Pörssitiedote

Fortumin puolivuosikatsaus 2021: Tase vahvistuu ja dekarbonisaatio nopeutuu

17 elokuu 2021, 09:00

Fortum-4612

FORTUM OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 2021 17.8.2020 KLO 9.00

Tämä tiedote on tiivistelmä Fortumin vuoden 2021 puolivuosikatsauksesta. Tiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on myös saatavilla osoitteessa Fortumin verkkosivuilla www.fortum.fi/sijoittajat.

Huhti–kesäkuu 2021

 • Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli 348 (512) miljoonaa euroa
 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 35 (203) miljoonaa euroa
 • Liikevoitto oli -840 (539) miljoonaa euroa, ja siihen vaikuttivat pääasiassa suojauslaskennan ulkopuolisten johdannaisten käyvän arvon muutokset
 • Vertailukelpoinen osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta oli 52 (23) miljoonaa euroa
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,09 (0,17) euroa
 • Osakekohtainen tulos oli -0,53 (0,38) euroa.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 289 (440) miljoonaa euroa
 • S&P ja Fitch vahvistivat Fortumin tason BBB luottoluokituksen ja nostivat näkymät vakaaksi

Tammi–kesäkuu 2021

 • Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli 1 827 (1 055) miljoonaa euroa
 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 1 206 (596) miljoonaa euroa
 • Liikevoitto oli 505 (1 142) miljoonaa euroa, ja siihen vaikuttivat pääasiassa suojauslaskennan ulkopuolisten johdannaisten käyvän arvon muutokset
 • Vertailukelpoinen osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta oli 119 (574) miljoonaa euroa. Vertailukausi sisältää Uniperin vuoden 2019 neljännen neljänneksen ja vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 1,03 (1,09) euroa
 • Osakekohtainen tulos oli 0,70 (1,43) euroa.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 1 120 (1 002) miljoonaa euroa
 • Rahoitusnettovelan ja vertailukelpoisen käyttökatteen suhde viimeisen 12 kuukauden ajalta oli 2,4 (tavoitetaso alle 2)
 • Fortum sopi 12.3.2021 Baltian kaukolämpöliiketoimintansa myynnistä. Kauppa saatiin päätökseen 2.7.2021. Kaupan kokonaisarvo oli noin 710 miljoonaa euroa
 • Fortum sopi 30.6.2021 myyvänsä 50 prosentin omistusosuutensa Stockholm Exergistä. Kaupan kokonaisarvo on 2,9 miljardia euroa. Kauppa odotetaan saatavan päätökseen vuoden 2021 loppuun mennessä

Yhteenveto näkymistä

 • Generation-segmentin suojaukset pohjoismaiselle tuotannolle: loppuvuodeksi 2021 noin 75 % hintaan 33 euroa/MWh ja vuodeksi 2022 noin 60 % hintaan 31 euroa/MWh
 • Uniper-segmentin suojaukset pohjoismaiselle tuotannolle: loppuvuodelle 2021 noin 90 % hintaan 26 euroa/MWh, vuodelle 2022 noin 85 % hintaan 24 euroa/MWh ja vuodelle 2023 noin 45 % hintaan 22 euroa/MWh
 • Investointien ilman yritysostoja odotetaan olevan noin 1 400 miljoonaa euroa vuonna 2021. Arvio sisältää vuosittaiset kunnossapitoinvestoinnit

Tunnuslukuja*

             
milj. euroa II/2021 II/2020 I-II/2021 I-II/2020 2020 Edelliset 12kk
Raportoitu            
Liikevaihto 17 128 12 330 38 621 13 687 49 015 73 950
Liikevoitto -840 539 505 1 142 1 599 962
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta 61 39 140 518 656 279
Kauden voitto -659 403 651 1 341 1 855 1 165
Kauden voitto (määräysvallattomien omistajien osuuden jälkeen) -473 340 618 1 270 1 823 1 171
Tulos/osake, euroa -0,53 0,38 0,70 1,43 2,05 1,32
Liiketoiminnan rahavirta 289 440 1 120 1 002 2 555 2 673
             
milj. euroa II/2021 II/2020 I-II/2021 I-II/2020 2020 Edelliset 12kk
Vertailukelpoinen            
Käyttökate (EBITDA) 348 512 1 827 1 055 2 434 3 206
Liikevoitto 35 203 1 206 596 1 344 1 954
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta 52 23 119 574 656 201
Kauden voitto (määräysvallattomien omistajien osuuden jälkeen) 79 155 915 968 1 483 1 431
Tulos/osake, euroa 0,09 0,17 1,03 1,09 1,67 1,61
             
milj. euroa       30.6.2021 31.12.2020 Edelliset 12kk
Rahoitusnettovelka (kauden lopussa)       7 668 7 023  
Oikaistu nettovelka (kauden lopussa)       10 016 9 784  
Rahoitusnettovelka/vertailukelpoinen käyttökate         2,9 2,4

