Strategiana energiamurroksen vauhdittaminen

Kohti vähähiilistä tulevaisuutta

Fortum on käynyt läpi ison muutoksen. Viimeisten kuuden vuoden aikana tehtyjen noin 11 miljardin euron investointien tuloksena konserni on nyt Euroopan kolmanneksi suurin hiilidioksidipäästöttömän sähkön tuottaja ja merkittävä kaasuyhtiö. Muutoksen myötä Fortumilla on hyvät edellytykset hyödyntää energiamuutoksen mukanaan tuomia mahdollisuuksia ja hillitä ilmastonmuutosta.

Edistämme muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Tarjoamme asiakkaillemme ja yhteiskunnalle puhdasta energiaa ja kestäviä ratkaisuja. Näin varmistamme nopean ja luotettavan siirtymän hiilineutraaliin talouteen.

Kohti vähähiilistä tulevaisuutta

Olemme asettaneet omalle toiminnallemme selkeät askelmerkit. EU:n ja Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden mukaisesti tavoitteenamme on olla hiilineutraali viimeistään vuonna 2050 ja Euroopan tuotannossa jo vuonna 2035. Voimalaitostemme ja toimintamme muuttaminen hiilineutraaleiksi on strategiamme keskeinen painopiste.

Meillä on riittävä koko, asiantuntemus ja resurssit edistää energiamuutosta ja siirtymää kohti hiilineutraalia taloutta. Jotta muutos onnistuu, on kestävän kehityksen mukaisen toiminnan, kohtuuhintaisen energian saatavuuden ja toimitusvarmuuden oltava tasapainossa keskenään.

Fortum luopunut hiilenkäytöstä nopeutetussa aikataulussa

Strategiamme päästöjen vähentämiseksi etenee hyvin ja kivihiilen osuus sekä Fortumin että Uniperin tuotannosta vähenee nopeasti. Fortum konsernin hiilikapasiteettia Euroopassa vähennetään yli 50 prosentilla vuoteen 2025 mennessä, noin 5 gigawattiin.

Fortumin Russia-segmentti luopuu hiilen käytöstä vuoden 2022 loppuun mennessä. Heinäkuussa 2021 allekirjoitimme sopimuksen hiiltä käyttävän Argayashin sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksemme (CHP) myynnistä Venäjällä ja kuten jo aiemmin tänä vuonna kerroimme, Tšeljabinskin CHP-2-yksikkö siirtyy käyttämään hiilen sijaan kaasua polttoaineena.

Espoon Suomenojan sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitos (CHP-laitos) käyttää tällä hetkellä polttoaineenaan kivihiiltä ja maakaasua. Fortum luopuu kivihiilen käytöstä Espoossa vuoden 2025 aikana.

Saksan liittovaltion verkkovirasto (German Federal Network Agency) hyväksyi 1.4.2021 Wilhelmshavenin 757 megawatin voimalaitoksen tarjouksen osana kivihiilivoimaloiden sulkemista koskevien huutokauppojen toista kierrosta. Voimalan sähköntuotanto päättyy joulukuussa 2021 eli vuoden ilmoitettua aiemmin.

Saksan liittovaltion verkkovirasto hyväksyi 1.7.2021 Scholven C:n 345 megawatin voimalaitoksen tarjouksen osana kivihiilivoimaloiden sulkemista koskevien huutokauppojen kolmatta kierrosta. Voimalan kaupallinen sähköntuotanto päättyy jo lokakuun lopussa 2022 eli hieman ilmoitettua aiemmin. Tämä tarkoittaa, että Uniper on nyt valittu kaikissa kolmessa tähän mennessä pidetyssä huutokaupassa, ja yhtiö poistaa markkinoilta yhteensä 1 977 megawattia kivihiilikapasiteettia aikataulua edellä.

Uniper ilmoitti 4.8.2021 päätöksestään nopeuttaa hiilestä luopumista Isossa-Britanniassa sulkemalla yhden 500 megawatin yksikön Ratcliffen kivihiilivoimalassa jo syyskuun lopussa 2022 ja loput kolme yksikköä viimeistään syyskuun 2024 loppuun mennessä.

Kokonaisuutena Uniperin hiilivoimakapasiteetti puolittuu vuoden 2025 loppuun mennessä ja yhtiön tavoite on olla hiilineutraali Euroopan sähkön- ja lämmöntuotantonsa osalta vuonna 2035.

Olemme siten vuoden kuluessa ilmoittaneet sulkevamme lähes 40 prosenttia hiilivoimakapasiteetistamme, nopeutetussa aikataulussa.

Lisätietoa Fortumin tytäryhtiön Uniperin toimista luopua hiilestä (englanniksi)