Torvenkosken ja Tolosenjoen kunnostushankkeessa parannetaan taimenen elinoloja

17 elokuu 2021, 08:30

Torvenkosken ja Tolosenjoen kunnostushankkeessa parannetaan taimenen elinoloja

FORTUM OYJ PAIKALLISTIEDOTE 17.8.2021
 

Tällä viikolla toteutettavassa kunnostushankkeessa parannetaan taimenen elinolosuhteita Ristijärvellä sijaitsevilla Tolosenjoella ja Torvenkoskella. Kunnostuksen suunnittelijana ja toteuttajana toimii Kuopion Teho-Louhinta Oy.

Kunnostustyöt ovat osa Fortumin velvoitteita, joiden tarkoituksena on lieventää vesivoiman ympäristövaikutuksia. Töiden taustalla on Lapin ELY-keskuksen päätös, jonka mukaan Emäjoen taimenistutuksiin käytettävä raha tulee suunnata kalojen elinympäristökunnostusten suunnitteluun ja toteutukseen.

”Kainuun kalatalouskeskus on toteuttanut kunnostustarveselvityksiä Seitenoikean voimalaitoksen yläpuolella. Tästä ylijäänyttä rahamäärää käytetään nyt Tolosenjoen ja Torvenkosken kunnostamiseen. Tämän lisäksi kunnostuksiin käytetään Hyrynsalmen reitin kalatalousmaksuja”, kertoo Fortumin ympäristöasiantuntija Katri Hämäläinen.

Vaihtelevampaa virtaamaa ja lisää elinympäristöjä

Kunnostustyöt lähtevät tyypillisesti liikkeelle kohteesta tehtävän kunnostustarveselvityksen laatimisesta. Selvityksissä kunnostuskohteen tilanteeseen perehdytään perinpohjaisesti aina valuma-alueiden kartoittamisesta paikan päällä tehtävään tarkkailuun asti. Torvenkosken ja Tolosenjoen kohdalla keskityttiin jokien kalataloudellisten kunnostustarpeiden ja erityisesti taimenten elinolosuhteiden selvittämiseen.

”Torvenkosken ja Tolosenjoen selvityksessä todettiin, että jokien vedenlaatu on hyvä, eikä niistä löytynyt esteitä taimenten liikkumiselle. Joet ovat taimenille sopiva elinympäristö. Puutteita löytyi taimenten lisääntymisalueista: esimerkiksi kutusoraa oli niukasti, ja sopivaa virtaamaa ei juurikaan ollut”, kertoo toiminnanjohtaja Jaakko Muurimäki Kainuun kalatalouskeskuksesta, joka vastaa kunnostustyön koordinoimisesta.

Kunnostuksessa taimenten lisääntymisalueita parannetaan tuomalla jokiin lisää kutusoraa. Lisäämällä isompia kiviä saadaan puolestaan parannettua jokien pienpoikasalueita. Jokiin rakennetaan myös pieniä pohjapatoja, jotka luovat virtaamaan vaihtelevuutta. Vaihtelevuus on tärkeää, sillä se auttaa taimenia elinympäristöjen löytämisessä. 

Tolosenjoen ja Torvenkosken kunnostuksen ohella Fortum oli viime vuonna mukana rahoittamassa Paltamon Myllypuron kunnostusta, jossa parannettiin niin ikään taimenten elinolosuhteita. Muurimäki pitää kunnostusprojektien kasvavaa määrää positiivisena asiana.

”Viime vuosina etenkin Kainuussa projektien määrä on kasvanut paljon. Olen tyytyväinen että on havahduttu siihen, että taimenille soveltuvista elinympäristöistä on puutetta”, Muurimäki toteaa.
 

Fortum Oyj
Viestintä

 

Lisätietoja:

Katri Hämäläinen, ympäristöasiantuntija, Fortum, katri [piste] hamalainen [ät] fortum [piste] com, puh. 040 162 3901

Jaakko Muurimäki, toiminnanjohtaja, Kainuun kalatalouskeskus, jaakko [ät] muikkusuomi [piste] fi, puh. 044 094 6557

 

Taustatietoa:
Oulujoen vesistöllä on suuri merkitys kotimaisen ja päästöttömän sähkön tuotannossa. Fortumilla on Oulujoen vesistössä yksitoista vesivoimalaitosta, joiden keskimääräinen vuosituotto vastaa noin 120 000 sähkölämmitystalouden vuosikulutusta.

Hydro power

Uusiutuvaa ja joustavaa energiaa - tutustu vesivoimaan Fortumilla