* Uniper on yhdistelty tytäryhtiönä 31.3.2020 alkaen. Uniperin vaikutus 31.3.2020 asti esitettiin erässä Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta.

Toimitusjohtaja Markus Rauramo

"Jatkoimme strategiamme määrätietoista toteutusta kevään ja kesän aikana. Kehitämme Fortumia optimoimalla liiketoimintaportfoliotamme ja irtautumalla hiilestä. Katsauskauteen kuului muun muassa 500 megawatin aurinkovoimakapasiteetin myynti Actisille ’rakenna-käytä-myy’ -liiketoimintamallimme mukaisesti ja sopimuksen allekirjoittaminen aurinkovoiman mahdollisista lisäinvestoinneista ostajan kanssa. Kesä-heinäkuun vaihteessa saimme päätökseen Baltian kaukolämpöliiketoimintamme myynnin 710 miljoonalla eurolla ja sovimme myyvämme 50 prosentin omistusosuutemme Stockholm Exergistä 2,9 miljardilla eurolla. Nämä kolme järjestelyä mukaan lukien olemme viimeisen 18 kuukauden aikana myyneet toimintojamme 5,2 miljardilla eurolla. Strategiamme tehokas toteutus on vahvistanut tasettamme. Tavoitteemme on, että rahoitusnettovelan ja vertailukelpoisen käyttökatteen suhde on alle 2x. Velkaantuneisuusastettamme kuvaava tunnusluku tulee laskemaan selvästi alle tavoitteen, kun Baltian kaukolämpöliiketoiminnan ja Exergin myynnit on saatettu loppuun. Olen erittäin tyytyväinen, että myös luottoluokittajat ovat panneet merkille työmme tulokset. Sekä Standard & Poor’s että Fitch vahvistivat pitkäaikaisen luottoluokituksemme tason BBB, ja samalla nostivat näkymät vakaaksi aiemmasta negatiivisesta.

Myös strategiamme päästöjen vähentämiseksi eli dekarbonisaatio etenee hyvin. Heinäkuussa allekirjoitimme sopimuksen hiiltä käyttävän Argayashin sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksemme (CHP) myynnistä Venäjällä ja kuten jo aiemmin tänä vuonna kerroimme, Tšeljabinskin CHP-2-yksikkö siirtyy käyttämään hiilen sijaan kaasua polttoaineena. Tämä tarkoittaa, että Russia-segmenttimme luopuu hiilen käytöstä vuoden 2022 loppuun mennessä. Uniper-segmentin Berezovskaya on näin ollen konsernin ainoa hiilivoimalaitos Venäjällä, jonka osalta suunnitelmaa hiilestä irtautumiseen ei ole vielä ilmoitettu. Saksassa Uniper menestyi jälleen kerran hiilivoiman sulkemishuutokaupassa. Uniperin tarjous Scholven C -voimalaitoksen sulkemisesta hyväksyttiin ja laitos on nyt kolmas hiilivoimala Saksassa, jonka Uniper sulkee viime vuonna julkistamaansa kunnianhimoista aikataulua nopeammin. Olen tyytyväinen siihen, että olemme pystyneet nopeuttamaan dekarbonisaatiota myös Isossa-Britanniassa. Siellä Uniper sulkee Ratcliffen hiilivoimalan ensimmäisen yksikön jo syyskuussa 2022 ja loput kolme yksikköä vuoden 2024 loppuun mennessä, kaikki aikaisemmin ilmoitettua aikataulua nopeammin. Tämä tarkoittaa, että alle vuodessa olemme voineet ilmoittaa sulkevamme lähes 40 prosenttia hiilivoimakapasiteetistamme nopeutetussa aikataulussa.

