Verkkouutinen

Loviisan voimalaitoksen ykkösyksikön tehoa lasketaan tilapäisesti meriveden korkean lämpötilan johdosta

12 heinäkuu 2021, 12:00

Miten sään ääri-ilmiöt vaikuttavat sähköntuotantoon?

Loviisan voimalaitoksen ykkösyksikön tehoa lasketaan tarvittaessa 11.-18.7.2021. Yksikön tehoa lasketaan, jotta jäähdytysjärjestelmän poistoveden lämpötila pysyy laitoksen vesiluvan ehtojen rajoissa. Tämän hetkisen arvion mukaan tehonalennus on maksimissaan n. 50 MW.

Suomessa jokaisella voimalaitoksella, riippumatta tuotantomuodosta, on ympäristölupa. Ympäristölupa sisältää myös paikallisen vesiluvan, jossa on määritelty muun muassa uloslaskettavan jäähdytysveden lämpötilaraja. Meriveden lämpötilalla on merkitystä, koska voimalaitoksen merkittävin ympäristövaikutus on jäähdytysveden aiheuttama lämpökuorma mereen, sillä laitoksen läpi kulkiessaan jäähdytysvesi lämpenee noin 10 astetta.

Meriveden lämpötila on tärkeä asia sekä ympäristö- että ydinturvallisuuden kannalta. Seuraamme Loviisan voimalaitoksella jatkuvasti sisäänotettavan ja uloslaskettavan meriveden lämpötilaa.

Ympäristöturvallisuuden (vaikutus meren kasvillisuuteen ja eliöihin) näkökulmasta laitoksesta uloslaskettavan veden lämpötilalla on merkitystä. Mikäli uloslaskettavan veden lämpötila nousee 32 asteeseen on aloitettava tehostettu seuranta ja raportointi ympäristöviranomaisille. Voimalaitoksen vesiluvan maksimilämpötila uloslaskettavalle vedelle on 34 astetta. Laskemalla laitoksen tehoa varmistetaan, että voimalaitos pysyy vesiluvan sille asettamissa rajoissa.

Ydinturvallisuuden näkökulmasta sisään otettavan meriveden lämpötila on tärkeä. Mikäli sisään otettavan meriveden lämpötila ylittää 20 astetta, aloitetaan  turvajärjestelmien tehostettu seuranta ja koestaminen. Koestamalla saadaan selville korkein sallittu sisään otettavan meriveden lämpötila. Mikäli se uhkaa nousta yli edellä mainitun korkeimman sallitun lämpötilan ajetaan laitos ennakoivasti alas, jotta laitoksen turvallisuusmarginaalit säilyvät viranomaisen vaatimusten mukaisina. 

Loviisan voimalaitokselle tulevan meriveden lämpötila on kesällä yleensä reilusti alle 20 astetta koska jäähdytysvesi otetaan noin 6-8 metrin syvyydestä. Pitkän hellejakson, tuulen ja merivirtausten vaikutuksesta lämpötila voi nousta yli 20 asteen. Vuoden 2021 kesä on ollut poikkeuksellisen lämmin ja meriveden lämpötila korkeampi. Vastaava tilanne koettiin edellisen kerran Loviisan voimalaitoksella heinäkuussa 2018 ja sitä ennen kesällä 2010.

Suomessa ydinvoimalaitokset sijaitsevat rannikolla ja meren suuren vesimassan ansiosta veden lämpötilan muutokset tai vaikutukset tuotantoon eivät yleensä ole merkittäviä. Meriveden lämpötila vaikuttaa sähköntuotannon hyötysuhteeseen ja maksimitehoon. Tuotantohistorian perusteella voimme todeta, että tuotannon vaihtelu kesä- ja talvikausina on meriveden lämpötilan vaikutuksesta jopa kymmeniä megawatteja.

Voimalaitoksen tehonalennus on hallittu tapahtuma, eikä siitä aiheudu vaaraa ihmisille, ympäristölle eikä laitokselle.


Lisätietoja:
Thomas Buddas, apulaisjohtaja, Loviisan voimalaitos, puh. 010 455 3710