaa energiaa - tutustu vesivoimaan Fortumilla

Tutustu vesivoimaan Fortumilla