Taloudellisesti toinen ja kolmas vuosineljännes ovat kausiluonteisuuden vuoksi meillä yleensä heikompia kuin talvikauden neljännekset, eikä tämä vuosi ollut poikkeus. Toisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoittomme laski myös siksi, että Uniperin Global Commodities -liiketoiminta ei yltänyt yhtä vahvaan tulokseen kuin vuoden 2020 toisella vuosineljänneksellä. Lisäksi Uniperin tuloksessa näkyy hiilidioksidipäästöoikeuksien vuoden sisäinen vaiheistus, mikä siirsi katteita vuoden 2021 toiselta neljännekseltä vuoden 2021 toiselle vuosipuoliskolle. Sähkönhintojen nousu ja onnistunut fyysinen optimointi vahvistivat Generation-segmentin tulosta, vaikka suhteellisen korkeat suojaustasot pienensivätkin positiivista vaikutusta. Kaikkien muiden segmenttiemme tulokset paranivat tai pysyivät vakaina. Vuoden 2021 ensimmäisen puoliskon tulos kasvoi merkittävästi edellisvuodesta Uniperin hyvän tuloksen sekä Generation ja City Solutions -segmenttien tulosparannusten ansiosta. Fortumin vertailukelpoinen osakekohtainen tulos viimeisen 12 kuukauden ajalta on 1,61 euroa, ja taseemme vahvistuu, joten meillä on hyvät valmiudet edistää käynnissä olevaa energiamurrosta.

Pyrkimyksemme päästöjen vähentämiseksi saa tukea Euroopan komission ’Fit for 55’ -ilmastopaketista, joka ohjaa EU:ta vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä ja etenemään kohti ilmastoneutraaliutta vuoteen 2050 mennessä. Paketti vastaa hyvin myös Fortumin näkemyksiä ja sisältää muun muassa EU:n päästökauppajärjestelmän tiukentamisen ja laajentamisen meriliikenteeseen sekä kunnianhimoiset tavoitteet uusiutuvan vedyn käytölle. Lisäksi hiilidioksidipäästöjen hinnoittelua laajennetaan koskemaan rakennuksia ja maantieliikennettä, mitä olemme jo pitkään peräänkuuluttaneet. Edellä mainitut ehdotukset tiukennuksista ovat haasteellisempia toteuttaa kuin suuriin tuotantolaitoksiin kohdistuvat toimenpiteet, mutta ne ovat välttämättömiä EU:n kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Niitä ei voida saavuttaa keskittymällä vain energiasektoriin.

Hallitusten välinen ilmastonmuutospaneeli IPCC julkaisi 9.8.2021 uuden raportin, joka vahvistaa näkemystä ilmastonmuutoksen tieteellisestä perustasta ja ihmisen vaikutuksesta. Se korostaa ilmastotoimien kiireellisyyttä: kaikki hillitsemis- ja sopeutumistoimet ovat välttämättömiä. Fortumin näkemyksen mukaan raportin havainnot korostavat sitä, että kaikkia päästöttömiä teknologioita tulisi hyödyntää täysipainoisesti ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.”

Espoo, 16.8.2021

Fortum Oyj
Hallitus

Webcast/puhelinkonferenssi

Webcast/puhelinkonferenssi median edustajille, sijoittajille ja analyytikoille järjestetään 17.8.2021 klo 11.00 osoitteessa www.fortum.fi/sijoittajat.

Kysymyksiä voi esittää puhelimitse numerossa 09 8171 0310, PIN: 44255534#.

Lähetys on englanninkielinen, mutta kysymyksiä voi esittää myös suomeksi. Webcast-tallenne sekä transkripti ovat saatavilla tilaisuuden jälkeen Fortumin verkkosivuilla www.fortum.fi/sijoittajat.

Lisätietoja:

Sijoittajasuhteet ja talousviestintä: Ingela Ulfves, puh. 040 515 1531, Måns Holmberg, puh. 044 518 1518, Rauno Tiihonen, puh. 010 453 6150, Pirjo Lifländer, puh. 040 643 3317, ja investors [ät] fortum [piste] com

Media: Pauliina Vuosio, puh. 050 453 2383

Tapahtumakalenteri 2021

Fortum julkaisee tammi–syyskuun osavuosikatsauksensa 12.11.2021 noin klo 9.

Uniper julkistaa tammi–syyskuun 2021 tuloksensa 5.11.2021

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.com/fi

Osavuosikatsaukseen liittyvää lisätietoa (mukaan lukien vuosineljännestaulukot) on Fortumin verkkosivuilla osoitteessa www.fortum.com/sijoittajat.