Oulujoen vesistöalueen säännösteltyjen järvien vedenkorkeudet ovat kuuman ja kuivan kesän jälkeen keskimääräistä alempia

04 elokuu 2021, 09:00

Oulujärvi Fortum

FORTUM OYJ PAIKALLISTIEDOTE 4.8.2021
 

Oulujoen vesistöalueella lähes kaikkien säännösteltyjen järvien pinnat ovat laskeneet harvinaisen kuuman ja kuivan kesän seurauksena. Oulujärven pinnankorkeus lähestyy virkistyskäytön tavoitetason alarajaa ollen nyt NN+ 122,53 m, joka on 3 cm yli tavoitealarajan. Myös Hyrynsalmen reitillä Vuokki- ja Kiantajärven pinnat ovat laskeneet lähestyen kesäajan tavoitetasojen alarajoja. Tällä hetkellä Vuokkijärven pinnankorkeus on NN+ 188,65 metriä ja Kiantajärven NN+ 198,65 metriä, jotka ovat molemmat 15 cm yli tavoitetason alarajan. Sotkamon reitillä Kiimas- ja Nuasjärven pinnat ovat niin ikään laskeneet, ja ovat tasoilla NN+ 137,58 m ja NN+ 137,45 m, jotka ovat 18 cm ja 5 cm yli tavoitetason alarajan. Säännöstellyistä järvistä ainoastaan Sotkamon reitin Ontojärven pinta on keskimääräisellä tasolla, ja se on nyt NN+ 158,86 m.

Kesäkuu oli Suomessa mittaushistorian lämpimin, ja helteinen sekä vähäsateinen sää jatkui heinäkuussa. Erityisesti heinäkuun alku oli hyvin vähäsateinen. Oulujoen vesistöalueella heinäkuun sadekertymäksi muodostui lopulta noin 50 prosenttia normaalista, mutta tulovirtaamat järviin jäivät erittäin pieniksi, jopa vain noin 25 prosenttiin normaalista. Oulujoen vesistöalueen 60 vuoden pituisen mittaushistorian aikana heinäkuun tulovirtaamasumma onkin ollut vain kolmena vuotena kuluvaa vuotta pienempi. Helteisen sään ja vesistön korkeiden pintalämpötilojen vuoksi vesistöhaihdunta oli merkittävää, korkeimmillaan yli 10 mm/vrk. Samaan aikaan maavesivarastot ovat ehtyneet, ja tulevien mahdollisten sateiden voikin odottaa kuluvan osin vajaiden varastojen täydentämiseen.

Oulujoen virtaamia on vähennetty voimakkaasti Oulujärven pinnan laskun hillitsemiseksi. Virtaamat ovat heinäkuun jälkimmäisellä puoliskolla olleet normaalia merkittävästi pienempiä, jopa alle puolet keskimääräisestä. Tästä huolimatta on mahdollista, että Oulujärven virkistyskäytön alaraja tullaan alittamaan elokuun aikana, mikäli merkittäviä sateita ei saada ja tulovirtaamat pysyvät matalalla tasolla. Myös Sotkamon reitillä virtaamat ovat olleet minimitasolla, mutta näillä näkymin Kiimas- ja Nuasjärven pinnat eivät tule alittamaan kesän tavoitetason alarajaa.

Oulujoen vesistön merkittävimmille säännöstellyille järville on määritetty säännöstelyrajoja tiukemmat pinnankorkeustavoitteet. Nämä ympäristölliset ja virkistyskäytön suositustasot eivät ole ehdottomia rajoja. Ne kuitenkin ohjaavat säännöstelyn suunnittelua siten, että kesän vedenkorkeudet pyritään saamaan ympäristön ja virkistyskäytön kannalta optimaalisille tasoille.

 

Fortum Oyj
Viestintä
 

Lisätietoja:

Satu Poutanen, Oulujoen ja Hyrynsalmen reitin säännöstely, Fortum, satu [piste] poutanen [ät] fortum [piste] com, puh. 040 060 1185

Teemu Kerttula, Sotkamon reitin säännöstely, UPM, teemu [piste] kerttula [ät] upm [piste] com, puh. 040 180 1348

 

Hydro power

Uusiutuvaa ja joustavaa energiaa - tutustu vesivoimaan Fortumilla