Oulujoen vesistöalueen säännösteltyjen järvien pinnat ovat ajankohtaan nähden tavanomaisella tasolla

13 lokakuu 2021, 10:00

Fortum Utasen vesivoimalaitos

FORTUM OYJ PAIKALLISTIEDOTE 13.10.2021
 

Tavanomaista sateisemman elokuun jälkeen syyskuun alkupuolisko jatkui Oulujoen vesistöalueella tavanomaista sateisempana. Loppukuu oli puolestaan vähäsateinen ja syyskuun kokonaissademäärä jäi 72 prosenttiin tavanomaisesta.

”Hyrynsalmen reitillä tulovirtaamat ovat ennusteiden mukaan tulevalla neljän viikon jaksolla hieman keskimääräistä suurempia. Kiantajärvellä tulovirtaamaennuste on noin 60 kuutiometriä sekunnissa, keskimääräisen tulovirtaaman ollessa ajanjaksolla noin 40 kuutiometriä sekunnissa. Oulujärven tulovirtaama samalla jaksolla on ennusteissa noin 220–250 kuutiometriä sekunnissa ja keskimääräinen vastaavasti noin 150–180 kuutiometriä sekunnissa”, kertoo Oulujoen ja Hyrynsalmen reitin säännöstelystä vastaava Mikael Heikkilä Fortumilta.

Oulujoen vesistöalueen säännösteltyjen järvien pinnat ovat lähellä viimeisen kymmenen vuoden keskiarvoja. Ainoastaan Suomussalmen Kiantajärvi ja Sotkamon Nuasjärvi ovat tällä hetkellä kymmenen vuoden keskiarvoa olennaisesti korkeammalla tasolla. Oulujärven pinnankorkeus on nyt NN+ 122,47 m, joka on viimeisen kymmenen vuoden keskiarvoa kaksi senttimetriä matalammalla. Hyrynsalmen reitillä Kiantajärven pinnankorkeus on NN+ 198,90 m, joka on 19 senttimetriä viimeisen kymmenen vuoden keskiarvoa korkeammalla. Vuokkijärven pinnankorkeus on NN+ 188,41 m, joka on 13 senttimetriä keskimääräistä matalammalla.

Sotkamon reitillä Ontojärven pinnankorkeus on nyt NN+ 158,65 m, joka on kolme senttimetriä keskimääräistä korkeammalla. Kiimasjärven pinnankorkeus on NN+ 137,53 m joka on kahdeksan senttimetriä keskimääräisen yläpuolella ja Nuasjärven pinnankorkeus on NN+ 137,50 m, joka on 15 senttimetriä keskimääräisen yläpuolella.
 

Vedenpintaa lasketaan Suomussalmella runkovesijohdon korjaamisen vuoksi

Suomussalmen kunnan vesilaitos saneeraa vikaantunutta runkovesijohtoa Ämmähaaran vesistössä 660 metrin matkalta. Aittokosken ja Ämmän voimalaitosten sekä Niippaan padon välisellä alueella lasketaan vedenpintaa noin metrillä tavanomaisesta (noin tasolle +185,20) runkovesijohdon saneeraustyön sujuvuuden ja työturvallisuuden vuoksi. Työt käynnistyvät maanantaina 18.10.2021 ja jatkuvat noin kaksi viikkoa.
 

Jatkamme investointejamme vesivoimaan – meneillään olevat peruskorjaukset

Fortumin Oulujoen vesistön voimalaitosten peruskorjaustyöt jatkuvat Utasen vesivoimalaitoksella. Utasen 2. koneiston seisokin arvioidaan kestävän lokakuun loppupuolelle saakka. Peruskorjauksella ei ole merkittäviä vaikutuksia Oulujoen virtaamiin.
 

Pällin vesivoimalaitoksen sillan avaaminen liikenteelle viivästyy

Huhtikuussa käynnistyneen Pällin vesivoimalaitoksen sillan peruskorjauksen valmistuminen tulee hieman myöhästymään alkuperäisestä aikataulustaan. Tämänhetkisen aikataulun mukaan silta voidaan avata liikenteelle maanantaina 25.10.2021 (alun perin 21.10.2021). Sillan avaamisen jälkeen työt jatkuvat edelleen osalla siltaa ja liikennettä ohjataan tarvittaessa. Pällin vesivoimalaitoksen sillan peruskorjaus toteutetaan Fortumin ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen yhteishankkeena.

 

Fortum Oyj
ViestintäLisätietoja:

Mikael Heikkilä, Oulujoen ja Hyrynsalmen reitin säännöstely, Fortum, mikael [piste] heikkila [ät] fortum [piste] com, puh. 050 453 2857

Kimmo Keinänen, Kajaaninjoen ja Sotkamon järvien säännöstely, Kainuun Voima Oy, kimmo [piste] keinanen [ät] loiste [piste] fi, puh. 040 068 9280

Teemu Kerttula, Ontojoen- ja järven säännöstely, UPM, teemu [piste] kerttula [ät] upm [piste] com, puh. 040 180 1348

Hydro power

Uusiutuvaa ja joustavaa energiaa - tutustu vesivoimaan Fortumilla

Tutustu vesivoimaan Fortumilla