Verkkouutinen

Loviisan voimalaitoksen YVA-selostuksen kuulemisvaihe 20.9.-18.11.2021

21 syyskuu 2021, 10:00

Loviisa NPP by the sea

Kuuleminen Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksen YVA-selostuksesta on alkanut. Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) pyytää siitä lausuntoja viranomaisilta ja yhteisöiltä 20.9.-18.11.2021 välisenä aikana.

Useita vaihtoehtoja antaa lausuntoja ja mielipiteitä YVA-selostuksesta

Fortumin arviointiselostus on nähtävillä työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) sivuilla osoitteessa: tem.fi/loviisan-yva-selostus.

Lausuntojen toimittaminen
Kansalaiset ja yhteisöt voivat esittää lausuntoja ja mielipiteitä hankkeesta työ- ja elinkeinoministeriölle sähköisesti Lausuntopalvelu.fi -palvelussa 20.9.–18.11.2021 välisenä aikana.

Lausuntoja ja mielipiteitä voi toimittaa myös työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon sähköpostilla kirjaamo(at)tem.fi tai kirjeitse osoitteella, PL 32, 00023 Valtioneuvosto tai käyntiosoitteeseen TEM/Kirjaamo, Ritarikatu 2 B, 00170 Helsinki.

Lausunnossa tai mielipiteessä pyydetään viittaamaan asianumeroon VN/20577/2021. Esitetyt mielipiteet ja lausunnot julkaistaan ministeriön verkkosivuilla.

Oma Fortum on kätevä työkalu

Yleisötilaisuus ja suora verkkolähetys

Yleisölle suunnattu kuulemistilaisuus järjestetään pandemiatilanteen salliessa torstaina 7.10.2021 klo 18-21 Lovisavikens skolalla osoitteessa Brandensteininkatu 27 B, 07901 Loviisa.

Ennakkoilmoittautuminen
Koronatilanteesta johtuen erilaiset, muuttuvat rajoitukset saattavat vaikuttaa yleisötilaisuuden käytännönjärjestelyihin. Tästä syystä pyydämme henkilöitä, jotka haluavat osallistua tilaisuuteen Lovisavikens skolalla ilmoittautumaan ennakkoon täyttämällä verkkolomakkeen.

Verkkolähetys
Tilaisuutta voi seurata myös verkossa osoitteessa https://fortum.videosync.fi/2021-10-07-yva. Verkkolähetykseen ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon.