Fortum selvittää vetyratkaisua SSAB:n fossiilivapaan teräksen tutkimushankkeessa

30 elokuu 2021, 10:27

Ilmakuva SSAB:n Raahen terästehtaasta

SSAB tiedotti heinäkuussa 2021 käynnistäneensä Suomessa mittavan tutkimushankkeen, ”FFS – Towards Fossil-free Steel”. Hankkeessa selvitetään yhdessä teollisuus- ja tutkimuskumppaneiden kanssa ratkaisuja ja vaihtoehtoja fossiilivapaan teräksen tuottamiseksi ja siten keinoja luopua kokonaan fossiilisen energian käytöstä. Hankkeen yrityskonsortion muodostavat SSAB, Fortum, Ovako, Valmet, Nordkalk, Tapojärvi ja Luxmet. Tutkimusosiossa mukana ovat Oulun yliopisto, VTT ja Åbo Akademi.

”Fortum selvittää hankkeessa raudan valmistusprosessin tarvitseman puhtaan vedyn tuotantoa. Meille Fortumissa tämä vetyselvitys on osa strategiaamme, jonka mukaan haluamme auttaa asiakkaitamme pienentämään toimintansa ympäristövaikutuksia”, sanoo Fortumin Suomen vetykehitystiimin vetäjä Mikko Muoniovaara.

Puhtaan vedyn tuotannossa vesi hajotetaan vedyksi ja hapeksi elektrolyysissä käyttämällä päästötöntä sähköä. Fortumin selvitys FFS-hankkeessa kattaa vedyn tuotannon sekä ensisijaiset keinot vedyn tuottamiseksi. Jälkimmäisessä on kyse siitä, mistä ja miten päästötön sähkö ja puhdistettu vesi hankitaan. Selvityksessä tarkastellaan myös vaihtoehtoja elektrolyysiprosessin sivutuotteina syntyvän lämmön ja hapen hyödyntämiseksi. Esimerkiksi lämpöä olisi parhaiten mahdollista hyödyntää kaukolämpönä.

”Käytämme vetyselvityksessä sekä omia että tytäryhtiömme Uniperin resursseja ja osaamista. Palveluja hankitaan myös muilta toimijoilta. Osassa tutkimusta mukana ovat suomalaiset pk-yritykset Teollisuuden Vesi Oy ja AW Energy Oy.”

FFS-projektin kokonaisbudjetti on 10,7 miljoonaa euroa, ja Business Finland osallistuu projektiin 5,6 miljoonalla eurolla kahden vuoden ajan.

Lisätietoja:

Mikko Muoniovaara, Team Lead, Hydrogen Business Development, puh: 040 162 2740, mikko [piste] muoniovaara [ät] fortum [piste] com

Fortum ja vety

Strategiamme mukaisesti pyrimme Fortumissa hyödyntämään vetytaloudessa tytäryhtiömme Uniperin edelläkävijyyttä vetyratkaisuissa sekä asemaamme Euroopan kolmanneksi suurimpana hiilidioksidipäästöttömän sähkön tuottajana. Tytäryhtiömme Uniper on vähäpäästöisen vedyn edelläkävijä: sen ensimmäinen Power to Gas -yksikkö Saksan Falkenhagenissa aloitti toimintansa jo vuonna 2013. Yhtiö on mukana vedyn arvoketjun kaikissa vaiheissa ja sillä on useita valmisteluvaiheessa olevia hankkeita eri puolilla Eurooppaa. Ruotsissa Fortum ja Uniper osallistuvat yhdessä erikoiskemikaaliyhtiö Perstorpin projektiin, jossa suunnitellaan muun muassa puhtaan vedyn hyödyntämistä kestävästi tuotetun metanolin valmistamisessa.