Verkkouutinen

Fortum toimitti Loviisan ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen työ- ja elinkeinoministeriölle

06 syyskuu 2021, 10:00

Loviisan voimalaitos

LIIKETOIMINTATIEDOTE 6.9.2021

Fortum [Power and Heat Oy] on toimittanut 6.9.2021 työ- ja elinkeinoministeriölle (TEM) ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (YVA-selostus), jossa on selvitetty Loviisan voimalaitoksen mahdollisen käytön jatkamisen ja vaihtoehtoisesti käytöstäpoiston sekä matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoituslaitoksen ympäristövaikutuksia.

Ympäristövaikutusten arviointi on laadittu YVA-lain ja -asetuksen vaatimusten mukaisesti ja sen laadinnassa on huomioitu yhteysviranomaisena toimivan työ- ja elinkeinoministeriön YVA-ohjelmasta joulukuussa antama lausunto.

YVA:ssa on arvioitu hankkeen vaikutuksia ihmisten elinoloihin, viihtyvyyteen ja terveyteen sekä ympäristöön, vesistöön, pohjavesiin, kalatalouteen, luontokohteisiin, maisemaan ja kulttuuriympäristöön. Lisäksi on arvioitu hankkeen vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen ja aluetalouteen.

”Loviisan ydinvoimalaitoksen toiminta on hyvin vakiintunutta ja sen ympäristövaikutukset tunnetaan hyvin. YVA-selostuksen laadinnassa on hyödynnetty alueella tehtyjä tarkkailuja, tutkimuksia ja selvityksiä. Tämän lisäksi menettelyn aikana toteutettiin esimerkiksi asukaskysely ja sidosryhmähaastatteluita,” toteaa Loviisan voimalaitoksen apulaisjohtaja Thomas Buddas.

”Kaikki arvioidut vaihtoehdot ovat ympäristövaikutusten näkökulmasta toteutettavissa. Arvioinnin tulokset antavat hyvät edellytykset jatkaa Fortumin sisäistä valmistelua kohti päätöksentekoa Loviisan voimalaitoksen tulevaisuudesta,” Buddas jatkaa.

Hankkeen YVA-menettelyn yhteysviranomaisena toimii TEM ja kansainvälisen kuulemisen osalta ympäristöministeriö (YM).

Fortum Oyj
Konserniviestintä

 

Lisätietoja:

Thomas Buddas, apulaisjohtaja, Loviisan voimalaitos, puh. 010 455 3710

Mediayhteydenotot: Pia Fast, viestintäpäällikkö, puh. 040 147 8752

Fortumin Loviisan voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn verkkosivu: www.fortum.fi/loviisayva


Loviisan ydinvoimalaitos

Fortumin kokonaan omistaman Loviisan voimalaitoksen käyttökerroin vuonna 2020 oli 87,7 %. Voimalaitoksen jatkuva kehittäminen ja modernisoinnit mahdollistavat kansainvälisessä mittakaavassa painevesireaktorien parhaimmistoon sijoittuvat käyttökertoimet. Fortum on investoinut Loviisan voimalaitokseen viimeisen viiden vuoden aikana yhteensä noin 450 miljoonaa euroa. Vuonna 2020, voimalaitoksella tuotettiin sähköä yhteensä 7,8 terawattituntia (netto), mikä on yli 10 % Suomen sähköntuotannosta. Fortumissa työskentelee noin 700 ydinvoima-alan ammattilaista, joista noin 530 Loviisan voimalaitoksella. Tämän lisäksi voimalaitosalueella työskentelee päivittäin lähes 100 muiden yritysten vakinaista työntekijää. Lisätietoja: www.fortum.fi/loviisa